Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

Hlavná stránka
Kto sme
Otázky
Kontakt
Dokumenty
Zdroje
Legislatíva
Svedectvá
Udalosti
Správy
jazyk: [EN]English
jazyk: [DE]Deutch

Sme občianske združenie, ktorého základnými cieľmi sú uzákonenie a udržanie slobody voľby v očkovaní, uzákonenie odškodnenia ľudí poškodených očkovaním a informovanie o rizikách očkovania.

…viac v časti Kto sme / Who we are jazyk: [EN] / Wer sind wir jazyk:
         [DE]
 


 Aktuálne témy

Hovorme o očkovaní... a nebojme sa
              pýtať Petícia proti návrhu novely zákona č. 355/2007 o neprijímaní neočkovaných detí do predškolských zariadení
Obrazok Dieta
Vzhľadom k prípadu tetanu na Južnej Morave dávame do pozornosti našu tlačovú správu, ako aj časopis Dieťa, v ktorom sa v číslach 5-6, 7-8 a 9-10 podrobne zaoberáme práve témou tetanu.
2% dane Ak Vám naše informácie pomohli a radi by ste podporili našu činnosť, môžete nám aj v roku 2019 venovať 2% daní.


Očkovanie - čím začať?Výber najnovších udalostí


 • 16.10.2019 JUDr. Adam Puškár zverejnil kritický článok ohľadom zverejnenej správy Polície SR, ktorú preberali aj médiá, kde polícia tvrdila, že nezaočkovanie proti tetanu môže byť trestným činom. Nielenže tetanus nie je prenosný z človeka na človeka, ale odmietnutie očkovania samo osebe nenapĺňa znaky trestného činu. "..ide zo strany Polície SR nesporne len o šírenie právnych dezinformácii s cieľom trestnoprávne zastrašiť občanov SR, ktorí odmietajú povinné očkovanie."

 • 11.10.2019 Nová analýza ukazuje vzťah (alebo skôr absenciu vzťahu) medzi povinnosťou očkovania a zaočkovanosťou obyvateľstva. Výsledok - povinné očkovanie nesúvisí s vysokou zaočkovanosťou.
 • 9.10.2019 Zverejňujeme našu reakciu na vystúpenie ministerky zdravotníctva.

 • 9.10.2019 Zástupcovia nášho o.z. Ing. Vranská a Mgr. Tuhársky sa zúčastnili rokovania výborov NRSR ohľadom kontroverznej novely zákona 355/2007. Legislatívny výbor si vypočul prejav Ing. Vranskej, no rozhodol v neprospech občanov napriek predloženej odborne vypracovanej právnej analýze. Zdravotnícky výbor pod vedením poslanca Zelníka ani nedovolil Mgr. Tuhárskemu vystúpiť s 5-minútovým prejavom.
 • 6.10.2019 Ing. Marián Fillo zverejnil reakciu na prejav ministerky zdravotníctva doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD. v Národnej rade Slovenskej republiky 12.9.2019, v ktorom obhajovala kontroverznú novelu zákona 355/2007. Ing. Fillo rozobral jej tvrdenia na drobné a našiel ohromné množstvo nepresností a neprávd.

 • 29.9.2019 Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z., vydáva tlačovú správu k prípadu tetanu u 3-ročného chlapca na Južnej Morave. Aktualizácia 1.10.: Dostali sme informáciu, že niektorí čitatelia nerozumejú významu vety "Dúfame, že nebola situácia dieťaťa zneužitá na jeho očkovanie proti vôli matky, napr. neodôvodneným použitím kombinovanej vakcíny nad rámec súvisiaci s liečbou apod." Vysvetlenie: Naše združenie sa totiž už dozvedelo o inom prípade, kedy údajne pod zámienkou očkovania proti tetanu lekár podal hexavakcínu, t.j. kombináciu 6-tich vakcín. Nielenže by bol takýto postup nezákonný (ak je rodič uvedený do omylu, nemožno hovoriť o "informovanom súhlase"), ale lekári často podceňujú očkovanie, ktoré je vážnym imunobiologickým zásahom s rizikom nežiaducich účinkov. Je skutočne dôležité uistiť sa, aby dieťa v čase očkovania bolo zdravé. Pre dieťa, ktoré už čelí vážnemu ochoreniu (tetanu) by kombinovaná vakcína predstavovala veľkú záťaž. Preto sme vyjadrili nádej, že keď lekári očkovali hospitalizované dieťa proti tetanu, tak to bolo skutočne iba proti tetanu.
 • 29.9.2019 Petičný výbor zverejni reakciu na vystúpenie ministerky MZ SR Andrey Kalavskej k novele zákona č. 355/2007 o neprijímaní neočkovaných detí do predškolských zariadení zo zasadnutia NR SR dňa 12. septembra 2019. Podrobne rozoberá viaceré nepresné a zavádzajúce tvrdenia ministerky.

 • 29.9.2019 Na Filipíny sa po 19 rokoch vrátila detská obrna. Tlačová správa, ktorú zverejnili aj slovenské médiá uvádza, že na Filipínach sa posledný prípad detskej obrny vyskytol v roku 1993. Ako príčiny opätovného výskytu detskej obrny ministerstvo zdravotníctva uviedlo nízku mieru zaočkovania, nedostatočné sledovanie skorých príznakov tohto ochorenia, ako i zlé hygienické opatrenia.
  Konkrétnejšie informácie uvádza WHO a tie sú viac ako zaujímavé: Oba prípady obrny detí, u ktorých bola obrna diagnostikovaná, spôsobil zmutovaný vírus z vakcíny typu 2 (vaccine-derived poliovirus type 2 / VDPV2). Nejde teda o vírus pravej/divokej obrny, ale o vírus, ktorý pochádza z očkovania živou vakcínou. Ďalšie vzorky tohto zmutovaného vírusu boli zistené v kanalizačných splaškách Manily (mesto má 1,78 milióna obyvateľov) a vodnom kanále v Davao (mesto s 1,633 milióna obyvateľov). Navyše zmutovaný vírus z vakcíny typ 1 (VDPV1) bol opakovane zistený v júli a auguste v prostredí Manily.
 • 17.9.2019 Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z., podala podnet na prokuratúru, v ktorom žiada o preskúmanie, či návrh novely zákona č. 355/2007, ktorý má zabrániť neočkovaným deťom v navštevovaní materských škôl, neporušuje zákon, a to najmä z hľadiska zneužívania právomoci verejného činiteľa, diskriminácie a vydierania.

 • 13.9.2019 Relácia Dopoludnie na Infovojne s Adrianom sa venovala absurdnému návrhu novely zákona, ktorá má zabrániť neočkovaným deťom v navštevovaní materských škôl. Hosťom bol Ing. Fillo a relácie sa zúčastnila aj M.Stieranková, ktorá vedie projekt dokumentárneho filmu Rodičova pravda, ako členka petičného výboru aktuálnej petície. Hlavným argumentom MZSR je, že vylúčením neočkovaných detí z rozhodnutia rodičov z materských škôl sa majú chrániť deti ktoré nemohli byť očkované pre kontraindikácie. Podľa prof. Zuzany Krištúfkovej, predsedníčky Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, má ísť najmä o imunosupresívne deti po transplantácii alebo onkologických pacientov. Dr. Klieštiková ako matka takéhoto dieťaťa opísala svoje skúsenosti - vôbec si nevie predstaviť, že by takéto deti chodili do škôlky, keďže aj bežné infekcie sú pre ne veľmi vážne. Keď sa prostredníctvom infožiadosti pýtala ÚVZ SR, koľko vlastne takýchto detí s kontraindikáciou očkovania navštevuje škôlky, MZSR odpovedalo, že takouto informáciou nedisponuje! Opäť sa potvrdzuje, že na Slovensku sa pokojne presadí diskriminačná novela bez toho, aby bola podložená aspoň základnými údajmi či analýzami!

 • 9.9.2019 České združenie ROZALIO poslalo otvorený list poslancom NRSR v ktorom upozorňuje na úskalia a dôsledky pripravovanej legislatívy o zabránení neočkovaným deťom v navštevovaní materských škôl. V Českej republike majú s takouto legislatívou dlhoročné skúsenosti.
 • 6.9.2019 Rozbehla sa Petícia proti návrhu novely zákona č. 355/2007 o neprijímaní neočkovaných detí do predškolských zariadení.

