SZÚ: Pravdepodobnosť reinfekcie po prekonaní COVID-19 je len 0,5%Státní zdravotní ústav ČR vyhodnotil údaje o výskyte COVID-19. počas celého obdobia krízy, t.j. od marca 2020 do konca augusta 2021, je evidovaných len 2198 potvrdených reinfekcií – opätovných príznakových ochorení u ľudí ktorí predtým prekonali COVID-19.

Medián odstupu medzi prvou a opakovanou infekciou bol 133 dní.

Keďže evidovaných je 1,666 milióna pozitívnych prípadov ochorenia, v prepočte je riziko reinfekcie veľmi malé, menej než 0,5 %. To znamená, že prirodzená imunita po prekonaní ochorenia je mimoriadne spoľahlivá a chráni vyše 99,5 % ľudí.