Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

Hlavná stránka
Kto sme
Otázky
Kontakt
Dokumenty
Zdroje
Legislatíva
Svedectvá
Udalosti
Správy
jazyk: [EN]English
jazyk: [DE]Deutch

Sme občianske združenie, ktorého základnými cieľmi sú uzákonenie a udržanie slobody voľby v očkovaní, uzákonenie odškodnenia ľudí poškodených očkovaním a informovanie o rizikách očkovania.

…viac v časti Kto sme / Who we are jazyk: [EN] / Wer sind wir jazyk:
         [DE]
 


 Aktuálne témy

Hovorme o očkovaní... a nebojme sa              pýtať V médiách kraľujú osýpky. Najhorší je strach z neznámeho. Ak sa chcete o ochorení a vakcíne dozvedieť viac informácií, prečítajte si napríklad seriál Hovorme o vede, časť 21, 22, 23, 24, ktorý vyšiel v časopise Dieťa. Nájdete ho aj v knižnej podobe: Hovorme o očkovaní... a nebojme sa pýtať 
Kridluska v krajine             sieti
Vyšla nová kniha Ivy Vranskej Rojkovej Krídluška v krajine sietí. Pútavou, hravou formou upozorňuje na riziká narastania elektrosmogu v modernej spoločnosti. Kniha je stvorená na spoločné čítanie rodičov s deťmi.
2% dane Ak Vám naše informácie pomohli a radi by ste podporili našu činnosť, môžete nám venovať 2% daní.


Očkovanie - čím začať?Výber najnovších udalostí


 • 20.7.2018 Doktor G.F. Augusto  z Národnej zdravotníckej rady (Conselho Nacional de Saúde) so svojimi kolegami vydal štúdiu, v ktorej analyzovali tri epidémie osýpok, ktoré sa vyskytli v Portugalsku od februára do apríla 2018. Jedna z epidémií vypukla v nemocnici a najmä tá predstavovala pre epidemiológov skutočnú výzvu, pretože významné množstvo nakazených boli zdravotnícki pracovníci, u ktorých sa prejavovali iba mierne klinické príznaky osýpok.

  Celkovo bolo od 12.3. do 31.5.2018 nahlásených 440 podozrení na osýpky, z nich bolo laboratórne potvrdených 112 prípadov. 111 chorých boli dospelí vo veku od 20 do 54 rokov, ochorelo aj jedno 3-ročné dieťa, ktoré bolo očkované jednou dávkou vakcíny. 83 nakazených (t.j. 74,1%) bolo očkovaných dvoma dávkami vakcíny. Ešte zaujímavejšie ako informácia o vysokom počte nakazených a očkovaných je to, že 50 chorých (44,6% nakazených) nespĺňalo klinické kritéria pre osýpky. 24 z nich malo vyrážky a horúčku a 13 malo iba vyrážky. 5 nakazených nemalo vôbec vyrážky, no laboratórne testy potvrdili prekonanie osýpok. Autori štúdie upozorňujú na fakt, že takmer polovica prípadov osýpok by nebola identifikovaná, keby neboli všetci zdravotnícki pracovníci vyšetrení a neboli vykonané laboratórne testy.

  Aj na Slovensku by sa mali kompetentní pripraviť na možnosť, že prídu do styku s chorými, ktorí nebudú vykazovať všetky klinické príznaky osýpok (každá osoba, ktorá má horúčku a vyrážky a aspoň jeden z príznakov kašeľ - smrkanie - zapálené očné spojovky). Koncom decembra 2017 bol hospitalizovaný v Bratislave 55-ročný pacient, u ktorého bolo potvrdené nakazenie sa osýpkovým vírusom. Muž mal „Netypický priebeh ochorenia (hemoragický charakter výsevu, úplne chýba na tvári), v rámci diferenciálne diagnózy sa uvažovalo aj o možných morbillách.“

 • 13.7.2018 K epidémii osýpok v okrese Michalovce vyšla čerstvá správa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Z nej vyplýva nasledovné: Spomedzi 71 prípadov za mesiac jún, 24 bolo očkovaných jednou dávkou vakcíny a 22 dvoma dávkami vakcíny. Dokonca ochorel aj jeden človek v strednom veku ktorý bol očkovaný až 4-krát! To je vskutku bizarné. Pritom, každého, kto dostal aspoň jednu dávku vakcíny, treba považovať za očkovaného, pretože propagátori očkovania hlásajú doživotnú účinnosť vakcíny, a táto vakcína nepozná posilňovacie ďalšie dávky (tzv. booster). Z ostatných chorých, u 5 sa očkovací status nezistil, 1 bol neočkovaný pre kontraindikácie, 9 neočkovaných z iných príčin (napr. zanedbanie, odmietnutie apod), a 9 bolo neočkovaných pre nízky vek (očkuje sa v 15.-18.mesiaci života). Pri tejto skupine sa treba zastaviť a skonštatovať, že výsledkom plošného očkovania sú práve ochorenia malých detí, pretože očkované matky nedokážu na ne preniesť imunitu ktorá by ich ochánila počas tohto obdobia, na rozdiel od neočkovaných matiek, ktoré kedysi prekonávali osýpky bežne v detskom veku a spoľahlivo chránili svoje potomstvo. Celková bilancia teda je, že očkovaných bolo 46 z tých 61 chorých na osýpky, ktorí mohli byť očkovaní, čo je 75%, pričom väčšina z nich dokonca pomerne nedávno (vek. kategórie 5-19 rokov). Znamená to, že doterajšie oficiálne zdôvodnenie ochorení u očkovaných "nestabilnou vakcínou, používanou v 80. rokoch", kríva na obe nohy. K očividnému zlyhaniu vakcíny máme ďalšie zaujímavé informácie ktoré po doplnení zverejníme.

 • 10.7.2018 Napriek opatreniam RÚVZ vrátane masového očkovania, osýpky v okrese Michalovce nie sú pod kontrolou a počet pravdepodobných chorých je už 161 (z toho 68 laboratórne potvrdených). Medzi chorými sú očkovaní i neočkovaní a až 85% sú deti (osoby mladšie ako 18 rokov). Bola vyhlásená mimoriadna situácia. RÚVZ predvolal na mimoriadne očkovanie už 1400 ľudí, preočkovával sa aj personál michalovskej nemocnice a stále platí prísny zákaz návštev. Nemocnica praská vo švíkoch a ďalší chorí budú asi vození do Košíc a Prešova. Pripomeňme, že osýpky sa kedysi liečili doma. Za jednu z príčin šírenia ochorenia sa považuje aj nedodržiavanie protiepidemických opatrení osobami "žijúcimi v problémovej komunite v nízkych hygienických podmienkach bývania" v obci Drahňov, prvotnom ohnisku nákazy privezenej z Veľkej Británie.
 • 10.7.2018 V súvislosti s epidémiami osýpok je zaujímavé, ako málo toho vieme o skutočnom účinku vakcíny. Japonsko bolo v roku 2015 vyhlásené za krajinu, ktorá eliminovala osýpky. No od roku 2016 došlo k viacerým výskytom osýpok, kde posledná zaznamenaná epidémia bola od marca do mája 2018 v prefektúre Okinawa. K 25. máju bolo hlásených 99 autochtónnych prípadov osýpok u obyvateľov vo veku 1 až 50 rokov. Z celkového počtu bolo až 33 prípadov tzv. modifikovaných osýpok, ktoré sa vyskytli najmä u dospelých. Modifikované osýpky, t.j. netypické sú také, ktoré sa neprejavujú klinckými príznakmi ako je horúčka, vyrážky, kašeľ, zápal nosohltanu alebo očných spojoviek a je ich možné zistiť najmä laboratórne. Dôvodom ich prepuknutia môže byť nedostatočná vakcinácia alebo vyprchanie imunity po očkovaní v dôsledku poklesu protilátok časom. Podobne, ako v prípadoch osýpok na Slovensku, či v Čechách, bola väčšina ochorení (71 prípadov) u dospelých vo veku 20 rokov a viac a rovnako ako v našich krajinách mnohí nepoznali a nevedeli vydokladovať svoj očkovací status (v prípade Japonska je to až 50 nakazených).

 • 25.6.2018 V Českej republike evidujú epidemiológovia od začiatku roka k 22.6. už 111 prípadov osýpok. Spočiatku zverejňované informácie obviňovali zo začínajúcej epidémie rodičov neočkovaných detí (na začiatku z celkového počtu 23 prípadov bolo 9 neočkovaných detí a 3 neočkovaní dospeli), vyhýbali sa však informáciám o tom, či 11 nakazených bolo alebo nebolo očkovaných (možno pritom predpokladať, že 11 nakazených bolo očkovaných.).
  V nasledujúcich mesiacoch sa spôsob informovania zmenil, záujem médií opadol a iba zo správ, ktoré zverejňuje Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) či Krajská hygienická stanice Středočeského kraje (KHS) možno zistiť, aký je aktuálny vývoj.
  Podľa KHS boli všetci chorí – 27, hospitalizovaní na infekčných oddeleniach nemocníc (poznámka: Nie je uvedené, či išlo o preventívnu hospitalizáciu, alebo mali nakazení komplikácie, ktoré si vyžiadali pobyt v nemocnici), išlo o 3 deti do 4 rokov, 1 mladistvého a 23 dospelých. Žiadne dieťa nebolo očkované, z dospelých boli 4 neočkovaní a u 3 nebolo možné údaj o očkovaní zistiť. Takže ostatní 17-ti boli očkovaní.
  V Prahe bolo 84 prípadov osýpok, priemerný vek nakazených je okolo 30 rokov, v 26 prípadoch ide o deti a mladistvé do 18 rokov a až v 58 prípadoch sú nakazenými dospelé osoby. Bližšie informácie k očkovaciemu statusu nakazených možno nájsť na stránke HSHMP. Podobne ako na Slovensku je medzi nakazenými veľa dospelých, ktorí nemajú žiaden doklad o očkovaní, resp. nevedia si spomenúť a nie je známe, či boli alebo neboli v minulosti očkovaní.
  Opäť sa potvrdzuje (v prípade ČR aj rovnako aj SR), že veľkým otáznikom a tiež rizikom pri šírení osýpok sú dospelí, ktorí už nie sú imúnni voči nákaze z dôvodu poklesu protilátok vzhľadom na časový odstup od očkovania, čo potvrdil napr. „Víceúčelový sérologický přehled protilátek“ z roku 2013, ktorý bol realizovaný v ČR - až 14% dospelých od 40 do 44 rokov nemalo protilátky proti osýpkam. Tento prehľad prepočítal na Slovenské podmienky Mgr. Peter Tuhársky a výsledky zverejnil v časopise Dieťa 4/2017.
 • 18.6.2018 V Českej republike sa opäť hovorí o odškodňovaní nežiaducich účinkov očkovania. Podľa prísľubu prof. Prymulu, zákon by mal byť na svete už do konca tohto roka. Škoda, že takýto profesionálny rozhovor s dôkladne pripravenou redaktorkou (Andreou Hajdúchovou) vyšiel iba v blogu Denníka N. V samotnom hlavnom médiu žiaľ zatiaľ k téme očkovania prevažovali skôr jednostranné články útočiace na kritikov plošného očkovania. Je zaujímavé, že proponent očkovania prof. Prymula priznáva, že ochorenia očkovaných na osýpky má pravdepodobne na svedomí jednoducho vyprchanie vakcinačnej imunity, ktorá zrejme netrvá tak dlho ako sa pôvodne tvrdilo, a to paradoxne aj pre zníženú cirkuláciu vírusu v populácii (v súlade s tým, ako publikoval v roku 2015 a 2017 náš člen Mgr. Peter Tuhársky v časopise Dieťa).

 • 17.6.2018 Situácia v okrese Michalovce sa zatiaľ neupokojila, vyskytli sa nové prípady osýpok pretože osadníci z Drahňova zrejme nedodržiavajú karanténu. V tejto súvislosti je zaujímavé vyhodnotenie mesiaca máj od RÚVZ Michalovce: z 18 chorých, 12 bolo očkovaných a 6 neočkovaných. Ochorenie postihlo predovšetkým vekovú kategóriu 15-19 rokov čo poukazuje na zlyhanie vakcíny (7x očkovaní, z toho 6x dokonca dvoma dávkami, iba 3x neočkovaní).

 • 7.6.2018 Po preočkovaní a karanténe tých, ktorí boli v kontakte s nakazenými osýpkami - študenti Elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Drahňov 167 (nie však zamestnanci školy, či rodinní príslušníci študentov) z 29.5. 2018, nariadil RÚVZ Michalovce očkovanie zdravotného personálu nemocnice v Michalovciach. Povinnosť preočkovať sa nemajú tí, ktorí preukážu, že osýpky v minulosti prekonali, resp. boli očkovaní 2 dávkami vakcíny. Opätovne sa stretávame, podobne ako to bolo v prípade nakazených a pritom očkovaných dospelých z Bratislavy z decembra 2017 a januára 2018, s informáciou o tom, že narodení v rokoch 1968-1985 môžu byť napriek očkovaniu voči ochoreniu vnímaví a to z dôvodu nestabilnej vakcíny. Dôvodom pre takéto rozhodnutie sú pravdepodobne prípady osýpok u dvoch zdravotných sestier z michalovskej nemocnice, kde už v 2017 vydali hygienici odporúčanie, aby boli zamestnanci preočkovaní resp. mali mať skontrolované prekonanie ochorenia či hladinu protilátok.

  Väčšina nakazených bola hospitalizovaná, podľa hygienikov nemajú zatiaľ komplikácie, nezverejnili však informácie o tom, či boli nakazení očkovaní alebo nie.
 • 3.6.2018 Presne ako sme predpokladali, HPV vakcíny sú už pretláčané na ministerstve zdravotníctva a ak budú lobisti úspešní, stanú sa povinnými možno ešte v tomto roku. Pozrite si dokument dánskej TV2 o možných obetiach HPV vakcín.

 • 2.6.2018 Keď ide o očkovanie v médiách, doslova nemôžete veriť vlastným očiam. Pozrite sa, ako "tvorivo" vyriešili autori článku Pražští záchranáři zavolali pomoc kvůli spalničkám armádu, vojáci nahradí nemocné zaměstnance nedostatok ilustračnej grafiky. Obrázok ukazuje dieťa v náručí človeka v lekárskom plášti. Dieťa (podľa kontextu asi údajne s osýpkami) má na tele podivné vyrážky a výrazne citovo zafarbuje článok. Bližší pohľad však prezradí, že ide o zbabranú "fotošopovú" prácu, jednotlivé skupiny vyrážok sú navlas rovnaké. Šikovní čitatelia odhalili aj originál takže čitatelia si môžu vydýchnuť, zlatučké dieťatko z obrázka v skutočnosti nijako netrpelo. Doslova, virtuálna realita v podaní médií.

 • 2.6.2018 V obci Drahňov v okrese Michalovce sa vyskytlo zatiaľ 13 prípadov osýpok, a to u detí od 10 do 19 rokov. RÚVZ Michalovce nariadil preočkovanie a karanténu všetkých kontaktov. Michalovce sa v roku 2013 preslávili epidémiou mumpsu v osade na Mlynskej ulici, v ktorej prevažná väčšina chorých boli očkovaní. Čakáme na bližšie informácie, ako to bolo v tohtoročnej epidémii osýpok. Úvodné ochorenia boli privezené z Británie neočkovanými adolescentmi a na základe okolností máme istú pochybnosť, či išlo o vedomých a informovaných odmietačov očkovania.

 • 26.5.2018 V Portugalsku prebehla epidémia osýpok. Z 211 podozrení na osýpky bolo potvrdených 96, z toho všetci okrem jedného boli dospelí, priemerný vek 33,3 roka, väčšina chorých sú zamestnanci nemocnice v Porte. Z potvrdených prípadov, 67 (69.8%) bolo očkovaných dvoma dávkami vakcíny (monovakcínou alebo MMR). V závere sa píše jedna veľmi zaujímavá vec: Váčšina prípadov bola u mladých (18-39 ročných) dospelých plne očkovaných zamestnancov nemocnice. Toto potvrdzujú aj iné epidémie (v Číne či Holandsku). Vysoký podiel chorých očkovaných je pravdepodobne z dôvodu vyvanutia/vymiznutia imunity po očkovaní v situácii, kde sa prirodzený booster/posilňovanie už takmer nevyskytuje.

 • 17.5.2018 V Národnej rade Slovenskej republiky sa odohralo podujatie Workshop Výboru NR SR pre zdravotníctvo - Význam očkovania proti HPV vírusom, vedený predsedom Štefanom Zelníkom, kde známe tváre slovenskej vakcinačnej scény lobovali u poslancov za schválenie rozpočtu na plošné očkovanie detí HPV vakcínami (marketingovo: proti rakovine krčka maternice). To by de facto znamenalo zavedenie povinného očkovania, nakoľko o ňom si už v uzavretom kruhu rozhodne Pracovná skupina pre imunizáciu pri ministerstve zdravotníctva, ktorá pozostáva do značnej miery z osôb organizujúcich túto akciu. Rozhodnutie skupiny má síce "len poradný" hlas, ale prax ukazuje, že na jeho základe bude celkom bez zaváhania schválená príslušná vyhláška. Na workshope sa zúčastnila aj predsedníčka nášho o.z. Ing. Vranská Rojková a položila niekoľko podstatných otázok, ktoré ostali do značnej miery bez relevantnej odpovede. Video z podujatia nebolo ani po týždni zverejnené na stránke NRSR. K dispozícii je zatiaľ iba facebookový záznam zo živého vysielania. HPV vakcíny majú v porovnaní s ostatnými vakcínami mimoriadne veľký výskyt vážnych nežiaducich účinkov podľa americkej databázy VAERS, čo je dobrovoľný systém kam prevažne lekári, ale i pacienti hlásia svoje podozrenia na nežiaduce účinky vakcín. Viaceré združenia zhromažďujú príbehy údajných obetí. O výskumoch na túto tému sme informovali aj v časopise Dieťa.

 • 15.5.2018 Slovenské vakcinačné Kocúrkovo prinieslo ďalšiu úrodu absurdnosti. Úrad verejného zdravotníctva nezverejnil meno jedného člena Pracovnej skupiny pre imunizáciu, ktorá sa podľa listu ÚVZSR v ostatných rokoch rozrástla už na 16 členov (+predseda), okrem iného aj zástupcov zdravotných poisťovní, no ani jedného zástupcu verejnosti. Člen za poisťovňu Dôvera totiž nemá v zozname uvedené meno. Naša členka sa voči tomu písomne ohradila v rámci Infozákona, no bolo jej oznámené zo strany ÚVZSR, že dotyčný člen so zverejnením svojho mena nesúhlasil a preto ho neuvedú. Takže nielenže sa o povinnom očkovaní rozhoduje za zavretými dverami, ale už ani nemáme nárok vedieť, kto vlastne o ňom rozhoduje! To je škandalózne, vzhľadom k známym informáciám a možných konfliktoch záujmov pri minulých rozhodnutiach PSI.

 • 15.4.2018 TV Joj, relácia V siedmom nebi (séria 4, epizóda 14, príbeh 4), zverejnila príbeh dievčatka menom Katka, ktoré krátko po očkovaní dostalo epilepsiu a ďalšie vážne problémy.

 • 10.4.2018 Fakt, že očkovanie proti čiernemu kašľu nebráni nákaze a jeho šíreniu na ďalšie osoby, je známy už mnoho rokov. Českí vedci, ktorí sa venujú štúdiu baktérií Bordetella pertussis vydali štúdiu, v ktorej vysvetľujú ako baktérie čierneho kašľa manipulujú s imunitou, takže telo s ochorením ani len nebojuje.

  Tieto nové zistenia len potvrdzujú to, čo je známe už mnoho rokov, že vakcína proti čiernemu kašľu nebráni nákaze, ani šíreniu tohto ochorenia, viď štúdia publikovaná CDC „Nákaza čiernym kašľom v jasliach medzi plne očkovanými deťmi, Izrael“ z roku 2000. V štúdii je uvedené, že iba 6% detí malo príznaky typické pre nákazu čiernym kašľom, ostatné pokašliavali týždne až mesiace a tak šírili ochorenie ďalej.
  Účinnosti vakcín proti čiernemu kašľu sa venuje aj Nicola P. Klein, MD, PhD, riaditeľka Kaiser Permanente Vaccine Study Center, ktorá publikovala viaceré práce, napr. „Miznúca imunita po piatich dávkach acelulárnej vakcíny proti čiernemu kašľu u detí či novšia práca „Miznúca efektivita Tdap vakcíny (tetanus, záškrt a čierny kašeľ) u adolescentov“ z roku 2015. Je alarmujúce, že táto vakcína nezabráni ochoreniu na čierny kašeľ a protilátky proti nemu sú už 2 roky od posledného očkovania len veľmi nízke. Účinnosť vakcíny po 4 rokoch je necelých 9%!
  O mnohých z týchto zistení písal aj náš člen, Peter Tuharský v časopise Dieťa č. 1-3/2014 a knihe Hovorme o očkovaní... a nebojme sa pýtať.
 • 6.4.2018 ÚVZSR pripravuje imunologický prehľad, ktorý vlani sľúbil. Zarážajúce je, že zisťovať sa nebude čierny kašeľ ani pneumokoky; u čierneho kašľa pravdepodobne preto, lebo ÚVZ vie, že vakcína účinkuje cca 5 rokov a výsledok by bol preto katastrofálny a ÚVZ nechce riskovať, že by teraz potvrdil to, čo naše združenie tvrdí už niekoľko rokov. U pneumokokov nám dôvody nie sú známe, predpokladáme však, že to vzdali z dôvodov komplikovanosti alebo vysokých nákladov. Naša členka sa na ÚVZ obrátila s žiadosťou o informáciu.