 • 5.9.2019 Prof. Roman Prymula, predseda České vakcinologické společnosti, poskytol rozhovor na tému nárastu výskytu osýpok. Za jednu z príčin považuje pokles imunity u očkovaných - 30% nemá ochranné protilátky. Paradoxne, k poklesu imunity došlo pravdepodobne kvôli tomu, že sa očkovaním obmedzila cirkulácia vírusu, ktorá predtým fungovala ako prirodzený posilňovač imunity. Na tento fakt sme už dávno upozorňovali - príčinou súčasného nárastu osýpok nie je neočkovanie malej skupiny detí, ale naopak, desaťročia masového očkovania! Slovami prof. Prymulu, "Spalničky se možná vrátily i kvůli tomu, že jsme je tady úspěšně vymýtili".

 • 4.9.2019 Informácie o tom, že očkovanie proti ľudskému papilómovému vírusu (HPV, marketingovo: proti rakovine krčka maternice) môže narušiť plodnosť, sa objavili už dávno, ale zatiaľ bolo hlásených len niekoľko prípadov sterility (ako napríklad prípad predčasnej menopauzy). Nová štúdia skúma zníženú pravdepodobnosť tehotenstva u žien vo veku 25 - 29 rokov v USA v posledných rokoch a ako možnú príčinu považuje HPV vakcíny, pretože iba 35 percent očkovaných žien touto vakcínou otehotnelo, kým neočkovaných otehotnelo 60 percent. Odhaduje, že ak je príčinou vakcína, tak v prípade 100-percentnej zaočkovanosti by došlo "vďaka" tomu k poklesu až o 2 milióny pôrodov!

 • 31.8.2019 Ministerstvo zdravotníctva akceptovalo pripomienku Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorá nepotrebuje komentár: "lekár sa nemôže zodpovedne vyjadriť k imunite proti nákaze. Určitú možnosť by mu ponúkala analýza výsledkov vyšetrenia protilátok, ale aj tak sa nevie vyjadriť k imunite, pretože nepoznáme protektívnu hladinu protilátok".

 • 26.8.2019 Na dokreslenie podmienok epidémie osýpok na východe Slovenska sa pozrime na správu RÚVZ o ukončení osýpok (dôrazy sme doplnili): "V tejto epidémii evidujeme spolu 145 hlásených prípadov podozrenia na osýpky, z nich 4 neboli potvrdené. Potvrdených bolo spolu 141 prípadov. Ochorelo 115 detí a 26 dospelých. Z prostredia s nízkym hygienickým štandardom bývania bolo 137 osôb. V dospelej populácii ochoreli neočkované osoby a osoby s neúplným očkovaním. Zo 115 detí, ktoré ochoreli na osýpky, bolo 29 neočkovaných pre vek (mladší ako 15 mesiacov) alebo pre kontraindikácie. Neúplné očkovanie, len jednou dávkou, malo 5 detí. Ostatné deti, ktoré ochoreli na osýpky (81) neboli očkované preto, že sa na povinné očkovanie ani po výzve detského lekára nedostavili." Toto je ďalší dôkaz, že súčasné pritvrdzovanie sankcií nemá opodstatnenie - epidémie nevznikli kvôli rodičom, ktorí si naštudovali problematiku a odmietli očkovanie. Epidémie vznikli v komunite so zlými sociálnymi podmienkami, kde rodičia ani nechodia s deťmi na preventívne prehliadky.

 • 26.6.2019 Na základe rokovania so zástupcami nášho o.z., Úrad verejného zdravotníctva poslal odborným spoločnostiam, lekárskym fakultám, Slovenskej lekárskej komore a na vedomie Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, kancelárii p. ministerky zdravotníctva a štátnemu tajomníkovi list ohľadom edukácie zdravotníckych pracovníkov v problematike nežiaducich účinkov po očkovaní. Strana 1, strana 2.

 • 13.6.2019 Mgr. Peter Tuhársky, člen rady nášho o.z., bude dnes hosťom v relácii Opony na Slobodnom vysielači o 18:30. Ďalším hosťom bude veľký proponent očkovania, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. Priamu diskusiu o očkovaní považujeme za potrebnú, ba nevyhnutnú.
 • 13.6.2019 Naše rokovanie na ÚVZ SR malo aspoň jeden mierny pozitívny dopad - bol splnený prísľub a všetkým očkujúcim lekárom boli 9.5.2019 rozoslané upozornenia na hlásenie nežiaducich účinkov očkovania.

 • 30.5.2019 Vďaka Vašej podpore hromadnej pripomienky nás ministerstvo zdravotníctva muselo pozvať na rozporové konanie. Za naše o.z. sa zúčastnila predsedníčka Ing. Iva Vranská Rojková a Mgr. Peter Tuhársky. Z 8 pripomienok bola ministerstvom akceptovaná len jedna, ktorá mala skôr kozmetický charakter (tlačivo "Potvrdenie o imunite" sa bude volať ináč, pretože to pripomienkovala aj Slovenská pediatrická spoločnosť). Zástupcovia ministerstva tvrdo odmietli naše argumenty, nežiaduce účinky očkovania pre nich neexistujú kým ich nepotvrdí lekár (čo sa na Slovensku stáva skôr výnimočne). Neustále nám pripomínali, že oni sú tí odborníci a my "nemáme legitimitu" vyjadrovať sa k téme. Nuž, títo odborníci dávajú do parlamentu zákon podľa ktorého sa očkovaním ide brániť o.i. šíreniu tetanu, hoci na nezmyselnosť týchto podmienok sme ich niekoľkokrát upozornili. Vraj preto, lebo nemajú inú vakcínu.
  V ten istý deň sme absolovovali aj rokovanie na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Prístup bol neporovnateľne iný. Hoci z diskusie vyplynulo, že chyby návrhu zákona sú napospol zdravotného charakteru a bolo by potrebné ich riešiť na ministerstve zdravotníctva (sic!) a nie je možné tieto chyby naprávať v sociálnom systéme, diskusia bola veľmi korektná, vecná a dostali sme niekoľko podnetných odporúčaní, ktorými sa budeme zaoberať.
  Teraz bude kľúčové rokovať s poslancami NRSR a každý osobný kontakt sa nám zíde. Zároveň vyhodnotíme ďalšie možné právne kroky proti vydieračskému, diskriminačnému a protiústavnému návrhu ministerstva zdravotníctva.
 • 20.5.2019 Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z., podáva hromadnú pripomienku k návrhu novely Zákona č. 355/2007, ktorú predložilo Ministerstvo zdravotníctva. Návrh ministerstva posilňuje udavačstvo, dáva neprimeranú moc hygienikom a zavádza diskrimináciu a segregáciu neočkovaných detí. Prosíme verejnosť o podporu pripomienky. Termín je krátky - do štvrtka 23.5.2019.

 • 20.5.2019 Centrum pre bioetickú reformu tiež podalo svoju hromadnú pripomienku, ktorú môžete tiež podporiť. V prípade, že obidve pripomienky získajú dostatočný počet podporovateľov, môžeme byť silnejší pri vyjednávaní.

 • 19.5.2019 Mgr. Peter Tuhársky z Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania bol hosťom Ing. Mariána Filla v relácii Sám sebe lekárom (č. 169) na Slobodnom vysielači s podtitulom "Zákaz vstupu neočkovaným osobám". Témou bol návrh novely zákona 355/2007, ktorým sa ministerstvo zdravotníctva pokúša zaviesť segregáciu neočkovaných detí. Relácia je dostupná v archíve, úvodných cca 15 minút z technických príčin chýba.

 • 15.5.2019 V Českej republike za prvé 4 mesiace otestovali laboratóriá takmer 8500 vzoriek na prítomnosť protilátok proti osýpkam. Výsledky nie sú veľmi optimistické: "Z našich údajů vyplývá, že nedostatečnou nebo hraniční hodnotu protilátek má přibližně 37 % lidí z těch, kteří byli v minulosti očkováni jednou (ročníky 1969–1982) nebo dvěma dávkami vakcíny (lidé narození od roku 1982). Významnější rozdíl mezi těmito dvěma skupinami není pozorován." povedala RNDr. Medonosová  Pri testovaní sa opäť potvrdilo, že ľudia narodení pred rokom 1968, ktorí prekonali osýpky prirodzene, majú aj po desaťročiach veľmi vysoké hodnoty protilátok a sú spoľahlivo chránení.
  Zo štúdie, ktorú vykonali vedci pre CDC (Centrum na kontrolu chorôb v USA) vyplýva, že očkovanie treťou dávkou MMR vakcíny (proti osýpkam, mumpsu a rubeole) má veľmi nízku efektivitu a autori nevidia dôvod na rutinné očkovanie troma dávkami.
 • 3.5.2019 Dlho obávaná a medializovaná novela zákona je už tu, ministerstvo zdravotníctva ju dalo na pripomienkové konanie. Samozrejme, naše o.z. podá hromadnú pripomienku, zatiaľ však prebieha analýza textu novely. Privítame akékoľvek komentáre a právne postrehy, ktoré by sa dali použiť. Novela obsahuje viacero kontroverzných tém, napríklad nútenú izoláciu.

