Dr. Lakota: očkovanie proti COVID-19 treba okamžite zastaviť, prepis do DNA je problém

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

MUDr. Ján Lakota, CSc. z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied, člen Odbornej občianskej komisie, napísal komentár o novom objave reverznej transkriptázy polymeráze theta (Polθ), ktorý zverejnila Jeffersonova univerzita.

„Čo z toho vyplýva? Ľudské bunky jednoznačne, bez akýchkoľvek pochýb obsahujú enzým, ktorý je schopný prepísať RNA do DNA. A? A očkovanie ľudí mRNA vakcínami proti SARS-COV-19 je potrebné okamžite (najradšej so spätnou platnosťou) zastaviť. Nebezpečenstvo zabudovania vírusového proteínu do ľudského genómu je vo svetle súčasných vedeckých poznatkov reálne a vysoké.“