TS: Pripomienky k stanovisku Konferencie biskupov Slovenska ohľadom povinného očkovania

Povinné očkovanie

TS: Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z., vydalo pripomienky k stanovisku Konferencie biskupov Slovenska ohľadom povinného očkovania. Toto stanovisko sme pripomienkovali už v roku 2013 a nakoľko bolo hovorcami KBS znovu potvrdené v článku v internetovom magazíne Postoj, cítime silnú morálnu povinnosť pripomienkovať ho aj dnes. Naše podrobné pripomienky zverejňujeme aj formou tlačovej správy, aby boli dostupné aj širokej verejnosti. Prvá strana obsahuje stručné zhrnutie. Sme presvedčení, že táto problematika sa dá vyriešiť iba otvorenou diskusiou a poznaním overiteľných faktov.