 • 16.3.2018 Pred 7-mi rokmi sme žiadali vládu SR, aby zrušila povinné plošné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam (IPO). Už vtedy sme poukazovali na fakt, že toto očkovanie bolo zavedené bez analýzy jeho prínosu, s nákladmi cca 10 mil. eur/rok, s podozrením na klientelizmus, podrobnejšie informácie nájdete v sérii článkov v časopise Dieťa č. 10/2017 až 4/2018.
  V najnovšom čísle 4/2018, ktoré práve prichádza do distribúcie, sa náš člen, Peter Tuhársky, venuje aj fenoménu sérotypovej náhrady, ktorá sa vyskytuje v krajinách, ktoré očkovanie proti IPO zaviedli, vrátane Slovenska.
  Americké Centrum pre kontrolu chorôb (CDC) publikovalo v marci 2018 štúdiu „Nástup sérotypu 12F Streptococcus pneumoniae po zavedení 7- a 13-valentnej vakcíny, Izrael“. Vedci publikovali zistenia, ktoré potvrdzujú trendy z iných krajín (USA, Veľká Británia); zavedením vakcíny proti pneumokokom dôjde k poklesu tých sérotypov, ktoré sú vo vakcíne, avšak tie sú nahradené ne-vakcínovými sérotypmi.
  V Izreali počas 7 rokov od zavedenia vakcíny došlo k výraznému nárastu prípadov IPO spôsobených ne-vakcínovým sérotypom 12F (najviac sa vyskytujúci sérotyp IPO, tvorí 9,5 % všetkých prípadov), ktorý veľmi často spôsobuje meningitídy a je rezistentný voči penicilínu. Od roku 2009 do 2016 došlo k poklesu IPO spôsobených sérotypmi pokrytými v 7-valentnej vakcíne o 90 %, resp. 80 % (13- valentná vakcína), na druhej strane prišlo k nárastu prípadov IPO z ne-vakcínových sérotypov až o 93 %!
 • 16.2.2018 Jacob Simmering et al z University of Iowa ukazuje vo svojej štúdii, že preventívne prehliadky a termíny na očkovanie zdravých detí u pediatrov sú spojené so zvýšením rizikom infekcií (v prípade tejto štúdie s rizikom CHPO – chrípke podobné ochorenie), a to nielen u detí, ale aj rodinných príslušníkov v období dvoch týždňov od termínu prehliadky/očkovania. Takéto návštevy predstavujú viac ako 700 000 ochorení každý rok, ktoré by inak bolo možné odvrátiť a znamenajú náklady viac ako 490 miliónov USD ročne na liečbu. Poznámka: Preventívne prehliadky by mali pomôcť včas odhaliť vývojové a iné ochorenia, a nie zvyšovať chorobnosť. Ak pediater nemá vyhradený čas pre preventívne prehliadky zdravých detí, oddelený od ordinačných hodín pre chorých, rodičia by to mali od neho požadovať. Vzhľadom k rastúcemu nedostatku pediatrov na Slovensku však často nemajú na výber.

 • 6.2.2018 Už niekoľko rokov upozorňujeme na slabé dôkazy o účinnosti chrípkových vakcín. Teraz bola publikovaná nová, prevratná vedecká štúdia, ktorá sa zaoberala málo preskúmanou oblasťou - šírením chrípkového vírusu. Merala sa o.i. infekčnosť jemného aerosolu ktorý vydychujú ľudia s príznakmi chrípky. Štúdia zistila, že týmto spôsobom, očkovaní v dvoch sezónach po sebe sú o 630% viac infekční než neočkovaní. Výsledok sa týkal vírusov typu A, nie B, a mal by sa ešte overiť ďalšími štúdiami, ale zatiaľ to vyzerá ako začiatok konca ďalšieho medicínskeho mýtu o kolektívnej imunite; zjednodušene, ak chcete účinnejšie nakaziť ľudí vo svojom okolí, dajte sa zaočkovať proti chrípke. Je iróniou, že niektoré nemocničné oddelenia sú polepené plagátmi, ktoré vtieravo a bez citovania akýchkoľvek vedeckých dôkazov propagujú, že zamestnanci chránia svojich pacientov tým, že sa očkujú proti chrípke.
 • 17.1.2018 Slovenskom sa od r. 2013 prehnala vlna mumpsu (články v časopise Dieťa 4/2014 a 6-7/2017), ktorá vrcholila v roku 2015, keď bolo hlásených celkovo 1707 prípadov. Mumps sa na Slovensku ešte sporadicky vyskytuje, sú to však prípady rádovo v jednotkách. Je však možné, že dôjde k opätovnému nárastu prípadov mumpsu, a to nielen kvôli vyprchávaniu protilátok z vakcíny, z jej nižšej účinnosti či tomu, že kmeň mumpsu, ktorý je vo vaccine obsiahnutý je iný ako cirkulujúci. Rizikom sú tiež nové prípady mumpsu v Českej republike kvôli ktorým bude upravený český očkovací kalendár. Druhá dávka vakcíny proti mumpsu, rubeole a osýpkam sa posunie o 4 roky na obdobie tesne pred nástupom do škôl. Bude zaujímavé sledovať, aký efekt bude mať táto zmena na výskyt prípadov mumpsu a či nenastane iba to, že miesto najviac postihnutej skupiny tínedžerov (od 13 do 19) budú chorí mladí ľudia od 20 do 25 rokov.

 • 10.1.2018 Dospelí ľudia, ktorí sa v posledných týždňoch v Bratislave nakazili osýpkami, boli v detstve očkovaní. Na tlačovej besede hlavný hygienik J.Mikas potvrdil, že tohto roku sa vykoná imunologický prehľad obyvateľstva, čiže zisťovanie hladiny protilátok. Neupresnil, ktoré ochorenia sa budú skúmať. Pri príležitosti mediálnej paniky ohľadom osýpok naše o.z. v roku 2017 kritizovalo fakt, že už 15 rokov sa na Slovensku takýto prehľad nevykonal, pričom prehľad z Českej republiky naznačoval, že protilátky vyvolané očkovaním detí u dospelých ľudí vyprchávajú.
 • 2018

 • 31.12.2017 Koncom roka je zvykom bilancovať, tak sme sa pozreli na svetovú snahu o eradikáciu (vyhubenie) obrny. V roku 1988 The World Health Assembley vyhlásilo rezolúciu s cieľom eliminovať detskú obrnu do roku 2000. Končí nám rok 2017, takže pôvodný termín nestihli (je to podobné ako s plánom WHO eliminovať osýpky, kde sa už 30 rokov termín neustále posúva). Aký je aktálny stav? Prípady obrny spôsobené divokým vírusom ubúdajú, avšak pribúdajú prípady obrny spôsobené vakcínou. V roku 2017 eviduje Global Polio Eradication Initiative 19 prípadov obrny spôsobené divokým vírusom (WPV1) ale až 84 prípadov spôsobených vírusom, ktorý zmutoval z vakcíny (CVDP). Tejto problematike sme sa venovali v časopise Dieťa 3/2016.

 • 28.12.2017 V Českej republike sa v plošnom očkovaní upúšťa od vakcíny Infanrix Hexa (ktorá sa používa aj na Slovensku) a prechádza sa k lacnejšej a zbrusu novej vakcíne Hexacima, údajne kvôli neprijateľnému nárastu ceny Infanrixu Hexa. Pochytil azda štátnu imunizačnú komisiu záchvat šetrenia? To asi nie, veď jej nevadilo doterajšie plytvanie - používanie schémy 3+1 pre Infanrix Hexa už od roku 2007 hoci stačila schéma 2+1. Dôvod bude zrejme iný - peniaze sú potrebné pre očkovací program kontroverznou a veľmi drahou HPV vakcínou (marketingovo: proti rakovine krčka maternice), ktorý sa rozširuje aj na chlapcov. Nie, to nie je aprílový žart.

 • 24.12.2017 Závažná štúdia prof. Exley-ho o hliníku v mozgu autistov samozrejme nemohla ostať bez odozvy. Pseudo-skeptik David Gorski napísal spochybňujúci blog vo svojom obvyklom štýle (ktorý s radosťou prevzali jeho kolegovia, slovenskí vakci-trollovia), avšak ako upozornil Ing. Marián Fillo, niektoré veci Gorski nedomyslel a istým spôsobom dokonca nechtiac potvrdil správnosť Exley-ho štúdie. Ing. Fillo zverejnil aj slovenský preklad štúdie.

 • 14.12.2017 Dvaja muži (35 a 39 rokov) v Bratislavskom kraji ochoreli na osýpky, napriek tomu, že boli v detstve očkovaní. V médiách sa to zľahčuje tvrdením, že vakcíny do roku 1985 boli nestabilné, údajne kvôli nedodržiavaniu chladiaceho reťazca, a preto boli málo účinné. Ak by sme tomu aj chceli veriť, tak nás to vonkoncom nemôže upokojiť - ak nebola zaručená účinnosť vakcín, ako bola potom zaručená ich bezpečnosť? Veď v prípadoch vážnych medializovaných následkov po očkovaní, ktoré sa nepodarí zamieť pod koberec, sa nezriedka špekuluje o tom, že nastali preto, lebo nebol dodržaný chladiaci reťazec! Boli teda deti v rokoch 1969-1985 vystavené zvýšenému riziku nežiaducich účinkov? Keby situácia okolo očkovacej propagandy nebola vážna, pôsobila by komicky - vždy totiž platí, že každá nová vakcína je veľmi "účinná a bezpečná". A to až do chvíle, kým je stiahnutá z obehu alebo nahradená novšou - vtedy začne platiť, že "predošlá" vakcína nebola dobrá, ale "tá súčasná" je už prakticky takmer dokonalá. A cyklus sa môže ľubovoľne opakovať. Na okraj, skutočným problémom osýpok je vyprchávanie vakcinačnej imunity, ktorému sme sa venovali v čísle 4/2017 časopisu Dieťa.