 • 3.5.2019 Andrea Hajdúchová urobil vynikajúci rozhovor s hlavným hygienikom Dr. Mikasom na tému očkovania, materských škôl a imunologického prehľadu. Dr. Mikas potvrdil uviedol viaceré veci, ktoré naše o.z. uvádza už dávno. Najpodstatnejšie otázky sú zrejme tie, pri ktorých sa vyhol priamej odpovedi, tam totiž tkvie argumentačný deficit povinného očkovacieho programu a celej šarády s "kolektívnou imunitou". Ak napríklad tretina očkovaných dospelých nemá ochrannú hladinu protilátok proti osýpkam, aký zmysel má segregovať tých niekoľko málo neočkovaných detí z materských škôl?

 • 30.4.2019 Ministerstvo školstva odmieta, aby sa s predškolskou dochádzkou spájali nástroje ministerstva zdravotníctva na vynucovanie očkovania. Do parlamentu predložilo novelu školského zákona, ktorá zavádza povinnú predškolskú dochádzku pre 5-ročné deti. Materské školy teda budú navštevovať aj 5-ročné neočkované deti. Ministerstvo zdravotníctva nevidí žiadny rozpor so svojou novelu, avšak podľa nás je situácia tristná a naplno sa odkrýva absurdnosť návrhu na segregáciu neočkovaných detí, ktoré vo veku 3-4 roky škôlku nebudú smieť navštevovať, ale vo veku 5 rokov ju už navštevovať budú musieť. Dlhodobo upozorňujeme, že neočkované deti nie sú žiadnym epidemiologickým problémom v porovnaní s očkovanými dospelými, ktorým už vyvanuli protilátky - napríklad až tretina očkovaných dospelých už nie je imúnna voči osýpkam.
 • 30.4.2019 Primárka MUDr. Marta Vlachová upozorňuje na riziká očkovania detí s autoimunitnými ochoreniami alebo takouto anamnézou v rodine.

 • 26.4.2019 Imunologička Dr. Jitka Škovránková z očkovacieho centra v Motole, kde očkujú rizikové deti, upozorňuje, že vážne nežiaduce účinky očkovania sa vyskytujú a lekári by si pred tým nemali zatvárať oči. Takéto reakcie podľa nej pribúdajú a ako príklady uviedla encefalopatiu spojenú s kŕčmi. Stretáva sa tiež s regresom vo vývoji - dieťa stratí už nadobudnuté zručnosti a vráti sa vo vývoji o niekoľko mesiacov či rokov dozadu. Vyskytujú sa aj výrazné zmeny správania detí a poruchy správania, poruchy svalového tonusu. Ak sa vážne neurologické príznaky opakujú pri ďalších dávkach vakcíny, hrozí, že zanechajú trvalé následky. Prihovára sa za individualizáciu očkovania. Na tieto fakty dlhoročne upozorňuje aj naše o.z., no u vakcinológov nenachádzame pochopenie, tak ako ani pani doktorka. Dúfajme, že jej tento odvážny rozhovor nespôsobí ťažkosti, ako mnohým iným odvážnym lekárom ktorí sa opovážili poukázať na odvrátenú tvár očkovania.

 • 24.4.2019 V Južnos Sudáne epidémia osýpok zabila už stovky detí, mnoho z nich bolo očkovaných. Problémom je totiž podvýživa súvisiaca s dlhoročnou občianskou vojnou - podvýživa potláča imunitu, čo vedie nielen k závažným komplikáciám osýpok, ale aj k neúčinnosti očkovania.

 • 23.4.2019 Po očkovaní prišlo zle stovkám detí: Rodičia v Pešavare (Pakistan) od zlosti podpálili nemocnicu - je veľmi smutné, že rodičia si vybili svoj hnev a obavy na nesprávnom mieste. Veríme, že sa bude vyšetrovať aj dôvod, prečo bolo 700 detí po poliovakcíne na tom tak zle, že museli ísť do nemocnice. Očkovanie prebieha v rámci ďalšej celonárodnej očkovacej kampane, ktorých už Pakistan zažil skutočne veľa.

 • 17.4.2019 Na základe žiadosti sa v stredu 17.4.2019 zúčastnili zástupcovia nášho o.z. na Ministerstve školstva SR (ďalej „MŠ SR“) v Bratislave stretnutia a Generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva Ing. Galanom, Riaditeľkou odboru základných škôl pani Kováčovou a jej kolegyňou pani Hajdúkovou. Za Iniciatívu sa stretnutia zúčastnila predsedníčka Ing. Vranská Rojkova a členka Ing. Lipovská.
  Generálny riaditeľ k bodu podmienenia prijímania detí do materských škôl očkovaním uviedol, že o návrhu Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej „MZ SR“) sa doposiaľ neuskutočnili žiadne medzirezortné rokovania, ide o zamýšľaný zámer MZ SR. Stále platí usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, kde je upozornenie „Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je a nesmie byť dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.“ Zámerom novely školského zákona z dielne MŠ SR je, aby celá populácia 5-ročných detí navštevovala materské školy. 
  K bodu používania mobilov na školách, ich vplyvu na pozornosť detí, budovanie závislosti a ďalších negatívnych aspektoch, uviedla pani Kováčová, že platí Vyhláška 320/2008 Z.z., ktorá zakazuje používanie mobilných telefónov počas vyučovania. Ich používanie deťmi cez prestávky či mimo vyučovanie na území školy, si môže škola upraviť vo vnútornom poriadku. Ing. Vranská informovala o škodlivom vplyve mikrovlnných zariadení na školách, toto MŠ SR berie na vedomie, považuje to však za problematiku, ktorú by malo riešiť MZ SR.
 • 16.4.2019 V aktuálnej epidémii na Madagaskare zomrelo na osýpky vyše 1200 ľudí. Polovica zo 115000 ochorení bola u očkovaných ľudí. Madagaskar je najchudobnejší štát v Afrike a jeden z najchudobnejších na svete, každé druhé dieťa hladuje. Za týchto podmienok, nie je otázka ČI príde nejaká epidémia, ale ČO to bude. Tentokrát, po nedávnych záplavách ktoré zničili mnohým obyvateľom zdroj obživy, sú to osýpky. Toto ochorenie vo vyspelej Európe taktiež spôsobí desaťtisíce prípadov ročne, no celkovo len niekoľko desiatok úmrtí na pol miliardy obyvateľov, a napríklad v roku 2017 Európske centrum pre kontrolu ochorení skonštatovalo, že všetky úmrtia v Európe boli u ľudí s vážne narušenou imunitou, inými slovami, ani raz neboli osýpky jedinou príčinou úmrtia. Podvýživa taktiež predstavuje vážne narušenie imunity, a preto nie je prekvapujúce, že na Madagaskare je úmrtnosť taká vysoká a očkovanie v takej miere zlyháva.

 • 15.4.2019 Vedci z Oxfordskej univerzity sú zapletní do kontroverznej štúdie novej vakcíny proti TBC na afrických deťoch. Vakcína nefungovala na opiciach, tie dokonca umierali prirýchlo - 5 zo 6 zvierat muselo byť po očkovaní urýchlene usmrtené. Napriek tomu podklady od výrobcu pre regulátorov v Južnej Afrike uvádzali, že vakcína je bezpečná. Takmer polovica z 2800 detí dostala vakcínu a ich rodičia 10 libier za účasť na klinickom skúšaní. Po ukončení štúdie (po 2 rokoch) došlo ku konštatovaniu, že nová vakcina proti TBC nefunguje a nezvyšuje ochranu proti nákaze.

 • 15.4.2019 V decembri 2017 sme informovali o tom, že Filipíny zastavili očkovanie detí novou vakcínou proti horúčke Dengue. Táto kauza má pokračovanie - Filipínsky FDA (Úrad pre potraviny a lieky) oficiálne zrušil vakcíne Dengvaxia registráciu a zakázal jej predaj, distribúciu a použitie. Filipíny obvinia 6 predstaviteľov výrobcu vakcíny (Sanofi) a vyšetrujú minimálne 10 úmrtí po očkovaní, pričom ďalšie podnety na prešetrenie úmrtí stále prichádzajú.

