Hovorme o vede 37 (7-8/2016) – Bezpečnosť vakcín 2 – Postmarketingové sledovanie

Nežiaduce účinky | Povinné očkovanie

V našom seriáli sme sa mnohokrát zaoberali problematikou bezpečnosti vakcín. Často sme konštatovali, že úroveň vedeckého poznania hlboko zaostáva za plošným nasadením vakcín. Zhrňme si, čo z týchto informácií vyplýva, akým spôsobom sa sleduje bezpečnosť vakcín a prečo je súčasný systém nedostatočný.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 37 (časopis Dieťa 7-8/2016) – Bezpečnosť vakcín 2 – Postmarketingové sledovanie.