Príbalový leták COVID vakcíny Moderna

Ostatné vakcíny

Európska lieková agentúra podmienečne schválila COVID vakcínu firmy Moderna. K dispozícii sú preto príbalové informácie pre zdravotníkov, pre pacientov, a všeobecné otázky a odpovede.

O.i. sú tam nasledovné dôležité informácie:

„Vplyv očkovania očkovacou látkou COVID-19 Vaccine Moderna na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Nie je zatiaľ známe ani to, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.“

„V súčasnosti nie je známe, ako dlho trvá ochrana po očkovaní očkovacou látkou COVID-19 Vaccine Moderna.“

„Prečo bola očkovacia látka COVID-19 Vaccine Moderna povolená v EÚ? Očkovacia látka COVID-19 Vaccine Moderna ponúka vysokú mieru ochrany pred ochorením COVID-19, ktorá je v čase aktuálnej pandémie kriticky potrebná. V hlavnom skúšaní sa preukázalo, že očkovacia látka má 94,1% účinnosť. Väčšina vedľajších účinkov má miernu až strednú intenzitu a ustúpi počas niekoľkých dní.

Európska agentúra pre lieky preto rozhodla, že prínosy očkovacej látky COVID-19 Vaccine Moderna sú väčšie ako riziká spojené s jej používaním a že očkovacia látka môže byť povolená na používanie v EÚ.

Očkovacia látka COVID-19 Vaccine Moderna bola povolená tzv.s podmienkou. To znamená, že sa čaká na ďalšie dôkazy o očkovacej látke (pozri ďalej), ktoré má spoločnosť predložiť. Agentúra prehodnotí všetky nové dostupné informácie a podľa potreby aktualizuje tento súhrn.“