 • 14.12.2017 Znovu sa odporúča očkovanie tehotných proti chrípke, navzdory faktom - dlhodobá bezpečnosť tohto očkovania pre matku a plod nebola dosiaľ vedecky dokázaná, a účinnosť chrípkovej vakcíny v poslednej sezóne sa ukazuje ako veľmi rozpačitá. Podľa austrálskej štúdie, proti hlavnému vírusovému kmeňu A/H3N2 vychádza len 13% a proti iným kmeňom medzi 40-60%. K nízkej účinnosti vakcíny môže prispievať aj adaptácia vírusu na vaječné embryo. Médiá málo informujú o dôležitosti efektívnych dávok vitamínov C a D v zimnom období.

 • 12.12.2017 Dr. Haley, toxikológ, zhrnul jednotlivé časti skladačky o hliníku, excitotoxicite a neuro-imúnnej interakcii. Poukázal na fakt, že už imunologické podnety v tehotenstve (vrátane očkovania) prinášajú riziko pre neurologický vývoj dieťaťa.

 • 11.12.2017 Jeden z najvýznamnejších odborníkov na toxicitu hliníka, prof. Exley, publikoval závažnú štúdiu, ktorá merala obsah hliníka v mozgoch zomrelých autistov. Výskum zistil, že autisti, a to dokonca aj v ešte detskom veku, majú mnohonásobne viac hliníku v mozgu, než starší dospelí ne-autisti, a to dokonca aj v porovnaní so zomrelými s Alzheimerovou chorobou. Nielenže množstvo hliníka u autistov je najvyššie aké bolo doposiaľ zaznamenané, ale je zvláštny aj svojou formou a umiestnením - nachádza sa vnútri buniek, a to najmä v mikrogliách a ďalších zápalových imunitných a iných bunkách. Tento výskum významne dopĺňa doterajšie čiastkové informácie o hliníku, imunologicky sprostredkovanom transporte z miesta očkovania, a excitotoxicite - poškodení mozgu chronickou zápalovou aktiváciou imunitného systému. Prof. Exley oznámil, že aj keď v minulosti nemal námietky voči očkovaniu, pod ťarchou týchto dôkazov musel prehodnotiť svoj postoj - v súčasnosti neodporúča očkovanie vakcínou obsahujúcou hliník, s výnimkou život zachraňujúceho očkovania. Poznámka: Je hanbou, že vláda odmietla financovať tento výskum a musel byť financovaný z dobrovoľnej zbierky.

 • 6.12.2017 Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vydala tlačovú správu k úmrtiu 5-mesačnej Sabrínky z Modrého Kameňa, ku ktorému došlo za zvláštnych okolností dva dni po povinnom očkovaní.

 • 6.12.2017 Filipínami otriasa škandál živej oslabenej vakcíny proti horúčke Dengue s názvom Dengvaxia. V rámci štátneho programu bolo od apríla 2016 zaočkovaných až 733 tisíc detí. Očkovanie bolo zastavené v piatok 1.12.2017 po tom, ako výrobca, firma Sanofi Pasteur informoval, že namiesto ochrany vakcína v skutočnosti môže ešte zhoršiť priebeh nasledujúceho ochorenia u tých, ktorí sa s vírusom predtým nestretli (a platí to možno dokonca aj krížovo pre ochorenia spôsobené podobnými vírusmi, napr. Zika). Indikácie, že vakcína je problematická, tu už pritom predtým boli - v jednej štúdii mali očkované deti do 5 rokov až 5-krát vyšší podiel hospitalizácií než neočkované! Vakcína vykazovala známky ochranného účinku len u tých, ktorí už predtým boli v kontakte s ochorením a už mali proti nemu prirodzené protilátky. V ďalšej štúdii bol podiel hospitalizácií rovnaký u očkovanej i neočkovanej skupiny, (čo je tiež neslávny výsledok pre údajnú prevenciu) a autori žiadajú, aby očkovaní boli varovaní pred možnosťou zhoršenia priebehu ochorenia. Uvažuje sa o efekte s názvom antibody-dependent enhancement ktorý je známy u viacerých vírusov z rodiny flavi. Minister spravodlivosti žiada vyšetriť, prečo boli deti masovo očkované vakcínou ktorá mala v tom čase len 4 mesiace udelenú registráciu, za akých podmienok bol spustený tento očkovací program na za 59 miliónov EUR na základe odporúčania WHO, a kladie otázku, či nedošlo ku korupcii. WHO už v júli 2016 oznámila, že vakcína môže byť neúčinná alebo uškodiť tým, ktorí sa s vírusom predtým nestretli, no filipínsky program pokračoval.

 • 3.12.2017 V Modrom Kameni dali rodičia zaočkovať 5-mesačné dieťa (podľa veku pravdepodobne hexavakcína + pneumokoky). V sobotu dieťa dostalo vysoké horúčky a v nedeľu ráno ho našli mŕtve. Čaká sa na výsledok pitvy, no podľa našich doterajších skúseností je takmer isté, že vakcína nebude uznanou príčinou úmrtia. Virológ Fedor Čiampor predpokladá, že to mohla byť nejaká infekcia. Jeho pohľad na nežiaduce účinky: "Zvýšená teplota, začervenanie v mieste vpichu, to je všetko, iné nebývajú a aj tieto väčšinou odoznejú do 24 hodín". Hm, otázkou je, či by sa aj hypotetické náhle úmrtie dalo počítať za "odznenie". V každom prípade, príbalové letáky (hexa, pneumo) priznávajú podstatne bohatší repertoár možných nežiaducich účinkov a každý rodič by s nimi mal byť pred očkovaním oboznámený.

 • 3.12.2017 Štátny ústav pre kontrolu liečiv vydal upozornenie v súvislosti s dvoma úmrtiami mladých žien po očkovaní vakcínou Gardasil (Silgard). Príčinná súvislosť nebola preukázaná. Poznámka: súvislosť by sa priznala prakticky jedine ak by človek dostal bezprostredne po očkovaní ťažkú anafylaktickú reakciu a na ňu zomrel. Pri náhlych úmrtiach neznámej etiológie krátko po očkovaní sa nikdy nepreukáže príčinná súvislosť, berie sa to tak, že človek zomrel a nikto nevie prečo, a to že bol predtým očkovaný je iba náhoda. Aktualizácia: správa bola autentická ale stará, web ŠÚKLu žiaľ nezobrazuje priamo v správe informáciu o dátume pridania. Ako kompenzáciu si môžete prečítať článok prof. Strunecké o prevencii rakoviny krčka maternice.

 • 21.11.2017 Prečo nefungujú chrípkové vakciny? Vedci z The Scripps Research Institute vo svojom výskume zistili dôvod, prečo vakcíny, ktorých vírusy sú rozmnožované vo vajciach, majú nízku účinnosť. Viac ako 70 rokov výrobcovia vakcín produkovali chrípkové vakcíny tak, že množili chrípkový vírus na kuracích vajciach. Nicholas Wu, Ph.D. zistil, že vakcinačný kmeň H3N2 je jedným z tých, ktoré mutujú, keď sa množia vo vajíčkach. Vakcína, ktorá obsahuje takto zmutovaný vírus už nie je účinná proti chrípke kmeňa H3N2. Autor vo svojej práci zistil, že množenie a mutácia vírusu vo vajci spôsobuje zmenu na hemagglutininovom proteíne, ktorý je bežne rozpoznávaný ľudským imunitným systémom. Vakcína, ktorá obsahuje zmutovaný proteín nie je schopná vyvolať potrebnú reakciu imunitného systému a tak ho chrániť pred stretom s vírusom. K štúdii spracoval TSRI tlačovú správu.

 • 12.11.2017 Časopis Zázrak medicíny uverejnil výsledky štúdie, podľa ktorej chrípková vakcína u tehotných žien podstatne zvyšovala riziko potratu, ak sa nechali očkovať 2 roky po sebe. CDC napriek tomu stále odporúča očkovanie, lebo považuje chrípku za väčšie riziko než očkovanie. Musíme upozorniť, že dlhodobá bezpečnosť očkovania tehotnej ženy, z hľadiska matky i plodu, dosiaľ nebola vedecky preukázaná.

 • 12.11.2017 Chrípková sezóna už začala, tak sme sa pozreli na to, aká je aktuálna situácia v Európe a na Slovensku: V 43. týždni (23. – 29. október 2017) je chrípková aktivita v Európe nízka. Podľa ECDC bolo zatiaľ iba 2,5% odobratých vzoriek pozitívne testovaných na vírus chrípky. Je zaujímavé, že už na začiatku sezóny 2017/18 vydala WHO odporúčanie na zmenu dvoch chrípkových kmeňov z dôvodu nízkej efektivity aktuálne používaných vakcín proti kolujúcim kmeňom pre vakcíny, ktoré budú používané na južnej pologuli. Prečo sú pre nás zaujímavé informácie o efektivite vakcín proti chrípke v Austrálií? Pretože Austrália má chrípkovú sezónu pol roka popredu a to isté zloženie vakcín sa použije aj v európskej sezóne, v tomto prípade 2017/18.

 • 7.11.2017 Člen rady nášho o.z., Mgr. Peter Tuhársky, bol hosťom diskusie Povinné očkovanie - stále predmet vášnivých sporov, ktorú organizuje Komora pre medicínske právo v utorok 7.11.2017 o 18:00 v Bratislave v KC Dunaj na Nedbalovej 3.
 • 6.11.2017 To bolo kriku, keď Mgr. Peter Tuhársky napísal v januári 2014 pre časopis Dieťa článok o vakcíne proti čiernemu kašľu. Vyslúžil si o.i. nevyberavú kritiku od tzv. lovcov šarlatánov. Lenže div sa svete, už nielen CDC, ale dokonca aj český mainstream priznáva fakt, že očkovanie nechráni pred prenosom ochorenia. Profesor Šebo uvádza, že potrvá cca 10 rokov, kým sa ukončí vývoj novej vakcíny, ktorá by mala, na rozdiel od súčasnej, brániť nielen komplikáciám, ale aj šíreniu ochorenia. Samozrejme, opatrnú kritiku očkovania článok vzápätí obracia v potrebu ešte viac očkovať, odporúča (platené) preočkovávanie dospelých, tehotných matiek atď. Článok ešte tvrdí, že očkovanie historicky podstatne znížilo úmrtnosť na čierny kašeľ, no realita je trochu iná, ako ukazujú aj dáta Státního zdravotního ústavu (graf 5a).

