Nemeckí vedci: lockdown nezapríčinil ústup pandémieVedci z Univerzity Ludwiga Maximiliana v Mníchove analyzovali chorobnosť počas vládnych uzávierok (lockdown).

Ich štúdia preukázala, že v čase, keď nemecká vláda zavádzala prísnejšie opatrenia na zabránenie šírenia vírusu, bola chorobnosť na COVID-19 vždy už na ústupe.

K podobným záverom dospel americký analytik na základe dát z USA – prísnosť opatrení, ako sú rúška a uzávierky, nemali žiaden súvis s chorobnosťou alebo úmrtnosťou v jednotlivých štátoch.

„Overovatelia pravdy“ majú teraz čo robiť, lebo sa ocitajú v hlúpej situácii.