Údaje ŠÚKL: COVID vakcíny majú už 88-krát viac hlásení nežiaducich účinkov než všetky ostatné dohromady v roku 2019

Nežiaduce účinky

V dokumentácii COVID vakcín sa uvádza: Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti.“

K 22. júlu 2021 eviduje ŠÚKL už 7 651 hlásených podozrení na nežiaduci účinok (NÚ) vakcín proti COVID-19, z toho 702 závažných. Pripomeňme, že hlásenie samo osebe nie je dôkazom o NÚ, a pripomeňme tiež, že hlásený býva iba mizivý zlomok, možno 1 percento skutočného výskytu NÚ (pozri Dieťa 6, 7, 9/2016).

V každom prípade, v „normálnom“ roku 2019 bolo k vakcínam spolu 87 hlásení, z toho 16 závažných. Vakcíny proti COVID-19 teda majú za pol roka 88-krát viac hlásení a 44-krát viac vážnych, než všetky ostatné vakcíny dohromady za celý rok.

Najčastejšími hlásenými závažnými NÚ sú: pretrvávajúci zvýšený krvný tlak, a to najmä u pacientov liečených na hypertenziu, predkolapsový stav, kolaps, strata vedomia, trombóza, pľúcna embólia, akútna ischémia mozgu, myokarditída, infarkt myokardu, fibrilácia, flebitída dolných končatín, alergické reakcie, erysipel (ľudový názov ruža), hyperpyrexia, paréza tvárového nervu, dočasná paralýza, epileptický záchvat u pacientov liečených na epilepsiu, halucinácie.