2% z daní

Vážení sympatizanti,

ak chcete podporiť prácu nášho združenia v ďalšom roku, prosím postupujte podľa nasledovných pokynov.
Ak ste zamestnancami, tak na tlačive Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie ……, s ktorým Vás teraz obchádzajú Vaši personalisti, nezabudnite zaškrtnúť požiadavku ÁNO v oddieli VII. Je tam napísané „Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane podľa §50…… do 15.2.2023“.

Na základe toho potom dostanete potvrdenie_od zamestnávateľa. Vyplníte formuár vyhlásenie a podáte na hociktorom DÚ v SR, bez ohľadu na trvalé bydlisko; termín je do 30.4. Oba formuláre sú editovateľné v počítači.

Názov: Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania
Forma: Občianske združenie
IČO: 42126835
Adresa: Veličná 134, PSČ: 027 54
Bankový účet IBAN: SK53 1100 0000 0026 2507 0198
Tatra banka, a.s.

Ďakujeme za Vašu podporu. Ak Vás zaujíma, ako sme zúročili Vaše 2%, dozviete sa to z výročnej správy alebo priebežne, ak ste už členom našej diskusnej skupiny, aké činnosti a aktivity podnikáme.

Vaša Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania.