Príbalový leták COVID vakcíny AstraZeneca

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Európska lieková agentúra podmienečne schválila COVID vakcínu ChAdOx1 firmy AstraZeneca. K dispozícii sú preto príbalové informácie pre zdravotníkov, pre pacientov, a všeobecné otázky a odpovede.

O.i. sú tam nasledovné dôležité informácie:

„Vplyv očkovania očkovacou látkou COVID-19 Vaccine AstraZeneca na šírenie vírusu SARS-CoV-2 v komunite zatiaľ nie je známy. Nie je zatiaľ známe ani to, do akej miery môžu zaočkované osoby naďalej prenášať a šíriť vírus.“

„V súčasnosti nie je známe, ako dlho trvá ochrana po očkovaní očkovacou látkou COVID-19 Vaccine AstraZeneca.“

„Prečo bola očkovacia látka COVID-19 Vaccine AstraZeneca povolená v EÚ? Očkovacia látka COVID-19 Vaccine AstraZeneca ponúka dobrú mieru ochrany pred ochorením COVID-19, ktorá je v čase aktuálnej pandémie mimoriadne potrebná. V hlavných skúšaniach sa preukázalo, že očkovacia látka má približne 60% účinnosť.

Väčšina vedľajších účinkov má miernu až strednú intenzitu a počas niekoľkých dní ustúpi.Európska agentúra pre lieky preto rozhodla, že prínosy očkovacej látky COVID-19 Vaccine AstraZeneca sú väčšie ako riziká spojené s jej používaním aže očkovacia látka môže byť povolená na používanie v EÚ.Očkovacia látka COVID-19 Vaccine AstraZeneca bola povolená tzv.s podmienkou. To znamená, že sa čaká na ďalšie dôkazy o očkovacej látke (pozri ďalej), ktoré má spoločnosť predložiť. Agentúra prehodnotí všetky nové dostupné informácie a podľa potreby aktualizuje tento súhrn.“

Spomedzi bežných nežiaducich účinkov klinické skúšky odhalili najmä tieto:

„Najčastejšie hlásenými nežiaducimi reakciami boli citlivosť v mieste podania injekcie (63,7%), bolesť v mieste podania injekcie (54,2%), bolesť hlavy (52,6%), únava (53,1%), myalgia (44,0%), malátnosť (44,2%), pyrexia (vrátane zvýšenej teploty (33,6%) a horúčky >38°C (7,9%)), triaška (31,9%), artralgia (26,4%) a nauzea (21,9%). Väčšina nežiaducich reakcií bola miernej až strednej závažnosti a zvyčajne ustúpila v priebehu niekoľkých dní po očkovaní.“