 • 20.10.2017 Opäť je tu chrípková sezóna a opäť sa hygienici snažia presvedčiť pospolitý ľud aby sa dal zaočkovať, a opäť ľud tieto výzvy ignoruje tak isto ako lekári, čím privodzuje zármutok akcionárom. Ako ukazujú výskumy, pospolitý ľud má pravdu. Vyhodnotenie minuloročnej sezóny vo Veľkej Británii ukázalo, že očkovanie proti chrípke bolo účinné na 40,6% u dospelých a neúčinné u dôchodcov. O niečo účinnejšia bola živá vakcína u detí, 57 resp. 78,6% podľa vírusového kmeňa. Dr. Brownstein ukazuje, ako vznikla "účinnosť 69%" v jednej klinickej štúdii chrípkovej vakcíny - porovnaním relatívneho rizika ochorenia očkovaných oproti neočkovaným. Ale keď tieto údaje prevedieme do reálneho života, tak na chrípku podľa štúdie ochorejú cca 3% neočkovaných a 1% očkovaných, čo už tak presvedčivo nevyzerá.

 • 10.10.2017 Ing. Marián Fillo bol hosťom v diskusii Povinné očkovanie - stále predmet vášnivých sporov ktorú v Košiciach organizovala Komora pre medicínske právo.

 • 9.10.2017 Společnosti pacientů s následky po očkování vydala tlačovú správu s názvom 10 věcí, které nemáte vědět o očkování.

 • 19.9.2017 Jakuba v 5-tich rokoch zaočkovali MMR vakcínou (živou vakcínou proti osýpkam, mumpsu a rubeole) po tom, ako prekonal salmonelózu. Nedopadlo to dobre - najprv začal mať problémy s rečou, potom upadol na 2 mesiace do kómy a lekári ho považovali za neurologicky mŕtveho, pretože sa mu rozpadli bazálne ganglie. To, že dnes žije a rozpráva, je zázrak.

 • 18.9.2017 Pilotná porovnávacia štúdia z Jackson state university, USA, zistila, že neočkované deti sú 4-násobne zdravšie než očkované. Neočkované deti síce častejšie dostali čierny kašeľ alebo ovčie kiahne (v USA sa očkujú plošne), ale očkované deti zase častejšie prekonávali zápal pľúc, zápal stredného ucha, alergie a neurovývojové poruchy. Najhoršie na tom boli očkované predčasniatka, u ktorých bol výskyt neurovývojových porúch takmer 7-násobne vyšší. Zdá sa, že predčasné narodenie spoločne s očkovaním vytvárajú veľmi zlý synergický efekt. Kritici očkovania dávno upozorňovali, že predčasne narodené deti majú imunitný systém vo veľmi nezrelom stave a preto by sa aj k očkovaniu malo pristupovať opatrnejšie, a nie hlava-nehlava v rámci tabuľkového kalendára. Kedy sa slovenské úrady odhodlajú porovnať zdravie očkovaných a neočkovaných? Veď vďaka nimi vytvorenému udavačskému systému majú dostatok informácií o neočkovaných deťoch. Zdravotný systém má zase presné informácie o tom, aké choroby ktoré dieťa prekonalo. V čom je teda problém? Boja sa nepríjemných odhalení?
 • 13.9.2017 Štúdia, zverejnená v žurnáli Vaccine, zistila, že ženy, ktoré sa nechali v tehotenstve zaočkovať vakcínou proti chrípke H1N1, mali takmer 8-násobne zvýšené riziko "spontánneho" potratu. Chrípkové vakcíny sa tehotným ženám odporúčajú napriek tomu, že dosiaľ nebola preukázaná dlhodobá bezpečnosť pre ženu a jej plod.

 • 30.8.2017 Ústavný súd Kolumbie rozhodol, že povinné očkovanie porušuje základné ľudské práva. Pôvodne sa podanie týkalo iba HPV vakcíny, no súd sa postavil voči povinnému očkovaniu ako takému. Podľa rozhodnutia súdu, štát nemôže prikazovať zdravotné zákroky, pretože by tým porušoval právo na zachovanie dôstojnosti. Zdravotný zákrok musí byť vždy dobrovoľný, na základe informovaného súhlasu.
 • 24.8.2017 Profesor Roman Prymula, námestník ministerstva zdravotníctva ČR, sa vyjadril súhlasne k zavedeniu zákona o odškodňovaní nežiaducich účinkov očkovania v ČR, hoci sa to zrejme nestihne v tomto volebnom období. Podľa neho je trvalo ťažko postihnutých očkovaním nanajvýš 5 detí za rok - počíta tam napr. zápaly mozgu s následkami a obrnu končatín. Súvislosť očkovania a autizmu alebo diabetu samozrejme rezolútne poprel, nuž ale berme to tak ako to je - toto je oficiálne minimum ktoré priznal najvyšší predstaviteľ očkovacích štruktúr v Českej republike (o.i. bývalý dlhoročný predseda českej očkovacej komisie i českej vakcinologickej spoločnosti). Realita bude podľa nás, vzhľadom k údajom z príbalových letákov a známej podhlásenosti nežiaducich účinkov, ešte ďaleko horšia, než ukazuje oficiálna správa ŠÚKL, ktorú zachytáva aj časopis Dieťa (7-8/2017). V tomto zmysle, ako je možné povinne vyžadovať zákrok, ktorý aj podľa najvýznamnejšieho zástancu očkovania môže každoročne doživotne zmrzačiť 5 detí? Možno sa diviť zodpovedným rodičom, že chcú tieto riziká podrobne zvážiť, kým dovolia lekárovi aby tento závažný imunobiologický zákrok vykonal?

 • 18.7.2017 Společnost pacientů s následky po očkování vydala tlačovú správu k demonštráciám, v ktorých Taliani protestujú proti šialenému očkovaciemu zákonu. Z textu: "Taliani poukazujú na priame napojenie vládnych činiteľov na nadnárodného výrobcu vakcín GlaxoSmithKline a obviňujú vládu z netransparentných zmien očkovacieho kalendára. Tomu sa výrazne podobá situácia v Českej republike, kde vedúci predstavitelia Českej vakcinologickej spoločnosti, ktorí zasadali v Národnej imunizačnej komisii (NIKO) a navrhovali súčasný očkovací kalendár, mali preukázatelne miliónové príjmy od farmaceutických firiem". Dodajme, že konflikty záujmov existujú aj u niektorých členov obdobnej Pracovnej skupiny pre imunizáciu pri ministerstve zdravotníctva SR.
 • 9.7.2017 Ďalšie protesty sa chystajú v Ríme, Miláne, Tarante.
 • 8.7.2017 V talianskom provinčnom meste Pesaro sa na proteste proti šialenej očkovacej legislatíve zišlo 70000 ľudí. Tlačová správa.

 • 6.7.2017 Zdá sa, akoby diktátorské skupiny v Európe len čakali na "správnu" chvíľu a použili Taliansko ako baranidlo na rozbitie základných ľudských práv v Európe - čisto náhodou už aj Francúzsko ohlásilo od roku 2018 povinné očkovanie proti 11-tim chorobám. Dosiaľ boli povinné len 4 vakcíny. Oficiálnym zdôvodnením sú "neospravedlniteľné úmrtia na osýpky", no úmrtnosť na osýpky je vo Francúzsku tak nízka, že ťažko hovoriť o dôvode pre plošné poviné očkovanie všetkých detí vakcínami s rizikom nežiaducich účinkov, aj vážnych - podľa údajov WHO, za 10 rokov (2006-2015) bolo vo Francúzsku 16 úmrtí na osýpky (na 67 miliónov obyvateľov), pričom 70% "obetí osýpok" malo v skutočnosti ťažké poškodenie imunity, napríklad po užívaní chemoterapie alebo kortikoidov, a v prípade nakazenia mohli umrieť na mnoho iných infekcií, ktoré očkovanie ani nepokrýva. Aby vynikla absurdnosť zdôvodnenia, uveďme pre zaujímavosť, že vo Francúzsku za ten istý čas zomrelo 100-200 ľudí po zásahu bleskom. Zdôvodnenie je o to absurdnejšie, že v "košíku" sú okrem toho vakcíny proti ďalším 6-tim ochoreniam, ktoré s úmrtiami na osýpky nijako nesúvisia a niektoré samotné majú u detí prakticky nulovú úmrtnosť, napr. mumps. A dodajme, že samotná úmrtnosť na osýpky poklesla dávno pred zavedením plošného očkovania.

 • 4.7.2017 Na protestoch proti drastickému očkovaciemu zákonu v Taliansku zazneli tvrdé slová, napríklad "vláda je minulosť, dnes máme diktatúru". Padli obvinenia, že ministerstvo zdravotníctva je riadené farmaceutickým priemyslom.

 • 22.6.2017 Súdny dvor EÚ rozhodol, že v prípade nežiaducich účinkov ktoré nastali po očkovaní sa súdy nemusia riadiť iba nezvratne preukázateľnou kauzalitou (príčinnou súvislosťou) medzi očkovaním a zdravotnými komplikáciami, ale môžu rozhodovať aj na základe najpravdepodobnejšieho vysvetlenia, ak je časová súvislosť dobre preukázaná a z predložených dôkazov je zrejmé, že neexistuje žiadne iné hodnoverné vysvetlenie problémov, než očkovanie. Samozrejme, farmaceutickým lobistom sa toto rozhodnutie nepáči. Kritizuje ho o.i. vakcibarón Paul Offit, ktorého aktíva súvisiace s rotavírusovou vakcínou sa odhadujú na desiatky miliónov. Dosiaľ bolo pre úrady a súdy veľmi jednoduché, odmietnuť odškodnenie následkov nejakej vakcíny aj v navonok veľmi jednoznačných prípadoch, pretože preukázať príčinnú súvislosť podľa striktných vedeckých kritérií, a to v čase, keď už ťažkosti nastali, je pre pacienta úloha na hranici nemožného (napr. nedisponuje laboratórnymi výsledkami z času tesne pred očkovaním). Rozhodnutie súdu tak mierne vyrovná doterajšiu veľkú nerovnováhu práv v prospech pacientov. Systém odškodňovania na základe pravdepodobnosti už roky funguje napr. v Nemecku, a to dokonca u vakcín ktoré ani nie sú povinné ale iba štátom odporúčané (očkovanie je v Nemecku dobrovoľné).
 • 18.6.2017 Ing. Marián Fillo moderoval v Slobodnom vysielači pokračovanie relácie Sám sebe lekárom č. 85 s názvom Znovu-zrodenie (vakci-)fašizmu v Taliansku ai.

