Zabráni vakcína šíreniu korónavírusu? Pochybnosti sú namieste

Ostatné vakcíny | Zloženie a princípy vakcín

Propagandisti masového očkovania proti COVID-19, ako napríklad prof. Pavol Jarčuška z odborného vládneho konzília (jeho mimovládku mimochodom sponzoruje výrobca vakcíny Pfizer), prof. Krčméry, doc. Bražinová a niektorí politici hlásajú, že je potrebné zaočkovať aspoň 65 resp. 75% občanov Slovenska, aby sme dosiahli „svetlo na konci tunela“ a ukončili pandémiu. Takáto zaočkovanosť totiž vraj zabezpečí tzv. kolektívnu imunitu a zabráni prenosu vírusu na zraniteľných.

V tomto duchu sú potom občania v médiách emotívne vyzývaní k „zodpovednosti“ voči zraniteľným, čím sa podsúva, že kto sa nenechá zaočkovať experimentálnou vakcínou ktorú sám nepotrebuje, je nezodpovedný.

Aká je však skutočnosť?

Oficiálne dokumenty Európskej liekovej agentúry, zverejnené v slovenskom preklade na stránke ŠÚKL, uvádzajú:

Otázka: Môže sa očkovacou látkou Comirnaty znížiť prenos vírusu z jednej osoby na druhú?

Odpoveď: Vplyv očkovania očkovacou látkou Comirnaty na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Tiež nie je zatiaľ známe, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.

Rovnaký oznam nájdeme aj u vakcín Moderna a AstraZeneca.

Azda naši medializovaní odborníci o týchto skutočnostiach nevedeli? Pochybujeme, veď raditeľ firmy Pfizer Albert Bourla sa už začiatkom decembra vyjadril, že firma si „nie je istá„, či vakcína predchádza prenosu vírusu. „Toto je niečo, čo treba preskúmať.“ Navyše, odborníci by mali nezávisle vedieť čítať výsledky štúdií, kde by aj sami zistili to, čo hovorí Európska lieková agentúra.

Už v novembri vyjadril pochybnosti aj vedec z firmy Moderna.

Aktualizácia: Hlavná odborníčka WHO tiež uvádza, že zatiaľ nie je preukázaná schopnosť vakcíny zabrániť šíreniu ochorenia a odhaduje, že ani v prípade, keby to vakcína dokázala, sa v tomto roku pravdepodobne nepodarí vytvoriť kolektívnu imunitu kvôli nedostatočnej zaočkovanosti.

Aktualizácia: Už aj mainstream pripúšťa, že vakcínami kolektívnu imunitu nedosiahneme.