Nová kniha o ťažkostiach ľudí citlivých na elektromagnetické žiarenieSpisovateľka Iva Vranská Rojková, autorka románu Vakcína alebo Nedovoľ aby mi ublížili, vydala novú knihu Už minútu hľadám kurzor… a cestu celý život. Opisuje v nej každodenné problémy ľudí, ktorých organizmus je precitlivelý na elektromagnetické žiarenie (ide o tzv. elektrohypersenzibilitu). V dnešnom svete všadeprítomných mobilov a wifín je pre nich ťažké fungovať a ocitajú sa vyčleňovaní zo spoločnosti.