 • 15.6.2017 Severné talianske regióny napadnú na ústavnom súde príšernú legislatívu o povinnom očkovaní.

 • 15.6.2017 Aj v Nemecku je na 16.9 ohlásená demonštrácia proti povinnému očkovaniu (o ktoré sa aj v tejto krajine isté kruhy usilujú).

 • 12.6.2017 V Taliansku sa konala veľká demonštrácia proti novému totalitnému očkovaciemu zákonu. Ďalšie demonštrácie sa chystajú. Protestujúci žiadajú bezpečnejšie a morálne prijateľné vakcíny a dôkladné pred-očkovacie vyšetrenia. Vyše 100 rodín hodlá požiadať o azyl v Rakúsku, viac než tisíc lekárov ohlásilo opustenie lekárskej komory.

 • 5.6.2017 V Poľsku sa uskutočnil mnohotisícový protestný pochod proti povinnému očkovaniu. Médiá udalosť prakticky ututlali.

 • Zapal sviecku za vcelicku Zapáľ sviečku za včeličku 3.6.2017 - pri príležitosti Medzinárodného dňa poškodených očkovaním prebehne v Banskej Bystrici na Námestí SNP pri Morovom stĺpe od 13:30 do 16:30 pietna akcia. Nadviaže na ňu premietanie filmu v priestoroch Klubu Slobodného vysielača v Kapitulskej 8 o 18:00 spojené s diskusiou. Obete povinného očkovania si môžete symbolicky uctiť zapálením sviečky aj vo svojom bydlisku.
 • 2.6.2017 V Sudáne deti očkovali deti, táto akcia priniesla 15 obetí. Ďalších 32 detí utrpelo horúčku, vracanie a hnačku, no prežili.

 • 26.5.2017 Český Svobodní vysílač uviedol reláciu "Povinné očkování jako nástroj globalistické tyranie" s Ing. Mariánom Fillom.
 • 19.5.2017 Taliansko zavádza od ďalšieho školského roka drastické zákony na vynútenie očkovania proti až 12-tim chorobám, a to vrátane takých, ako sú, verte či nie, ovčie kiahne. Okrem likvidačných pokút sú v repertoári aj temné hrozby v podobe šikany zo strany sociálky. V Taliansku sa povinné očkovanie pred časom de facto prestalo vynucovať po tom, ako sa mediálne prevalil tragický životný príbeh pána Tremanteho, ktorý kvôli povinnému očkovaniu a lekárskej arogancii prišiel o dve deti a tretie ostalo ťažko postihnuté. Žiaľ, čas relatívnej slobody, zdá sa, netrval dlho. Ak by chcel niekto slepo obdivovať vývoj v Taliansku, nech je mu varovaním, že Taliansko dalo svetu nielen dobré veci ako pizzu, cestoviny a operu, ale aj zlé ako mafiu, Mussoliniho a fašizmus - totalitnú ideológiu ktorá spája moc štátu a korporácií a obmedzuje základné ľudské práva v mene údajného ohrozenia a boja proti údajnému spoločnému nepriateľovi.

 • 16.5.2017 Švédsky parlament zamietol návrhy ktoré mali sprísniť legislatívu a zaviesť očkovaciu povinnosť. Návrhy vzbudili odpor verejnosti, a to aj tej jej časti, ktorá síce schvaľuje očkovanie no odmieta akýkoľvek nátlak v tejto oblasti. Národný zdravotnícky výbor vysvetlil poslancom, že tieto návrhy sú v rozpore so švédskou ústavou ktorá garantuje v tejto veci slobodu rozhodovania.

 • 6.5.2017 V Indii najmenej 2 deti zomreli a 12 ochorelo po tom, čo dostali v zdravotníckom centre osýpkovú vakcínu.

 • 26.4.2017 Česká sněmovna neschválila systém odškodnenia vážnych následkov očkovania, ktorých je ohlásených niekoľko sto ročne. A v blízkej budúcnosti takýto zákon ani prijatý nebude, lebo to vláda do volieb už "nestihne". Takúto argumentáciu počuli v ČR už od predošlej garnitúry.
 • 26.4.2017 Chorvátska tlač zverejnila závažný rozhovor Médiá klamú, deti v Rumunsku zomreli od hladu a ťažkých chorôb, nie na osýpky. Imunológ Dr. Srecko Sladoljev, známy ako informátor o korupčných škandáloch, opísal zamlčiavané okolnosti medializovaných 17-tich úmrtí "na osýpky", ktoré boli v médiách zneužité na očkovaciu propagandu - obviňovanie kritikov očkovania a zastrašenie obyvateľstva, aby sa dalo zaočkovať, pretože dôvera v očkovanie klesá. Ako sme predpokladali, osýpky vypukli u kočovných Rómov. Lenže ochorenie si priniesli z Talianska, čiže tvrdenia o "poklese zaočkovanosti v Rumunsku" ako príčine epidémie sú zavádzajúce. Ďalej Dr. Sladoljev pospájal z útržkovitých informácií celistvejší obraz o obetiach. Podľa neho, obete nezomreli na osýpky, tie boli len poslednou kvapkou v ich katastrofálnom stave. 27-ročná žena mala AIDS. Deti už aj bez osýpok zomierali - mali viaceré ochorenia, napr. tuberkulózu, a najmä trpeli ťažkou podvýživou, napríklad ročné dieťa dosahovalo hmotnosť 6 kilogramov! Európske centrum pre kontrolu ochorení síce priznáva, že všetky úmrtia nastali u osôb s vážne narušenou imunitou alebo súbežnými ochoreniami, no nijako bližšie to nešpecifikuje. Médiá prevažne zatajili tieto informácie. Dr. Sladoljev tvrdo kritizuje medzinárodné inštitúcie, ktoré aj deťom v rozvojových krajinách napichajú vakcíny, ale nechajú ich zomierať od hladu.

 • 25.4.2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach začal predvolávať na povinné očkovanie osoby, ktoré mohli byť v kontakte s Talianom ktorý prekonal osýpky. Tento postup úradov je podivný. Ak sa Talian vrátil zo zahraničia nakazený 27. marca ako tvrdí článok, potom pri bežnej inkubačnej dobe 10 dní, najneskôr 6. apríla mal už príznaky ochorenia. Súhlasí to s údajom, že hospitalizovaný bol 7. apríla a prepustený bol 18. apríla. To znamená, že tohto času už 7 dní nie je infekčný, a predtým 11 dní bol izolovaný od verejnosti. Vzbudzuje to otázky: 1, Prečo bola verejnosť informovaná až týždeň po jeho prepustení? 2, Aký má už teraz zmysel očkovať "potenciálne ohrozené osoby"? Veď tí, ktorých hypoteticky mohol nakaziť pred hospitalizáciou, by už boli dávno chorí, a posledné osoby ktoré mohol nakaziť bol personál infekčného oddelenia, ktorý jednak je pravdepodobne očkovaný, a jednak je už na konci potenciálnej inkubačnej doby. Vytvorenie protilátok po očkovaní proti osýpkam pritom trvá 3 týždne až mesiac!
 • 25.4.2017 Článok združenia Rozalio Budoucnost plná pupínků aneb vyvanutí imunity u očkovaných proti spalničkám zhrnul štúdie, ktoré poukazujú na známy problém, ktorým je vyprchanie imunity po očkovaní. Kvôli plošnému očkovaniu môžu vzniknúť väčšie epidémie než pred zavedením očkovania.

 • 24.4.2017 Na Slovensku sa objavil prípad osýpok. Chorým bol 25-ročný taliansky mladík študujúci v Košiciach, ktorý si osýpky priniesol z Balkánu. Hospitalizovaný bol kvôli pridruženému ochoreniu pečene, uzdravil sa bez komplikácií.

 • 23.-24.4.2017 Mgr. Peter Tuhársky a RNDr. Viera Scheibnerová, PhD. boli hosťami relácie Sám sebe lekárom na Slobodnom vysielači k témam eradikácia poliomyelitídy a Európsky imunizačný týždeň.

 • 21.4.2017 K dispozícii je 7-dielny dokumentárny seriál The Truth About Vaccines (v angličtine)

 • 18.4.2017 V Lesote stovky detí vo veku od 1 do 14 rokov museli byť hospitalizované, pretože po očkovaní proti osýpkam a ružienke (MR) utrpeli podivné ochorenie s horúčkou, bolesťou svalov a hrozivými vyrážkami. Najmenej jedno dieťa na následky zomrelo. Očkovaciu kampaň organizovalo ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s UNICEFom. Minister sa vyhovára - nevie, čo spôsobilo ochorenie a od rodičov žiada, aby priniesli potvrdenie od lekára, že ho spôsobila vakcína. Táto požiadavka je absurdná - lekári ťažko pôjdu proti svojmu ministrovi, navyše keď v praxi sa príčinná súvislosť nežiadúceho účinku očkovania prakticky nedá preukázať. Požiadavka je o to absurdnejšia, že mnohé deti boli zaočkované bez vedomia rodičov (na školách a klinikách) a tak ktovie či vôbec majú písomný doklad o očkovaní. Skutočným vrcholom bolo potom prehlásenie ministra, že možno boli tie deti podvyživené. Nuž, pán minister, podvýživa je kontraindikáciou očkovania živou vakcínou proti osýpkam, takže ak niekto očkoval podvyživené deti a ešte aj bez vedomia rodičov, asi by ho už mala hľadať polícia, ktorá akiste existuje aj v Lesote.

 • 18.4.2017 V českých krajoch Jihlavsko a Vysočina stále prebieha epidémia mumpsu. Najohrozenejšou skupinou sú očkované deti a mladí dospelí vo veku 13-19 rokov. Epidemiologička Alena Dvořáková vysvetľuje, že kedysi toto bežné detské ochorenie prekonávali deti na prvom stupni ZŠ a získavali doživotnú imunitu, ale po zavedení plošného očkovania sa ochorenie posunulo do vyššieho veku, pretože protilátky z očkovania po niekoľkých rokoch "vyvanú". Preočkovanie považuje za dobrovoľnú možnosť prevencie a zdôrazňuje, že je to na zvážení každého. Celoplošne hygienici odporúčajú najmä viac vetrať spoločné priestory a nezdieľať medzi deťmi poháre a fľaše s pitím. Zdá sa teda, že keď zlyháva očkovanie, situáciu zachraňuje opäť stará dobrá hygiena.
 • 14.4.2017 Združenie Rozalio vydalo správu k prípadom osýpok na severnej Morave. Poukazujú na nedostatok informácií ako aj na niektoré málo známe problémy ohľadom očkovania.

