Hovorme o vede 36 (6/2016) – Bezpečnosť vakcín 1 – Predmarketingové skúšky

Nežiaduce účinky | Povinné očkovanie

V našom seriáli sme sa často zaoberali problematikou bezpečnosti vakcín. Mnohokrát sme skonštatovali, že úroveň vedeckého poznania hlboko zaostáva za plošným nasadením vakcín. Pokúsime sa teraz o všeobecné zhrnutie, čo z týchto informácií vyplýva, akým spôsobom sa preukazuje bezpečnosť vakcín a prečo je
súčasný systém nedostatočný.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 36 (časopis Dieťa 6/2016) – Bezpečnosť vakcín 1 – Predmarketingové skúšky.