Hovorme o vede 6 (11/2013) – Imuno-neuro-endokrinná sieť

Nežiaduce účinky | Povinné očkovanie

Minule sme si objasnili excitotoxicitu – mechanizmus poškodenia mozgu aktiváciou imunitného systému. V dnešnej časti si ukážeme, že širší princíp vzájomného ovplyvňovania imunitného a nervového systému je hlbokou súčasťou nášho života. Ukončíme tým nateraz rozpravu o dopadoch vakcín na nervovú sústavu. Niežeby téma bola vyčerpaná, ale predložené dôkazy nám už budú stačiť na vyslovenie záveru.

Podrobnejšie v článku:

Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o vede 6 (časopis Dieťa 11/2013) – Imuno-neuro-endokrinná sieť.