Českí lekári potvrdili podivné nálezy nemeckých patológov u očkovaných ľudíPrinášame prepis z vysielania Českej konferencie, Rádio Bohemia, 3.11.20211:

MUDr. Monika Waksmundská: Potom, čo som mala možnosť pozrieť si tlačovú konferenciu patológov v Reutlingene, a pretože mojím odborom je patologická anatómia …. rozhodli sme sa spoločne s pomerne rozsiahlym tímom lekárov zo všetkých rôznych oborov … že usporiadame taký malý český Reutlingen aj u nás. Cieľom tej našej konferencie, ktorá sa konala v severných Čechách, bolo zopakovať pokusy, ktoré sa odohrávajú za pomoci menších mikroskopov a kolujú po internete, teda sa pozrieť na krv očkovaných osôb, a jednak sa pozrieť na samotné vakcíny. …

Všetci sme bez dychu sledovali to, že sa aj pri našich výskumoch potvrdzuje to, čo vidia lekári z celého sveta a na čo upozorňujú. Mali sme možnosť vyšetriť 11 osôb očkovaných rôzneho veku … kedy sme mali dobrovoľníkov z radov očkovaných dvoma dávkami firmy Pfizer a u všetkých týchto osôb bol pozorovaný zhodný nález. Aby sme to pozorovanie mohli s niečím porovnať, mali sme aj skupinu neočkovaných. Skutočne, v krvi očkovaných osôb, podobne, ako to popisujú lekári vo svete, dochádza k tvorbe ruličkovitých formácií a zrazenín, čo je vlastne mikroskopický obraz z toho, čo sa potom deje v klinickom obraze, kedy sú hlásené zo sveta, zo všetkých štátov … vonkajšie prejavy tých krvných zrazenín, ktoré sú potom popisované ako infarkt u mladých ľudí, cievno-mozgová príhoda, môžu to byť problémy s prekrvením v rôznych častiach tela, s rôznou symtomatikou. …

Druhou časťou stretnutia bol prieskum samotnej vakcíny, pretože aj tam tí reutlingskí patológovia rovnako ako naši výskumníci, napr. pani Rédová, prišli na to, že sú tam nejaké veci, ktoré by tam byť nemali. My sme mali možnosť preskúmať najčastejšie používanú vakcínu od firmy Pfizer. Záver je taký, že podobne, ako zistil napr. pán Dr. Fleming, že v tej vakcíne sú veci, obecne častice rôznych veľkostí, tvarov, ktoré by tam byť nemali. … A potom, čo bola pridaná ľudská krv, tak sa v tej tekutine začali objavovať veci nové, veci, ktoré pripomínali drobné rastúce vlákenka, vzdialene pripomínajúce plesne, čo by si zaslúžilo ďalšie analýzy…

Mali sme možnosť porovnať túto vakcínu s vakcínami, ktoré sú používané pre aplikáciu detí: bola to hexavakcína, vakcína proti osýpkam, kde obe vykazovali pod mikroskopom zhodný vzhľad – bola to číra homogénna tekutina bez prítomnosti akýchkoľvek predmetov, vecí…

Sú tam veci, ktoré tam byť nemajú a ktoré sú ťažko zaraditeľné. … Preto sa pýtame: Čo to vlastne je? A na to by mal, samozrejme, odpovedať výrobca a zodpovedné osoby, ktoré tu rozhodujú o tom, že budú očkované deti od 5 rokov.“

1 Rozbor krve – MUDr. Monika Waksmundská, Radek Pech, Host vysílání ČK (114.), 3.11.2021. Vysielanie Českej konferencie, Rádio Bohemia. https://www.youtube.com/watch?v=vE-eeQAuJG0