 • 31.3.2017 Očkovacia propaganda sa niekedy zrejme tak zamotá do vlastných konštruktov, že nakoniec už ani sama nevie, čo je vlastne pravda. Tak to aspoň vyzerá v článku Odpůrcům očkování se daří. Spalničky se šíří napříč Evropou ktorý samozrejme hneď prevzali a nadšene začali šíriť anonymné facebookové komunity. To, že v článku nájdeme niekoľko neprávd nás neprekvapuje, ale tento článok je priam korunovaný hneď v úvode: "Epidemií spalniček je zasaženo i sousední Slovensko" a ďalej v texte "Právě Slovensko se přitom v současnosti potýká s nárůstem počtu případů spalniček, a to mění chování některých rodičů, kteří ještě donedávna váhali, zda očkovat své děti či nikoliv." Vie snáď pani Hamplová niečo, čo my nie? Radšej sa na to rýchlo pozrime v štátnom epidemiologickom informačnom systéme EPIS (tu je snímka grafu B05 Výskyt osýpok k dnešnému dňu). Kto vidí epidémiu, nech sa hlási ako pomocník u pani Hamplové. Samozrejme, z teórie pravdepodobnosti vyplýva, že skôr či neskôr sa osýpky môžu vyskytnúť aj na Slovensku. Dovtedy však platí slovenské "dôveruj, ale preveruj". Aktualizácia 16:45: V článku sa už píše "Epidemií spalniček je ohroženo také sousední Slovensko" a "Epidemií spalniček je vzhledem ke klesající proočkovanosti ohroženo také sousední Slovensko. Spalničky se také objevily v Maďarsku. Právě Slovensko bude pravděpodobně další zemí, kde dojde k nárůstu počtu případů spalniček, a to mění chování některých rodičů, kteří ještě donedávna váhali, zda očkovat své děti či nikoliv." Zmena prebehla potichu, čitateľom sa za dezinformácie nik neospravedlnil.
 • 30.3.2017 Po našej piatkovej tlačovej správe, redaktori TASR kvôli očkovacej propagande asi ani nespali. Cez víkend totiž vyprodukovali rekordných 9 článkov o očkovaní. Zaujal nás najmä článok Odborníci: O očkovaní treba hovoriť zrozumiteľne. Popri iných odborníkoch, aj pán Doherty sa v ňom vyjadril, že zvyšovanie pokút nie je správnym spôsobom "utíšenia antivaxerov". Nemáme nič proti menovanému odborníkovi, a asi by sme sa mali tešiť tomuto názoru, ktorý u oslovených odborníkov prevládal, avšak symbolika článku je dych vyrážajúca a situácia je dosť absurdná aj bez zvyšovania pokút. Pán Doherty totiž pracuje pre firmu GSK, dodávateľa vakcín pre povinné očkovanie slovenských detí. Zhrňme si teda, ako funguje náš očkovací systém: vakcína je schválená na základe podkladov od jej výrobcu. Schváli ju európska lieková agentúra, ktorá je financovaná prevažne z peňazí farmaceutického priemyslu. O tom, ktorá vakcína sa stane povinnou, na Slovensku rozhoduje komisia, v ktorej sedia o.i. aj ľudia ktorí vykonávajú alebo v nedávnej minulosti vykonávali platenú činnosť pre niektorého výrobcu vakcín. Na základe ich odporúčania Úrad verejného zdravotníctva vydá vyhlášku a po schválení vládou, štátne úrady začnú vakcínu vynucovať ako povinnú pod hrozbou pokút. Ale formálne každý kto očkuje podpisuje dobrovoľný "informovaný súhlas". Zodpovednosť za následky nenesie nikto. Kontraindikácie, čiže okolnosti za akých sa nemôže očkovať (a teda dá legálne vyhnúť povinnému očkovaniu), poskytuje do príbalového letáku výrobca vakcíny. No a nakoniec sa človeka od výrobcu ešte opýtajú, či by zvýšenie pokút pomohlo zlepšiť zaočkovanosť. Keby sme neboli na Slovensku, asi by sme tomu ani nemohli uveriť. K otázke zvyšovania pokút pán Doherty ešte uviedol: "U niektorých to môže umocniť nedôveru voči štátu, môžu sa tým posilniť i podozrenia, či za tým všetkým nie je farmalobby". Nuž, pripustime, že za daných okolností, niekoho by to skutočne mohlo napadnúť.

 • 24.3.2017 Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, kvôli neutíchajúcim dezinformáciám v médiách, vydala tlačovú správu Zaočkovanosť proti osýpkam je 60%, je čas upokojiť vášne.
 • 24.3.2017 Vo Švajčiarsku zaznamenali prvé úmrtie na osýpky od roku 2009. Obeťou bol mladý dospelý očkovaný človek. Leukémia a jej liečba natoľko oslabili jeho imunitu, že podľahol ochoreniu, proti ktorému bol očkovaný. Naše občianske združenie dávo upozorňuje, že na očkovanie sa nedá pozerať ako na dokonalý nástroj prevencie ochorení. V tlačovej správe z 9.3.2017 sme tiež upozornili, že očkovanie nezaručuje doživotnú ochranu, a že riziko osýpok treba posudzovať individuálne - hoci pre väčšinu dobre živených zdravých detí ide o nekomplikované ochorenie, ktoré pred zavedením plošného očkovania (1969) prekonal prakticky každý, u ľudí s oslabenou imunitou môžu nastať komplikácie a môžu byť vážne. Väčšina úmrtí na osýpky v Európe nastala u ľudí s narušenou imunitou a/alebo súbežným ochorením. Ak vás zaujímajú podrobnejšie informácie o ochorení, nájdete ich na našej stránke o osýpkach.

 • 23.3.2017 České združenie poockovani.cz vydalo tlačovú správu a s ňou prvé číslo svojho spravodaja s názvom Rozmyslete si očkování proti HPV v ktorom upozorňuje na málo známe informácie o očkovaní proti ľudskému papillomavírusu (marketingovo: "proti rakovine krčka maternice"). Napríklad, že dosiaľ sa preventívny účinok tejto vakcíny voči samotnej rakovine vedecky nepreukázal.

 • 20.3.2017 Ing. Marián Fillo v rámci relácie Sám sebe lekárom č. 72 s názvom Ako urobiť z osýpkového komára somára (prípadová štúdia fake news na TV Markíza) reagoval na osýpkové dezinformácie. Vysvetľuje, ako redaktorka podľa neho vystrihla z celého rozhovoru iba 2 vety a použila ich proti nemu.

 • 19.3.2017 Združenie SaneVax upozorňuje na cenzúru, ktorá vládne aj v odborných kruhoch. Združenie poukazuje na prípad Dr. Lee, autora viacerých odborných štúdií o nežiaducich účinkoch HPV vakcín, ktorému zdravotnícka knižnica maže diskusné príspevky.
 • 17.3.2017 Propaganda nekončí. TV Markíza zverejnila ďalšiu útočnú reportáž kde opakuje starú dezinformáciu, že na Slovensku bola 95%-ná zaočkovanosť a vďaka nej kolektívna imunita, no kvôli poklesu zaočkovanosti malých detí sa rúca. Azda tá slávna "kolektívna imunita" stojí a padá len na malých deťoch a nikto iný v tejto spoločnosti nežije? Pretože ináč sa o žiadnej 95%-nej zaočkovanosti proti osýpkam nedá hovoriť, sú tu totiž 2 milióny neočkovaných dospelých narodených pred rokom 1969. Aby reportáž dostala tú správnu váhu, vytiahli dokonca SSPE, komplikáciu osýpok ktorej výskyt sa odhaduje na 1 zo 100000 až 1 z 1000000 prípadov. Reportáž bola tlačená smerom k sankciám a segregácii, pardón, "izolácii" neočkovaných detí; očkovaní dospelí s vyprchanou imunitou zjavne nikoho nezaujímajú. Predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, Zuzana Krištúfková, vyjadrila túžbu, aby takéto deti chodili iba do súkromných materských škôl. Pani Krištúfková, ktorá sa vyskytuje v mnohých správach venovaných očkovaniu, je uvedená ako kontaktná osoba na stránke SEVS ockovanieinfo.sk registrovanej na reklamnú agentúru Snowball. Táto agentúra má zjavne vynikajúce skúsenosti s propagáciou očkovania, medzi jej klientov totiž patrilo už najmenej 6 výrobcov vakcín. Agentúra dodnes medzi svoje najvydarenejšie projekty zaraďuje kampaň na rotavírusovú vakcínu.

 • 15.3.2017 Pluska zverejnila článok, kde aktivista a začínajúci chirurg Tomáš Ondriga vysvetľuje výhody očkovania a "vyvracia mýty". Ide zväčša o bežné demagógie napr. o vyvrátení súvislosti s autizmom apod. K záveru článok cituje pediatričku Katarínu Šimovičovú: "Vďaka očkovaniu už 60 rokov nezomierajú na Slovensku deti na záškrt, TBC, čierny kašeľ, tetanus, nie sú mrzáci po detskej obrne, nie sú poškodené vírusmi osýpok, mumpsu a rubeoly..." Toto jej vyhlásenie sa dá bez okolkov označiť za najväčší mýtus o očkovaní v celých dejinách ľudstva. Štatistiky totiž ukazujú, ako úmrtnosť na vyššieuvedené ochorenia z drvivej väčšiny klesla už pred zavedením očkovania.
 • 13.3.2017 Ing. Marián Fillo sa v relácii Sám sebe lekárom venoval súčasnej mediálnej osýpkovej hystérii. Zopakoval informácie o ochorení, rizikových faktoroch a reagoval na dezinformácie.

 • 10.3.2017 Aby sme zjednodušili prístup verejnosti k informáciám o osýpkach a prispeli tak k upokojeniu paniky vyvolávanej médiami, otvorili sme stránku so základnými informáciami o osýpkach.

