Hovorme o vede 10 (3/2014) – Čierny kašeľ – dôkaz o kolektívnej imunite?

11 mesiacov | 13+ rokov | 3 mesiace | 5 mesiacov | 5+ rokov | Dôchodcovia | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

V tejto časti dokončíme rozpravu o čiernom kašli (lat. pertussis). Priblížime si štúdiu, ktorá mala preukázať kolektívnu imunitu, a pozrieme sa, čo o tejto téme priznali CDC (Centers for Disease Control and Prevention – Centrum pre kontrolu chorôb a prevenciu).

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 10 (časopis Dieťa 3/2014) – Čierny kašeľ – dôkaz o kolektívnej imunite?