Hovorme o vede 8 (1/2014) – Padá hviezda kolektívnej imunity

11 mesiacov | 13+ rokov | 3 mesiace | 5 mesiacov | 5+ rokov | Dôchodcovia | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Americká vládna agentúra pre potraviny a lieky (FDA) oznámila, že vakcína proti čiernemu kašľu nechráni pred nakazením a ani pred šírením nákazy. Ako k tomu dospela a čo to znamená?

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 8 (časopis Dieťa 1/2014) – Padá hviezda kolektívnej imunity.

Oprava:
5.1.2014 Mgr. Peter Tuhársky požiadal redakciu mesačníka Dieťa o zverejnenie opravy v nasledovnom znení: Vážení čitatelia, hoci príprave článkov do seriálu „Hovorme o vede“ v mene občianskeho združenia Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania venujem veľkú pozornosť, v časti „Padá hviezda kolektívnej imunity“ v časopise Dieťa číslo 1/2014 som vyslovil mylný názor: „Tlačová správa FDA je tak azda posledným klincom do rakvy mýtom o kolektívnej imunite proti čiernemu kašľu. Keďže vakcína neznižuje prenos ochorenia, nemôže priniesť kolektívnu imunitu, a vzhľadom na krátkosť jej účinku ju nikdy priniesť ani nemohla“.
Bola to moja interpretácia dôsledkov citovaných výskumov. Na základe čitateľského ohlasu som sa však dostal k štúdii, kde jednozložková acelulárna vakcína za daných okolností predsa len znižovala riziko prenosu ochorenia.
Vzhľadom na trvanie jej účinku, vplyv na celkovú kolektívnu imunitu populácie považujem naďalej za veľmi otázny; ostatne, viacerí výskumníci vidia vážne nedostatky a dúfajú vo vývoj lepšej vakcíny.
Z hľadiska cocoon stratégie, teoreticky by acelulárna vakcína mohla do istej miery znížiť riziko nákazy, no je tu mnoho otáznikov a práve deficit jednoznačných vedeckých dôkazov viedol k zamietnutiu vládnej podpory tejto stratégie v Austrálii. Vetu „teraz sú tu nové dôkazy o tom, že tento koncept nefunguje“ treba chápať v zmysle „teraz sú tu nové dôkazy [svedčiace v prospech tej možnosti], že tento koncept nefunguje“. Rodičia malých detí by preto mali zachovať opatrnosť – aj ľudia očkovaní proti čiernemu kašľu sa stále môžu nakaziť a šíriť nákazu. Zotrvávam v presvedčení, že odporúčanie alebo dokonca vynucovanie očkovania by sa nemalo diať bez jednoznačných dôkazov o jeho bezpečnosti a účinnosti.
Mojím cieľom je informovať pravdivo a presne, preto sa za svoj nepresný hodnotiaci úsudok čitateľom či iným dotknutým subjektom ospravedlňujem. Problematiku sa pokúsim podrobnejšie objasniť v ďalšej časti seriálu (pozn.: 2/2014 a 3/2014).
Mgr. Peter Tuhársky,
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z.