 • 9.3.2017 Vzhľadom k neutíchajúcej osýpkovej mediálnej kampani, Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vydala tlačovú správu.
 • 8.3.2017 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil Informáciu o aktuálnej situácii vo výskyte osýpok k 7.3.2017. Žiaľ musíme konštatovať, že tento materiál môže prispieť k zmäteniu občanov. Tak ako v masmédiách, aj tu sa zavádzajúco miešajú pojmy. Napríklad, v jednej vete sa hovorí o vysokej chorobnosti a "početných komplikáciách a úmrtiach" v období "pred zavedením očkovania", a vzápätí o poklese chorobnosti po zavedení očkovania. Čitateľ si tieto veci poľahky spojí, a to je zavádzajúce, pretože na rozdiel od chorobnosti, očkovanie vo vyspelých krajinách nemalo žiadny pozorovateľný vplyv na úmrtnosť.
  Ďalšie zahmlievanie nájdeme o pár riadkov ďalej, kde sa cituje odporúčanie WHO o 95%-nej zaočkovanosti obyvateľstva a hrozbe epidémií v prípade poklesu. Odhliadnuc od toho, že hodnota 95% je sama osebe vysoko špekulatívna, ÚVZ v ďalšom odstavci poukazuje na pokles zaočkovanosti 2-ročných detí pod úroveň 95%. Čitateľ si poľahky môže tieto hodnoty spojiť a nadobudnúť klamlivý dojem akejsi katastrofickej situácie. Pritom 2-ročné deti tvoria len malý zlomok populácie, a o to menší vplyv by mohlo mať 5% z týchto detí, ktoré nie sú očkované (v predošlých rokoch bola zaočkovanosť vyššia). Naproti tomu je tu masa dospelých, narodených pred rokom 1969, ktorí neboli nikdy očkovaní. Aká je teda celková zaočkovanosť? Možno okolo 60%, možno trochu viac, zďaleka však nie 95%, a ani nikdy nebola. Aký teda základ majú mediálne útoky na tých pár rodičov, ktorí chcú informovane rozhodovať o očkovaní svojich detí? Čitateľ si zaiste domyslí sám. Ak existuje nejaká kolektívna imunita, tak len vďaka tomu, ako pripustil aj hlavný hygienik Dr. Mikas na tlačovej konferencii, že väčšina neočkovaných dospelých prekonala v detstve toto ochorenie, či už s príznakmi alebo bez nich, a získala tým imunitu. A to, dodajme, dokonca spoľahlivejšiu, než je možné získať očkovaním.
  Úradu slúži ku cti, že informoval o poruchách imunity alebo pridružených ochoreniach, ktoré boli prítomné u všetkých obetí osýpok v Rumunsku. Materiál určený pre verejnosť by však mal byť celý zrozumiteľný a presný, čo vo viacerých ohľadoch nie je.

 • 7.3.2017 V médiách vrcholí strašenie epidémiami. Reportáž na Markíze pre ilustráciu hrozby infekčných ochorení, údajne vyničených očkovaním, dokonca siahla po fotkách pravých kiahní (varioly), proti ktorým sa už 38 rokov neočkuje pretože sa oficiálne už nikde na svete nevyskytujú (zástancovia tvrdia, že vďaka očkovaniu, niektorí kritici že napriek nemu, a niekde uprostred je názor, že očkovanie zohralo podpornú úlohu popri karanténe). Podľa správ nás dnes ohrozujú "takmer úplne vyničené" ochorenia ako osýpky, mumps a čierny kašeľ. Samozrejme, vraj kvôli odmietaniu očkovania. Často zamlčaným faktom však je, že čierny kašeľ a mumps dostávajú prevažne očkovaní ľudia, nakoľko účinnosť vakcíny je krátkodobá. V Maďarsku úrady už aj ľudí nad 47 rokov očkovaných proti osýpkam vyzývajú k preočkovaniu, hoci zaočkovanosť detí je vysnívaných 99%. Osýpky, tak ako každé ochorenie, môžu zriedkavo skončiť úmrtím, no zamlčuje sa, že všetky úmrtia v rumunskej epidémii boli u ľudí s poškodenou imunitou alebo súbežným ochorením. Ohrozené populácie sú už v Rumunsku preočkovávané a treba podotknúť, že len za posledných 10 rokov mali už 4 väčšie epidémie, a že tradične zvyknú postihnúť kočovné komunity blízko hraníc s Maďarskom a Srbskom ktoré trpia najmä kvôli zlej sociálnej situácii, a odkiaľ sa ochorenie príležitostne rozšíri. Z vyššieuvedených dôvodov, nemyslíme si, že súčasná panika na Slovensku je primeraná. V každom prípade, dlhoročne odporúčame tak neočkujúcim, ako aj očkujúcim, aby si zistili informácie o ochoreniach i vakcínach, zvážili možné riziká a robili informované rozhodnutie. Pomôcť vám môže o.i. aj seriál časopisu Dieťa (najmä časti 2-5/2015) alebo kniha Hovorme o očkovaní... a nebojme sa pýtať.

 • Kridluska v krajine sieti 7.3.2017 Iva Vranská Rojková vydala už tretiu dobrodružnú knihu o malej víle, ktorej názov je Krídluška v krajine sietí. Upozorňuje v nej na riziká elektrosmogu, ktorý je spojený s pribúdaním modernej telekomunikačnej techniky. Kniha je vhodná pre spoločné čítanie rodičov s deťmi.

 • 27.2.2017 Už najmenej dva roky počúvame zvesti, že v Bratislave hrozí epidémia osýpok, pretože zaočkovanosť detí klesla pod 95% a je ohrozená "kolektívna imunita", takže tieto správy nie sú pre nás nič nové. Hoci vakcinačné celebrity zvyčajne zabúdajú priznať, že zaočkovanosť detí tvorí len malý podiel zo zaočkovanosti celej populácie, a že vďaka obmedzenému trvaniu účinku vakcíny pravdepodobne v omnoho väčšej miere tvoria neimúnnu populáciu dávno zaočkovaní dospelí, z teórie pravdepodobnosti vyplýva, že skôr alebo neskôr sa takéto vytrvalé proroctvá môžu naplniť. Tým, ktorí sa rozhodli neočkovať, ako aj tým, ktorí sa rozhodli očkovať, odporúčame tak, ako sme vždy odporúčali - zistiť si informácie o ochoreniach i potenciálnych možnostiach vakcín a ich nežiaducich účinkoch. Pomôcť vám môže o.i. aj seriál časopisu Dieťa (najmä časti 2-5/2015) alebo kniha Hovorme o očkovaní... a nebojme sa pýtať.

 • 27.2.2017 Matka opisuje, ako jej dieťa utrpelo v pol roku nežiaduci účinok očkovania - opakované kŕče.

 • 22.2.2017 Tohto roku majú naši priaznivci opäť možnosť podporiť našu činnosť poukázaním 2% daní.

 • 11.2.2017 Zdravotnický deník sa pokúša krkolomnými konštruktami naznačiť, že zástancovia dobrovoľnosti očkovania majú vraj nejakým spôsobom blízko k fašizmu. Na pomoc si berie naslovovzatých odborníkov, akým je samozvaný ideologický policajt Ján Benčík, ktorému sme z neznámych príčin dlhodobo tŕňom v oku, alebo Kamil Knorovský z komunity s veľavravným názvom Neverím mýtom o škodlivosti očkovania, ktorá zo všetkých síl bojuje proti akémusi celosvetovému sprisahaniu "antivaxx". Článok je v prvom rade hrubou urážkou všetkých, ktorí utrpeli vážne nežiaduce účinky očkovania. Podsúvanie spojitostí, ako to robí článok, je veľmi nezodpovedné a nebezpečné. Redaktorke Hamplovej navyše očividne unikol jeden "malý detail" - fašizmus je charakteristický potláčaním individuálnych práv v mene "vyššieho dobra spoločnosti" v boji proti spoločnému nepriateľovi, kým naše občianske združenie sa snaží o presný opak - obnovenie základných ľudských práv, dosiaľ potláčaných v mene "vyššieho dobra spoločnosti". Stráca už farmaceutická propaganda nielen dôstojnosť, ale aj zdravý rozum?
 • 9.2.2017 Tak ako sme očakávali, parlament zamietol návrh Ľudovej Strany Naše Slovensko, ktorým malo byť zrušené pokutovanie rodičov za odmietnutie očkovania. Tak ako sme očakávali, vypustenie návrhu z rokovania najviac presadzoval poslanec Zelník (SNS), predseda zdravotníckeho výboru známy svojím podnikaním v zdravotníctve. V jeho prejave sme počuli, nazvime to, "štandardnú zmes" mýtov a legiend - o kolektívnej imunite, úlohe očkovania v ústupe ochorení, epidémiách osýpok, mumpsu a záškrtu ktoré hrozia pri poklese zaočkovanosti, o štúdiách ktoré vraj vyvrátili súvis očkovania so závažnými následkami, počuli sme bagatelizovanie problému ortuti, hliníku, a najviac zo všetkého sa venoval manipulatívnemu marginalizovaniu kritikov povinného očkovania. Ľudskoprávnej rovine problému, ktorá je vzhľadom k návrhu kľúčová, sa prakticky nevenoval; ak v jeho prejave niečo chýbalo, tak to bol odborne preukázaný dôvod, prečo si ľudské práva Slovákov nezaslúžia taký rešpekt ako ľudské práva Nemcov, Rakúšanov, Britov a iných národov, ktoré majú očkovanie dlhodobo dobrovoľné. Pripomeňme, že parlament už dvakrát odmietol návrh na odškodňovanie obetí nežiaducich účinkov povinného očkovania. Štát prikazuje, no všetky následky nesie iba dieťa a rodina. Naše občianske združenie je apolitické a nechápeme, čo chce politická reprezentácia dosiahnuť týmto trvalým ignorovaním oprávnených obáv a osobných tragédií bežných ľudí. Azda zvyšovanie napätia a extrémizmu v spoločnosti? V každom prípade, poslanci hlasovaním potvrdili platnosť "na večné časy" osvedčeného starého socialistického modelu, ako ukazuje výstižná infografika združenia Rozalio.

 • 11.1.2017 V Čechách vznikol nový projekt - Rozmyslete si očkování proti HPV informujúca o rizikách vakcín proti ľudskému papillomavírusu (marketingovo: proti rakovine krčka maternice).Všetky udalosti   RSS kanál


Obsah týchto stránok odráža výlučne názor jej autorov a slúži len na informačné účely. Prezentované názory sa nesmú chápať ako lekárske odporúčanie. Podrobnosti o okolnostiach ktorejkoľvek osoby by mali byť konzultované s kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a až na základe toho robiť rozhodnutie, ktoré môže ovplyvniť zdravie tejto osoby alebo kohokoľvek v jej starostlivosti.

RizikaOckovania.sk