 • 11.4.2019 Na základe žiadosti, zástupcovia nášho o.z. boli pozvaní na rokovanie, ktoré sa uskutočnilo v utorok na Úrade verejného zdravotníctva v Bratislave. Za Iniciatívu sa ho zúčastnila predsedníčka Ing. Iva Vranská Rojková a člen Rady združenia Mgr. Peter Tuhársky. Rokovaniu v prítomnosti ďalších štyroch pracovníkov ÚVZ predsedal Dr. Ján Mikas, hlavný hygienik SR. V bode škodlivého vplyvu mikrovlnných zariadení na školách, ÚVZ nepovažuje dôkazy za dostatočné na to, aby mohol obmedziť používanie Wifi sietí na školách a problematiku považuje za náležiacu ministerstvu školstva. Odvoláva sa aj na neexistenciu nejakého záväzného predpisu EÚ. V bode závislosti detí na mobiloch takisto kompetencie prisudzuje skôr ministerstvu školstva, preventívne programy by malo riešiť ministerstvo kultúry. V bode návrhu na zabránenie neočkovaným deťom v navštevovaní materských škôl, ÚVZ ho zdôvodňuje epidémiou osýpok, cieľom je zvýšiť zaočkovanosť a je rozhodnutý návrh predložiť, a to aj za cenu protestov verejnosti prípadne súdnych sporov. Naše argumenty väčšinou neboli prijaté (nájdete ich napr. v našich tlačových správach). Z hľadiska našich skúseností s veľmi rozšírenou neschopnosťou a neochotou pediatrov, uznávať a riešiť nežiaduce účinky očkovania, Dr. Mikas prejavil určitú ústretovosť a prisľúbil napísať aspoň výzvu pediatrom, aby pozornejšie vyhodnocovali nežiaduce účinky. Medzery vo vzdelávaní pediatrov v tomto smere však nevidí v kompetencii ÚVZ a odporučil obrátiť sa na zdravotnícke univerzity a odborné komory (ktorých vysokí funkcionári, ako hovorí naša skúsenosť, sú však často predpojatí v problematike očkovania). Dr. Mikas prejavil vôľu rokovať s nami o problémoch aj v budúcnosti.

 • 7.4.2019 Súd v New Yorku vydal predbežné opatrenie, ktorým zrušil zákaz vstupu neočkovaných detí do verejných priestorov. Sudca uviedol, že ťažko považovať za epidémiu 150 prípadov osýpok za pol roka v 300-tisícovom obvode. Okrem toho, takéto nariadenie môže byť vydané nanajvýš na 5 dní a nie 30.
 • 3.4.2019 Pred tromi týždňami sme informovali o americkej bojovej lodi USS Fort McHenry, ktorej 25 členov posádky ochorelo na mumps. Kauza neskončila, pretože napriek preočkovaniu celej posádky mumpsová epidémia pokračuje.

 • 28.3.2019 V Rockland County (New York) prikročili hygienici ku krajným opatreniam - vyhlásili výnimočný stav a deti, ktoré neboli očkované proti osýpkam, majú zakázaný vstup na verejné miesta (kde sa zhromažďuje viac než 10 ľudí). Opatrenie môže trvať až 30 dní a má byť reakciou na 150 prípadov osýpok. Viacero vecí tu však nesedí. Hygienici pripúšťajú, že hlavným cieľom je vynútiť si očkovanie detí. Lenže osýpky môžu predsa prenášať aj dospelí, a to neočkovaní ako aj očkovaní u ktorých účinok vakcíny už vyvanul. Takže naozaj nejde ani tak o epidemiologické, ako skôr nátlakové opatrenie.
  Rockland County má cca 330000 obyvateľov. Ak porovnáme situáciu so Slovenskom, okres Trebišov má cca 100000 obyvateľov a tiež okolo 150 prípadov osýpok v tomto roku. Chorobnosť teda máme 3x vyššiu, a to napriek tomu, že v okrese Trebišov je 99-percentná zaočkovanosť detí do 18 rokov!
  V oboch prípadoch hygienici označujú za zdroj problémov komunitu, ktorej časť nerešpektuje odporúčania hygienikov. V Rockland County ide ortodoxných Židov a nezaočkovaných je celkovo 27% detí. Médiá však nehovoria o dôvodoch, prečo odmietajú očkovanie - je to azda preto, že MMR vakcína sa vyrába pomocou buniek získaných množením z umelého potratu? Inými slovami, štát nevie ponúknuť etickú vakcínu a núti ľudí očkovať proti svojmu svedomiu?
  Opatrenie je značne kontroverzné; osýpky nie sú mor a 150 ochorení je len lokálna epidémia. Od októbra prebiehalo doočkovanie ktoré podstúpilo 17000 ľudí a možnosť očkovania stále existuje, takže každý kto vstupuje do verejných priestorov sa môže chrániť očkovaním ak sa obáva osýpok, no zjavne to hygienikom nestačí. Kto sa očkovať nemôže zo zdravotných dôvodov, ten by sa mal tak či tak vyhýbať davom ľudí. Obyvatelia nemienia ustúpiť a podávajú žaloby. V prvý deň platnosti opatrenia sa zaočkovalo dychberúcich 30 ľudí.
 • 28.3.2019 Správy z ČR sú pozoruhodné. Vyhodnotenie údajov za rok 2017 ukazuje, že proti osýpkam v ČR nebolo očkovaných vyše 80000 detí. Možno sú v tom započítané aj preočkovania, ale aj tak je toto číslo ohromujúce ak uvážime, že ročne sa narodí cca 110000 detí. V Prahe je aktuálna zaočkovanosť detí 87%. Hygienici však už aspoň pripúšťajú, že očkovaní dospelí môžu ochorieť.

  Tak ako na Slovensku, aj v ČR je v príprave návrh zákona, ktorým chcú hygienici zabrániť prístupu neočkovaných detí už aj do súkromných materských škôl (do štátnych bol v ČR prístup zakázaný už od roku 2003). Je to náhoda, že toľko štátov Európy rieši tú istú nátlakovú agendu v tom istom čase?
  Čo je príčinou tak nízkej zaočkovanosti? Ponúka sa hneď niekoľko možností, ktoré platia aj pre podmienky SR:
  -Napriek sľubom, vážne následky povinného očkovania štát stále neodškodňuje.
  -Štát nevie zabezpečiť samostatnú vakcínu proti osýpkam. Vynucuje sa kombinovaná vakcína typu MMR proti trom ochoreniam naraz, ktorá je pre niektorých rodičov neprijateľná zo zdravotných dôvodov (riziko nežiaducich účinkov) alebo dôvodov svedomia, pretože
  -Táto vakcína bola vyrobená za použitia buniek získaných množením z umelého potratu.
  -Verejnosť je informačne zdatná a vidí, že verejné autority sa vyhýbajú diskusii pretože nedokážu predložiť relevantné argumenty. Sme svedkami zavádzania a predkladania stále rovnakých pseudoargumentov a floskúl.
  -Stupňovanie tlaku štátu má pravdepodobne presne opačný efekt - čoraz viac ľudí je naštvaných. Historická pamäť našich národov je možno citlivejšia na totalitné prvky než sú vládnuce autority ochotné pripustiť.

 • 27.3.2019 České združenie Poočkování zverejnilo správu s názvom Záměrné lhaní plukovníka Chlíbka v přímém přenosu, v ktorej reaguje na televíznu reláciu Máte slovo. V nej český proponent očkovania plk. Chlíbek v nej tvrdil, že keby sa zaočkovalo 100% detí, epidémie osýpok by neboli. V skutočnosti však v epidémiách figurujú predovšetkým očkovaní dospelí, čo dokazuje aj aktuálna správa SZÚ.
 • 26.3.2019 Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vydala tlačovú správu, v ktorej poukazuje na absurdnosť návrhu na segregáciu dobrovoľne neočkovaných detí. Dnešný očkovací program pre deti zahŕňa vakcíny až proti 10-tim ochoreniam a keby sme požiadavky tohto programu vztiahli na všetkých obyvateľov Slovenska, splnilo by túto požiadavku ledva 10% populácie (čiže deti ktoré ho už absolvovali), pričom dokonca 55% obyvateľov absolvovalo len polovicu z očkovaní ktoré sú povinné pre dnešné deti. Ulice sú plné dospelých, ktorí z pohľadu dnešného detského očkovacieho programu nie sú plne očkovaní, ale médiá útočia iba na bezbranné deti, ktoré aj pri "neúplnom" očkovaní môžu byť v skutočnosti preočkované proti väčšiemu počtu ochorení, než (podľa starých štandardov "plne zaočkovaní") dospelí. Táto hystéria je nezmyselná a umelá. Plné znenie analýzy bude zverejnené v časopise Dieťa 4-5/2019, ktoré čoskoro vyjde.

 • 25.3.2019 Stránka domacaliecba.sk zverejnila príbeh 1,5-ročného Tobiáška, ktorému škôlku neodoprela ministerka Kalavská, ale očkovanie. Po ňom dostal ťažkú epilepsiu, zastavil sa jeho vývoj a rodičia statočne bojujú za pomoci dobrých ľudí a cynického nezáujmu systému, ktorý im poškodil dieťa.

