Trestné oznámenie pre plošné testovanieIniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z., odoslala na Generálnu prokuratúru SR podnet na preskúmanie, či plánovaním, prípravou a začatím realizácie, prípadne realizáciou plošného testovania obyvateľov na ochorenie covid-19 a nákupom tzv. antigénových testov, neboli spáchané trestné činy zneužitia právomoci verejného činiteľa a ďalšie trestné činy súvisiace s plytvaním financiami zo štátneho rozpočtu.

Keďže môže dôjsť k ďalším škodám vo veľkom rozsahu, iniciatíva žiada o rýchle konanie a prijatie predbežného opatrenia, ktoré by zamedzilo ďalším škodám a prípadnému skartovaniu sporných údajov týkajúcich sa verejného obstarávania.

Ing. Iva Vranská Rojková,

predsedníčka o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania