Štúdia: Ľudské bunky dokážu zapísať útržky RNA do DNA!

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Prevratná štúdia zverejnená Jeffersenovou univerzitou konštatuje nový objav, že enzým polymeráza theta funguje ako reverzná transkriptáza – dokáže útržky RNA zapísať do DNA, trvalej genetickej informácie bunky.

Táto správa je mimoriadna z hľadiska experimentálnych mRNA vakcín, ktorými sa očkuje proti COVID-19. Proponenti očkovania totiž tvrdili, že je vylúčené, aby sa očkovacia mRNA dostala do jadra bunky a stala sa súčasťou DNA. Argumentovali tým, že ľudské bunky neobsahujú žiadnu reverznú transkriptázu, ktorá by to dokázala.

Objavovali sa aj hlasy, že spätný zápis je predsa len za určitých okolností možný a teda sa nedá vylúčiť, ale väčšinou sa predpokladalo, že podmienkou bude prítomnosť nejakého vírusu, ktorý má reverznú transkriptázu v repertoári, ako napríklad HIV.

Štúdia ukazuje, že bunka nepotrebuje cudzí vírus na to, aby RNA zapísala do DNA.

Zatiaľ nie je jasné, či a do akej miery skutočne k prepisu dochádza. No naskytá sa dôležitá otázka – sme ochotní pripustiť génovú modifikáciu našich buniek, čo i len v malej miere? A aké môžu byť následky zabudovania vakcínovej syntetickej mRNA do genómu ľudských buniek? Najmä keď už vieme, že mRNA z vakcín sa v tele dostáva do rôznych orgánov, napr. pečene, sleziny, mozgu, a vysokú koncentráciu dosahuje aj vo vaječníkoch a semenníkoch.