 • 22.3.2019 Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania odoslala svoje pripomienky k návrhu ministerstva zdravotníctva, ktorý má v prípade schválenia parlamentom podmieniť vstup detí do materskej školy absolvovaním povinného očkovania (s výnimkou kontraindikácií). Zároveň pripomienkovací materiál zverejňujeme ako tlačovú správu.

 • 21.3.2019 Ministerstvo zdravotníctva predložilo návrh novely zákona, v ktorom chce podmieniť vstup detí do škôlky absolvovaním povinného očkovania (s výnimkou lekárom uznaných kontraindikácií). Vydávame k tomu nasledovné stanovisko:
  Presné znenie legislatívneho návrhu ešte nepoznáme, preto sa vyjadrujeme len principiálne. Naše občianske združenie jednoznačne presadzuje dobrovoľnosť v očkovaní, preto sme proti akémukoľvek nátlaku zo strany štátnych inštitúcií nútiť rodičov očkovať deti, pritom bez zohľadnenia individuálnej situácie. Navyše dlhodobo upozorňujeme, že slovenská pediatria ešte stále nie je v stave rozpoznávať vedľajšie účinky očkovania, hlásiť ich, predchádzať im a efektívne pomáhať deťom postihnutým postvakcinačnými následkami. Za takto postihnuté deti nepreberá zodpovednosť ani štát a neexistuje mechanizmus, ktorý by odškodňoval postihnuté rodiny. Celé bremeno zodpovednosti za dieťa poškodené očkovaním stále leží na pleciach rodiča. Toto je popri ústavne garantovaných právach ďalší dôvod, pre ktorý práve rodič má jednoznačné právo rozhodovať o tom, či dá alebo nedá svoje dieťa zaočkovať. Vylučovanie nezaočkovaných detí zo škôlkarskeho kolektívu navyše vnímame ako pokus o etablovanie novej formy diskriminácie, čo je v demokratickej spoločnosti neprípustné.
  Doplnenie: Predkladaný materiál budeme samozrejme pripomienkovať v legislatívnom procese. Medzitým ministerstvu zdravotníctva kladieme zásadné otázky ohľadom podkladov, analýz a dôkazov z ktorých vychádzalo a konkrétnych cieľov a ich vyhodnocovania. Je právom každého občana, koho sa táto téma dotýka, aby ministerstvu napísal svoj názor a položil mu otázky, ktoré ho v tejto súvislosti zaujímajú.
 • 20.3.2019 Médiá rozmazávajú prípad talianskeho politika, ktorý dostal ovčie kiahne. Keďže ide o človeka, ktorý obhajuje dobrovoľnosť očkovania, objavujú sa v tomto smere rôzne sarkastické a manipulatívne vsuvky. Niektorí neoliberálni komentátori zrejme nedokážu pochopiť, že človek môže očkovať svoje deti a pritom zastávať právo slobodnej voľby pre všetkých. Treba tiež podotknúť, že proti ovčím kiahňam sa vo väčšine krajín plošne neočkuje; v Taliansku bola táto vakcína zaradená až v roku 2016 v rámci drastickej novej očkovacej legislatívy zameranej na deti. Dospelí sa proti ovčím kiahňam neočkujú, takže ak z jeho prípadu môžeme odvodiť nejaké ponaučenie, tak snáď iba to, že bežné detské ochorenia treba prekonať v detstve, kedy majú ľahký priebeh. Len zriedkavo sa totiž stáva, že by ovčie kiahne znovu vypukli u človeka, ktorý ich už prekonal. Očkovanie proti ovčím kiahňam, okrem nežiaducich účinkov ktoré môžu byť horšie než samotné kiahne, bude mať pravdepodobne rovnaký výsledok ako očkovanie proti iným kedysi bežným detským ochoreniam ako sú osýpky, mumps a ružienka - namiesto detí si ich prekonajú očkovaní dospelí v čase, keď účinok vakcíny vyvanie.

 • 15.3.2019 Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vydala tlačovú správu, v ktorej poukazuje na vážne konflikty záujmov a nezrovnalosti v dátach nedávno medializovanej dánskej štúdie, ktorá "nepreukázala" súvislosť medzi autizmom a vakcínou typu MMR. Správa poukazuje na nesúlad medzi výskytom autizmu v štúdii (0,99%), vychádzajúcej z údajov dánskeho registra, a skutočným výskytom autizmu v Dánsku (1,65%) podľa špecializovaného výskumu. Tento rozdiel dáva dôvod k pochybnostiam o kvalite údajov, z ktorých štúdia vychádzala, a tým pádom aj o hodnovernosti jej výsledkov. Upozorňuje, že aj v minulosti sa údaje dánskeho registra ukázali ako nespoľahlivé, a ich použitie v staršej štúdii toho istého hlavného autora nakoniec viedlo k spochybniteľným záverom.

 • 15.3.2019 Kritici očkovania sú nezriedka vykresľovaní ako nevzdelané, nezodpovedné biomatky, ktoré žijú takmer jaskynným spôsobom života a bezhlavo uverili nejakým konšpiračným teóriám "na tých internetoch", na základe ktorých odmietajú očkovanie. Český sociologický prieskum však ukazuje celkom odlišný obraz. Až 62% kritikov očkovania tvoria vysokoškolsky vzdelaní ľudia a ďalších 30% ľudia s maturitou. O prieskume veľmi výstižne informuje Dr. Margit Slimáková. Problematikou sa "odmietač" začína zaoberať prevažne až po tom, ako bol svedkom nežiaducich účinkov u svojich detí alebo iných členov rodiny. Typicky potom konzultuje túto skúsenosť s lekárom, ktorý sa však k tomu stavia odmietavo alebo s nezáujmom a nie je schopný o probléme adekvátne diskutovať. Táto skúsenosť a dezilúzia spôsobí prehlbovanie nedôvery rodiča k zdravotnému systému. Rodič zvyčajne neusiluje o odmietnutie akéhokoľvek ďalšieho očkovania, hľadá skôr len ďalšie informácie a snaží sa presadiť o niečo voľnejší, šetrnejší režim očkovanie dieťaťa, aby malo šancu lepšie sa s ním vysporiadať. Samozrejme narazí na nepochopenie lekára a neúprosný totalitársky režim štátu.

 • 14.3.2019 Americká bojová loď USS Fort McHenry bola dva mesiace v karanténe na mori a nemohla do prístavu, pretože 25 námorníkov ochorelo na mumps. Ide o ľahké ochorenie a všetci sa bez následkov uzdravili. Všetkých 703 členov posádky bolo pre očkovaných.

