Informácia riaditeľom škôl

Súvisiace témy

Predsedníčka o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, Ing. Iva Vranská Rojková, napísala informáciu pre riaditeľov škôl v súvislosti s vynucovaním rúšok a semaforov.

Plošné vynucovanie rúšok za súčasnej situácie nie je primeraným opatrením, dokonca nie je vedecky preukázaná účinnosť bežných rúšok voči prenosu ochorenia, a ani ich bezpečnosť. Naopak, viacerí odborníci a vedecké štúdie poukazujú na ich neúčinnosť a zdravotnú škodlivosť. Ich vynucovanie je v rozpore so školským zákonom.

Semafor predstavuje veľkú psychickú záťaž pre deti a potenciálne ohrozuje ústavné právo na vzdelanie.

Opatrenia ÚVZ, ako aj vyhlásenie mimoriadnej situácie, sú podľa právnych analýz nezákonné a nulitné. Dokument ministerstva školstva má len charakter odporúčania.

Preto majú za tejto situácie riaditelia škôl veľkú zodpovednosť za to, ako sa k problému postavia.

Nakoniec, keby sme brali súčasnú „mimoriadnu situáciu“ za platnú, potom podľa zákona o civilnej ochrane je povinnosťou obcí a nie rodičov, zabezpečiť rúška. Tie by sa potom mali rozdávať žiakom pri vstupe do školy.

PDF verzia