Vážne reakcie na Covid vakcínu firmy PfizerAktualizované. Vo Veľkej Británii sa ešte len začína očkovanie proti Covid-19 vakcínou firmy Pfizer, a britské ministerstvo zdravotníctva už muselo vydať varovanie kvôli dvom vážnym anafylaktickým reakciám u zdravotníkov.

Vakcína sa nesmie podávať ľuďom, ktorí v minulosti zaznamenali alergickú reakciu s rýchlym nástupom, napríklad na jedlo, lieky alebo na vakcínu.

Očkovanie už sa smie vykonávať iba v zariadeniach, kde je k dispozícii resuscitačné vybavenie. Ministerstvo napriek tomu ubezpečuje: „buďte si istí, že vakcína spĺňa robustné požiadavky bezpečnosti, kvality a účinnosti„. To je vskutku zaujímavé. Vieme tiež, že Švajčiarsko pozastavilo registrácie Covid vakcín práve z dôvodu, že dôkazy o bezpečnosti, účinnosti a kvalite nepovažuje zatiaľ za dostatočné.

Varovanie bolo doplnené aj do príbalového letáku vakcíny od revízie 3.2 z 10.12.2020. Je zarážajúce, že na takéto vážne okolnosti sa neprišlo počas klinických skúšok na vyše 42000 ľuďoch.

Prišlo sa však počas nich na to, že nežiaduce účinky stupňa 3 postihli až 3,8 % účastníkov, zvyčajne vo forme bolesti hlavy a únavy. Môže to znieť banálne, no stupeň 3 značí, že tieto ťažkosti boli natoľko vážne, že nestačila domáca liečba a bola potrebná návšteva pohotovosti alebo hospitalizácia.

Materiál americkej liekovej agentúry FDA uvádza, že v klinickej skúške spomedzi 19000 očkovaných štyria utrpeli ochrnutie tváre (Bellova paralýza). Bolo to síce „na úrovni očakávaného výskytu v bežnej populácii“ no je pozoruhodné, že spomedzi neočkovaných takúto udalosť nezaznamenali ani u jedného účastníka experimentu.