 • 11.3.2019 Počet prípadov osýpok v Českej republike narastá; pre ochorenie zamestnancov musel závod Siemens v Trutnove výrazne obmedziť prevádzku. Ochorenie je potvrdené u 19 zamestnancov, do práce však môže chodiť iba 220 z celkového počtu 850 zamestnancov, pretože ti majú po testovaní hladinu protilátok, pri ktorej je predpokladaná ochrana pri kontakte s vírusom osýpok. V karanténe je 150 ľudí, pretože tí protilátky nemajú, prípadne sú hodnoty hraničné.
  Oceňujeme, že v tomto článku sme nenašli informácie o tom, že za ochorenie zamestnancov závodu môžu neočkované deti.
  Pred niekoľkými dňami sme informovali, že minister zdravotníctva ČR nariadil preočkovanie personálu nemocníc proti osýpkam. Toto opatrenie by sa malo týkať viac ako 3000 zdravotníkov. Proti tomuto nátlaku sa ozvali niektorí zdravotníci, ktorí očkovanie odmietli s tým, že ide o trojkombináciu (poznámka: V ČR tak ako v SR sa očkuje kombinovanou vakcínou proti osýpkam, rubeole a mumpsu) a nie monovakcínou proti samotným osýpkam. Napriek tomu, že monovakcína nie je v ČR registrovaná, už minulý rok bola na žiadosť niektorých lekárov dovezená z Francúzska. Túto možnosť (očkovanie monovakcínou iba proti osýpkam) majú zdravotníci aj tento rok, stačí iba požiadať zamestnávateľa. (Viac: Víkendový Ranní Radiožurnál 9.3. v čase od 7:10 hod)
 • 6.3.2019 (upravené) Kto by už len čakal, že uprostred osýpkovej mediálnej masáže sa objaví - nič menšie ako pokračovanie Dánskej ságy! Opäť je tu "nová štúdia", ktorá opäť "nenašla" súvislosť medzi očkovaním MMR vakcínou a autizmom. Silný pocit deja vu? Správne. Opäť je to len retrospektívna kohortová štúdia, čo je jeden z menej spoľahlivých typov výskumu. Opäť je to štúdia platená farmaceutickými firmami - hlavnú časť financií zabezpečila nadácia Novo Nordisk, vlastniaca najväčšiu dánsku farmaceutickú firmu, a dánske ministerstvo zdravotníctva, ktoré je zodpovedné za očkovací program. Svojím spôsobom prispela aj ďalšia farmaceutická firma, dlhoročný najväčší dánsky výrobca vakcín - Statens Serum Institute, pre ktorého mimochodom pracujú všetci štyria autori. Ďalší štyria, editori, uvádzajú ešte oveľa pestrejšie finančné zväzky voči iným farmaceutickým firmám v podobe vlastníctva akcií. Mali by nám byť autori povedomí? Samozrejme, dvaja z nich, vrátane vedúceho autora (Anders Hviid) sa zúčastnili neslávne známych dánskych štúdií publikovaných v rokoch 2002-2003. Hviidova štúdia z roku 2003 sa preslávila vďaka "fenoménu miznúcich detí" - svoj výsledok dosiahla len vďaka tomu, že z dánskej databázy záhadne zmizla časť autistických detí. Zdá sa, že história sa aj v tomto bode opakuje, pretože aj v novej Hviidovej štúdii, zdá sa, zmizlo 40% autistických detí. Výskyt autizmu v Dánsku u detí do 10 rokov veku sa totiž uvádza na úrovni 1,65% ale vo Hviidovej štúdii je podiel autistov len 0,99%, čo je dokonca 2,7-krát menej než v USA. Takže buď treba skúmať tajomstvo, prečo majú v Dánsku takmer 3-krát menší podiel autistov než v USA (kde je mimochodom omnoho nabitejší očkovací program), alebo tu má niekto (opäť) len zlé dáta. V každom prípade, štúdia nie je reprezentatívna voči dánskej populácii a tým pádom jej výsledky sú nedôveryhodné. Odtrhnutosť od reality ilustruje aj priam fantastické zistenie štúdie, že neočkované deti mali o 17% vyšší výskyt autizmu než očkované deti. Máme veriť, že očkovanie má preventívny vplyv voči autizmu (aj keď inde sa rezolútne tvrdí, že súvis nemá vonkoncom žiadny, čo sa navzájom vylučuje)? Nie, je to len ďalší dôvod k pochybnostiam nad kvalitou štúdie, objektívnosťou údajov a ich spracovania.

 • 6.3.2019 V Českej republike naďalej pokračuje epidémia osýpok. Státní zdravotní ústav hneď 1.3. 2019 informoval o situácii za prvé dva mesiace tohto roku. V správe je uvedené, že k 28.2.2019 je v ČR hlásených 170 osôb chorých na osýpky. Napriek tomu, že materiál neobsahuje očkovací status nakazených, z poskytnutých údajov je vidno, že najvyšší počet nakazených -  až 43, je vo vekovej skupine 35-44 rokov. Predpokladáme, že ide o očkovaných dospelých, u ktorých došlo k tzv. vyvanutiu imunity.

  Vzhľadom na rýchlo rastúci počet nakazených osýpkami, nariadil 22.2. 2019 minister zdravotníctva ČR v priamo riadených nemocniciach povinné preočkovanie proti osýpkam zdravotníkom na vybraných oddeleniach (napr. urgentné príjmy, pediatrické, infekčné či dermatovenerologické oddelenia) a k rovnakému opatreniu vyzval hajtmanov, ktorí riadia krajské nemocnice.
 • 28.2.2019 Hnutie Poočkování (ČR) vydalo správu ohľadom diskusnej relácie, ktorá bola jednostranne zameraná na potlačenie názoru kritického proti očkovaniu.

 • 24.2.2019 Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, v reakcii na medializované návrhy o zamedzení neočkovaným deťom v prístupe do materských škôl, zverejnila tlačovú správu. Poukazuje na to, že dospelí nie sú očkovaní ani zďaleka proti všetkým ochoreniam ako dnešné deti, preto ich tiež treba považovať za neočkovaných, napriek tomu je vyvolávaná fóbia len voči neočkovaným deťom. Väčšina povinných vakcín ani nechráni pred šírením ochorenia, takže očkovaní ho šíria rovnako dobre ako neočkovaní. Segregácia neočkovaných detí nemá odborné opodstatnenie. V okrese Trebišov vypukla epidémia osýpok napriek 99-percentnej zaočkovanosti detí.
 • 12.2.2019 V Českej republike prebieha diskusia o novej legislatíve, ktorá by mala znemožniť neočkovaným deťom pobyt v materských školách. Legislatívu však sprevádza množstvo nejasností, na ktoré upozorňujú aj organizácie zastrešujúce detské centrá apod. Iniciatíva Pro volbu preto podala infožiadosť na ministerstvo zdravotníctva, v ktorej žiada presné informácie o zmysle a dosahu tejto legislatívy. Ak by niekto očakával kompetentný a odborný prístup, tak z odpovede, ktorú Pro volbu zverejnila, by asi ostal v šoku - ministerstvo zdravotníctva nevie, aký dopad by mal návrh v praxi, a nemá vypracovanú žiadnu analýzu dôvodov a dôsledkov takéhoto opatrenia.

 • 10.2.2019 odvysielala TV JOJ reláciu V siedmom nebi. Posledný z trojice príbehov (čas v zázname 1:05:04) je príbeh o vážnych nežiaducich účinkoch očkovania proti HPV infekcii.
 • 7.2.2019 Majitelia väčšiny obsahu Internetu - Facebook a Google - sa rozhodli bojovať proti "dezinformáciám o očkovaní". Trend zavádzania cenzúry na Internete sme spozorovali už dávno, preto nás to neprekvapuje. Európska únia zase formuje čosi ako Orwellovo ministerstvo pravdy aby sme vedeli, čomu máme veriť a čomu nie, a s korporáciami začína pozoruhodne úzko spolupracovať. Netreba chodiť až tak ďaleko do histórie po odpoveď na otázku, čo to znamená, keď sa štátna moc spojí s korporátnou; ak to takto pôjde ďalej, čoskoro bude mať najslobodnejší Internet Čína. Bude aj zatýkanie za názor? Dávno odporúčame všetkým, ktorí našli zaujímavé informácie - uložte si ich do svojho počítača, pretože z Internetu skôr či neskôr zmiznú.

 • 7.2.2019 Česká republika konečne uzrela dlho sľubovaný návrh zákona o odškodňovaní nežiaducich účinkov očkovania. Niektoré typy nežiaducich účinkov sa dokonca budú považovať za pravdepodobne súvisiace s očkovaním a nebude potrebné súvislosť preukazovať (ono by to totiž väčšinou ani nebolo možné); podobnú úpravu má Nemecko. Návrh však nepočíta s odškodnením za úmrtie. Tento návrh zákona však zároveň plánuje zakázať neočkovaným deťom navštevovať akékoľvek, aj súkromné materské školy. Ide o bezdôvodnú štátnu šikanu; pri väčšine povinných vakcín platí, že zaočkovaný človek šíri ochorenie rovnako dobre ako neočkovaný, a nikto nezabráni kontaktu detí s rodičmi, susedmi, ľuďmi v autobuse, samoobsluhe, ktorí napospol boli očkovaní omnoho menším počtom vakcín než dnešné deti a väčšina z nich už dávno stratila účinok. Okrem toho, predškoláci majú už naopak povinný nástup do škôlky, bez ohľadu na zaočkovanosť. Ide teda len o spôsob, ako vytrestať rodičov za neposlušnosť voči štátu.
 • 5.2.2019 Expert na rakovinu, Dr. Martin Gore, zomrel vo štvrtok 10.1. po rutinnom očkovaní proti žltej zimnici, ktoré je odporúčane pre cestovateľov do oblastí subsaharskej Afriky, väčšiny Južnej Ameriky, časti Strednej Ameriky a Karibiku. Smrť Goreho upozorňuje na zvýšené riziko, ktoré spájané vakcínu proti žltej zimnici so seniormi nad 60 rokov. Podľa NHS (National Health Service) sú typické nežiaduce účinky tejto vakcíny bolesti hlavy, svalová bolesť, mierna horúčka a bolesť v mieste vpichu. Avšak podľa NHS, toto očkovanie môže v zriedkavých prípadoch spôsobiť vážne nežiaduce účinky vrátane alergických reakcií a zlyhaní mozgu a orgánov. NHS odhladuje, že takéto reakcie sa vyskytnú v menej ako 1 prípade na 10 miliónov dávok vakcíny. Vážne nežiaduce účinky uvádza aj stránka CDC, avšak jej odhad je až 40-násobne vyšší - zlyhanie orgánov sa môže vyskytnúť u 1 osoby z 250 000 s tým, že viac ako polovica tých, u ktorých sa tento vážny nežiaduci účinok vyskytne, zomrie. Ak vezmeme do úvahy, že hlásenosť nežiaducich účinkov sa odhaduje medzi 1-10%, ktovie, aký je skutočný výskyt týchto vážnych nežiaducich účinkov.

