Štúdia: vakcíny proti COVID-19 rýchlo strácajú účinnosť proti príznakovej infekciiŠvédska štúdia vyhodnocovala dostupné údaje o tom, ako rýchlo vyprchá účinnosť očkovania. Štúdia je od 25.10.2021 v preprinte v odbornom časopise Lancet.

Výsledky sú veľmi odlišné od sľubov a mediálnej masáže. Negatívna účinnosť znamená, že očkovaný ochorie častejšie.

Preparát Výrobca Obchodný názov Účinnosť proti príznakovej infekcii [%]
v časovom odstupe po očkovaní
2-4 týž. 1-2 mes. 2-4 mes. 4-6 mes. 6-7 mes. 7+ mes.
BNT162b2 Pfizer/BioNTech Comirnaty 92 89 85 47 29 23
mRNA-1273 Moderna Spikevax 96 93 85 71 59
ChAdOx1 AstraZeneca/Oxford Vaxzevria 68 49 41 -19
kombinácia 1. a 2. dávka Vaxzevria / SpikeVax 89 72 55 66

 

Veľmi zle vyzerá účinnosť očkovania 2 dávkami proti príznakovej infekcii z pohľadu veku – seniori, ktorí najviac potrebujú ochranu proti COVID-19, majú najnižšiu účinnosť očkovania. Tu je stručný výber z Tab.4:

vek <50 vek 65-79 vek >80
Odstup od očkovania
2. dávkou
Účinnosť proti príznakovej infekcii [%]
2-4 mes. 83 63 55
>6 mes. 41 -5 55
>7 mes. 34 -32 -66

 

Vakcíny (zatiaľ) poskytujú aspoň dočasnú ochranu proti ťažkému priebehu, hoci po pol roku u najstarších účinnosť citeľne klesá. Stručný výber z Tab.5:

Odstup od očkovania
2. dávkou
Účinnosť proti ťažkej infekcii [%]
vek <80 r >80 r
2-4 mes. 92 84
4-6 mes. 87 78
>6 mes. 83 51

 

Článok sa používa ako zdôvodnenie pre tretiu dávku vakcín. Avšak má aj ďalšie závažné implikácie.

Negatívna účinnosť po 7 mesiacoch, najmä u seniorov, je znepokojivý jav. Dosiahla sa masovým očkovaním závislosť na pravidelnom preočkovávaní? Čo to znamená z hľadiska bezpečnosti?

Vakcíny nedokážu spoľahlivo a dlhodobo zabrániť infekcii a dokonca ani príznakovému ochoreniu. Nad slnko je jasné, že sľubovaná „kolektívna imunita“ sa očkovaním nedá dosiahnuť. Očkovanie účinne nebráni ochoreniu a šíreniu nákazy, preto je bezpochyby osobnou vecou každého človeka.

Ďalej je zjavné, že vakcíny majú ďaleko slabší účinok než prekonanie ochorenia, ktoré zanecháva dlhodobú imunitu a opätovné nakazenie zaznamenalo len menej než 0,5% ľudí. Týmto chceme opätovne poukázať na diskriminačný charakter štátnych opatrení – napriek zjavne krátkodobej a neistej ochrane, očkovaní sa považujú za „bezpečných“ 9 mesiacov (donedávna 12). No prekonanie ochorenia sa uznáva len 6 mesiacov. V niektorých situáciách sa dokonca neuznáva ani negatívny test, no očkovanie áno.

Tieto konštatovania nie sú namierené proti očkovaným, ale proti štátnemu tlaku na očkovanie tých ľudí, ktorí to zjavne nepotrebujú, ako sú ľudia po prekonaní ochorenia, ale aj mladí nerizikoví pre ktorých ochorenie nebýva vážne, zato im však hrozia nežiaduce účinky očkovania, napríklad v podobe trombóz alebo zápalu srdcového svalu.

 

 

Nordström, P., and Ballin, M., and Nordström, A. (2021) Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection, Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3949410 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3949410