Hovorme o vede 9 (2/2014) – Funguje cocoon stratégia?

11 mesiacov | 13+ rokov | 3 mesiace | 5 mesiacov | 5+ rokov | Dôchodcovia | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Cocoon stratégia má za sebou už niekoľko rokov nasadenia v praxi. Výsledky sú hodnotené rôzne. O tom, či očkovanie dospelých znižuje chorobnosť detí alebo nie, stále chýbajú jednoznačné dôkazy.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 9 (časopis Dieťa 2/2014) – Funguje cocoon stratégia?