 • 4.2.2019 Každý rok sa už od septembra objavujú výzvy na očkovanie proti chrípke. V posledných piatich rokoch sa však proti nej necháva očkovať iba cca 4,4 % populácie Slovenska, aj to najmä vďaka dôchodcom v zariadeniach, ktorí sú očkovaní povinne. Napriek mnohým výzvam, ani lekári a sestry nejdú príkladom, uviedol hlavný hygienik SR. V Čechách sa Hygienická stanice hlavního města Praha pochválila v správe, že viac ako tretina jej zamestnancov sa dala očkovať proti chrípke. Vzhľadom k tomu, že práve hygienici sú tí, ktorí očkovanie odporúčajú, je takýto príklad pre verejnosť veľmi výpovedný. Podľa priebežného vyhodnocovania „chrípkovej“ sezóny v SR naďalej platí, že je vyššia šanca nakaziť sa adenovírusom, ako vírusom chrípky.
 • 2.2.2019 Našu sťažnosť sme doplnili o ďalšie body, ktoré sa týkajú predovšetkým videí, v ktorých vystupuje komička Lujza Garajová Schrameková, ale aj stránky hpv.sk, ktorú Lujza propaguje.

 • 31.1.2019 Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania podala na Radu pre reklamu sťažnosť ohľadom reklamnej kampane na HPV očkovanie s názvom WTF je HPV. Reklama podľa nášho názoru skresľuje a zamlčuje informácie o iných možnostiach prevencie a o skutočnej preukázanej účinnosti očkovania. Navyše za pomoci známych osôb propaguje maloletým očkovanie, čiže lekársky výkon spojený s podaním očkovacej látky, ktorá je liekom viazaným na predpis, a to za čiastočnej úhrady zo zdravotného poistenia, čo považujeme za nezákonné. Podrobnosti sa dočítate v texte sťažnosti.
 • 31.1.2019 Blížia sa termíny, kedy je možné poukázať 2 % daní. Ak máte záujem podporiť činnosť nášho občianskeho združenia, prosím vyplňte potrebné tlačivá podľa tohto návodu.

 • 28.1.2019 Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vydala tlačovú správu k medializovanej správe WHO o 10 najväčších rizikách pre globálne zdravie, kde zaradila odmietanie očkovania. WHO naopak nezaradila do zoznamu chyby zdravotného systému, ktoré majú na svedomí pravdepodobne milióny úmrtí.

 • 16.12.2018 Americká vládna agentúra CDC zaradila nové obmedzenia pre očkovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole. Vakcínu by po novom nemal dostať o.i. ani človek, ktorého súrodenec alebo rodič mal históriu imunitných problémov.
 • 13.12.2018 Pán Morgan takmer zomrel ako obeť očkovacej povery - dal sa zaočkovať proti chrípke lebo si myslel, že tak ochráni pred nákazou svojho malého synčeka. Následkom očkovania ochrnul a život mu zachránilo len pripojenie na systém umelého dýchania.

 • 10.12.2018 Člen rady nášho občianskeho združenia, Mgr. Peter Tuhársky, v blogu upozornil na chrípkové očkovacie povery. Zaradil medzi ne najmä ochranu pred šírením ochorenia. Kritizuje aj odporúčania o očkovaní tehotných žien.
 • 15.11.2018 Vzhľadom k stále prebiehajúcemu nariadenému mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam, mumpsu a ružienke v niektorých okresoch Slovenska, ktoré zasiahlo už okolo 6000 ľudí, vrátane detí mladších než 9 mesiacov, pre ktoré vakcína nie je určená, naše občianske združenie vydalo tlačovú správu.

 • 14.11.2018 V októbri 2018 sme priniesli správu o dievčatku z východu Slovenska, ktoré na 10.deň po očkovaní MMR vakcínou utrpelo zápal mozgových blán a upadlo do kómy. Rodine sa podarilo vyzbierať peniaze na rehabilitácie v Adeli centre v Piešťanoch.
  V TV príspevku sa k ochoreniu a zdravotnému stavu dieťaťa vyjadruje aj MUDr. Katarína Šimkovičová, ktorá tvrdí, že sa s prípadom encefalitídy po očkovaní ešte nestretla, zápal mozgových blán má pravdepodobne vírusový pôvod a určite nie je z očkovania. Link2.

  Pani doktorke odporúčame do pozornosti štúdiu jej zahraničných kolegov z Kanady, v ktorej opisujú prípad 21-mesačného chlapca s encefalitídou po očkovaní MMR vakcínou, ktorej príznaky sa prejavili 8,5 mesiaca od očkovania. Prítomnosť osýpkového vírusu bola dokázaná rozborom mozgového tkaniva. Osýpkový kmeň bol následne určený ako identický s kmeňom Moraten a Schwarz, a sa nachádza iba vo vakcíne a je geneticky odlišný od divého kmeňa A.

 • 3.11.2018 Na blogu Denníka N vyšiel 6.10., pre toto médium dosť atypický, rozhovor Andrei Hajdúchovej s právnikom a vedcom Českej akadémie vied, Tomášom Doležalom, o informovanom súhlase, postavení pacienta v zdravotníctve, a očkovaní. Podľa neho štát musí pri povinnom očkovaní riešiť zodpovednosť za následky. Opisuje princípy niektorých odškodňovacích systémov, ktoré dlhoročne fungujú v zahraničí.
 • 25.10.2018 V okrese Trebišov zaznamenali nové prípady osýpok. Pikantné na celej záležitosti je, že pred mesiacom RÚVZ nariadil kontrolu dokumentácie a doočkovanie vnímavých (tých, ktorí neprekonali osýpky ani neboli zaočkovaní) na ulici Nová v Sečovciach a tamojších školách. Najnovšie už opatrenie rozšírili na ulicu Hlavná v obci Hrčeľ, ulicu Poľná v obci Parchovany, a ulicu Záhradná v meste Trebišov. Škandalózne je, že sa po vzore okrese Michalovce aj v Trebišove nariaďuje očkovanie proti osýpkam u detí už od 6 mesiacov veku, pre ktoré vakcína nie je určená!

 • 19.10.2018 Britská štúdia vyhodnotila účinnosť chrípkých vakcín u seniorov (ktorým je na Slovensku najviac odporúčaná, ba až nútená) v rokoch 2010-2017. Výsledky boli veľmi rôzne pre jednotlivé sezóny a jednotlivé kmene vírusu (od -2,7 po 78,8%) pričom priemerná účinnosť bola 32,5% proti laboratórne potvrdenej chrípke. Znepokojivý bol najmä výsledok pre vírusový kmeň A(H1N1) kde v skupine 75-84 rokov vyšla účinnosť -26,3%, čiže očkovaní ochoreli častejšie na chrípku než neočkovaní. Celkovo autori konštatujú, že sa nepodarilo preukázať účinnosť vakcíny u ľudí vo veku 75 rokov a viac, a ani účinnosť proti kmeňu A(H3N2), ktorý sa práve výrazne spája s úmrtnosťou; tu ide zrejme o problém výroby na kuracích embryách, o ktorom sme už informovali. Treba ešte podotknúť, že celkovo častejšie ochorenia u očkovaných mohli pokojne nastať aj vo väčšej miere, a samozrejme aj v iných vekových skupinách; štúdia hodnotila len samotnú chrípku a ak by vakcína oslabila imunitu a očkovaný by dostal nejaké iné ochorenie dýchacích ciest, tak by to štúdia nezaznamenala. V každom prípade, chrípka predstavuje typicky len niekoľko málo percent z celkovej chorobnosti na ochorenia dýchacích ciest, ktoré sú prevažne spôsobené celkom inými patogénmi a vakcína proti nim neúčinkuje. Ak k tomu prirátame vcelku biednu priemernú účinnosť vakcíny voči samotnému chrípkovému vírusu, tak očakávania človeka, ktorý verí že očkovaním si zabezpečí menšiu chorobnosť na ochorenia dýchacích ciest, budú pravdepodobne sklamané. Je smutné, že biedna prevencia vo forme očkovania je tak pretláčaná úradmi a dokonca vynucovaná na bezbranných dôchodcoch v zariadeniach dlhodobej starostlivosti, ale ich hladiny imunovitamínov C a D nikoho nezaujímajú. Deti a vnuci, ak nechcete aby vaši rodičia a starí rodičia trpeli touto ťažkou biedou zdravotného systému, musíte sa o ich zásobovanie životne dôležitými vitamínmi postarať sami.
 • 11.10.2018 Nakoľko je jeseň a slnečné žiarenie dopadá pod ostrejším uhlom, klesá (už i tak prevažne nízka) hladina vitamínu D v populácii. S týmto a ďalšími faktormi sa nerozlučne spája začiatok chrípkovej sezóny. S ňou sa zase spája očkovacia kampaň. Chrípkovej vakcíne sa venovala aj RTVS v relácii Kontakty ktorá sa aspoň trochu snažila o objektivitu tým, že uviedla názory bežných ľudí a potom názory virologičky Dr. Tatiany Betákovej. Tému chrípky sme už na našej stránke pokryli v minulých rokoch, zopakujme si preto len základné fakty. Chrípková vakcína obsahuje 3 z cca 10000 známych kmeňov chrípkového vírusu. Ktoré 3 budú najrozšírenejšie, to sa tipuje pol roka vopred. Mnohí ľudia uvádzajú (a nielen v rámci tejto relácie), že po očkovaní ochoreli, prípadne mali horší priebeh ochorení. Epidemiológovia na to zvyčajne argumentujú, že vakcína neobsahuje živý vírus, preto nemôže spôsobiť skutočnú chrípku, čo je síce pravda, ale ide o slovíčkarenie, pretože vakcína môže spôsobiť tzv. okulo-respiračný syndróm, ktorý je na nerozoznanie podobný chrípke. Pozorovania ľudí majú teda reálny základ. Navyše, vakcína môže oslabiť imunitný systém a tým zvýšiť riziko iného ochorenia dýchacích ciest, a môže spôsobiť aj iné, závažnejšie nežiaduce účinky, zriedkavo napr. poškodenia nervového systému. Účinnosť vakcíny proti chrípke je v jednotlivých sezónoach značne premenlivá a nespoľahlivá, čo priznáva aj virologička. Tvrdenie, že očkovaním seba chránime ľudí vo svojom okolí, nie je vedecky preukázané a ide iba o domnienku resp. túžobné želanie, čo by odborníci nemali rozširovať.

 • 7.10.2018 Rómske dievčatko po 11-tich dňoch po očkovaní proti osýpkam dostalo zápal mozgových blán, upadlo do kómy. Má vážne zdravotné následky (nemôže jesť, neprehĺta, nie je mobilná). Rodina teraz zbiera peniaze na rehabilitačný pobyt pre Nelku. Podotknime, že vakcínový osýpkový vírus sa typicky prejaví približne 10 dní po očkovaní.
 • 5.10.2018 Poslanci poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) odsúhlasili ďalšiu debatu v parlamente o zámere zrušiť povinné očkovanie detí proti rôznym ochoreniam vrátane obrny, osýpok, tuberkulózy, ružienky alebo čierneho kašľa.

 • 1.10.2018 Pani Agneška žije od narodenia v detskom kočíku. V 10-tich mesiacoch bola očkovaná vakcínou proti obrne. Už večer po očkovaní sa u nej prejavili nežiaduce účinky a musela byť urýchlene hospitalizovaná v nemocnici. Dospelá žena nerozpráva, nechodí, je odkázaná na pomoc svojho brata.
 • 26.9.2018 TA3 upozornila, že lekár, ktorý udá rodiča za neočkovanie, porušuje nariadenie EÚ (GDPR) o ochrane osobných údajov. Hrozia pokuty až do výšky 20 miliónov EUR. Naše združenie upozorňuje už mnoho rokov na porušovanie ochrany osobných údajov pri nahlasovaní odmietnutí očkovania, avšak v našom "právnom štáte" sme sa spravodlivosti dosiaľ nedomohli. Dokonca pediatrička, ktorá odmietla udávať rodičov a porušovať tým zákon o ochrane osobných údajov, čelí pokute 7000 EUR od RÚVZ Levice. Súdny spor stále beží.

 • 26.9.2018 V rokoch 2015 a 2016 sa v Nórsku vyskytla rozsiahla epidémia mumpsu, s celkovým počtom prípadov 232. Epidémiu spôsobil zahraničný študent, so záznamom o ceste do Talianska, ktorý však bol očkovaný dvomi dávkami MMR vakcíny. Napriek tomu, že mal byť vakcínou proti ochoreniu chránený, ochorel a nakazil ďalšie osoby. V priebehu niekoľkých dní sa totiž začali objavovať prípady mumpsu medzi vysokoškolskými študentmi v Trondheim-e. V odobratých vzorkách bol potvrdený kmeň G (vo vakcínach, ktoré sa používali a používajú v Nórsku sa nachádza kmeň A, rovnako je to aj na Slovensku). Kmeň G je ten istý kmeň, ktorý spôsobil epidémiu mumpsu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch (Dieťa 4/2014).
  Veľmi prekvapujúce boli zistenia, že z 207 študentov, ktorých očkovací status bol známy a zaznačený do systému SYSVAK alebo MSIS, takmer 96% chorých bolo očkovaných - 184 dvoma dávkami vakcíny, 13 jednou dávkou, 9 nebolo očkovaných a 1 študent dostal až 3 dávky MMR vakcíny. V Nórsku je schéma očkovania MMR vakcínou veľmi podobná ako na Slovensku; prvá dávka je odporúčaná podať deťom vo veku 15 mesiacov a druhá dávka je očkovaná v 11-12 roku života. Priemerný počet rokov, ktorý uplynul od posledného očkovania u nakazených študentov bol 10 rokov a zaočkovanosť MMR vakcínou sa pohybuje nad 90%.
 • 25.9.2018 Patriotická talianska vláda zrušila viaceré nátlakové sankcie za odmietnutie očkovania, čím v podstate zrušila povinné očkovanie, zavedené pred niečo vyše rokom. Napríklad zrušili nezmyselný zákaz pre neočkované deti navštevovať škôlku, čo ministerka zdravotníctva zhrnula slovami "chceme povzbudiť školskú inklúziu a zjednodušiť pravidlá pre rodičov". Samozrejme, objavili sa už katastrofické scenáre od kritikov (zaujímavejšie by bolo pozrieť sa, koľkí z nich za ostatné 3 roky nedostali žiadne peniaze za reklamu, školenia, konzultácie či výskumnú činnosť od niektorého výrobcu vakcín).

 • 25.9.2018 Prof. Peter C. Gøtzsche bol vylúčený z organizácie Cochrane, ktorá sa zaoberala (donedávna) nezávislým hodnotením účinnosti a bezpečnosti liekov a zdravotných postupov. Prof. Gøtzsche napísal otvorený list, v ktorom opísal svoj odchod na základe 6 hlasov z 13-tich. Uvádza tam, že Cochrane je v poslednom období v morálnej kríze, vedenie vraj vyvíjalo nátlak aby sa nešlo proti záujmom farmaceutických firiem, používalo autoritárske metódy a podobne. Na protest odišli ďalší 4 členovia Cochrane. Podľa očakávania, list bol už odstránený zo stránky Cochrane (tu je v nezávislom archíve). Prof. Gøtzsche je známy najmä knihou Smrtiace lieky a organizovaný zločin.

 • 23.9.2018 Mgr. Peter Tuhársky bol opäť hosťom relácie Ing. Mariána Filla - Sám sebe lekárom na Slobodnom vysielači. Diskutoval o HPV vakcínach, ktoré lobisti presadzujú do povinného očkovania detí. Záznam z relácie si môžete vypočuť z archívu. Niektoré informácie nájdete aktualizované v októbrovom čísle časopisu Dieťa.

 • 20.7.2018 Doktor G.F. Augusto  z Národnej zdravotníckej rady (Conselho Nacional de Saúde) so svojimi kolegami vydal štúdiu, v ktorej analyzovali tri epidémie osýpok, ktoré sa vyskytli v Portugalsku od februára do apríla 2018. Jedna z epidémií vypukla v nemocnici a najmä tá predstavovala pre epidemiológov skutočnú výzvu, pretože významné množstvo nakazených boli zdravotnícki pracovníci, u ktorých sa prejavovali iba mierne klinické príznaky osýpok.

  Celkovo bolo od 12.3. do 31.5.2018 nahlásených 440 podozrení na osýpky, z nich bolo laboratórne potvrdených 112 prípadov. 111 chorých boli dospelí vo veku od 20 do 54 rokov, ochorelo aj jedno 3-ročné dieťa, ktoré bolo očkované jednou dávkou vakcíny. 83 nakazených (t.j. 74,1%) bolo očkovaných dvoma dávkami vakcíny. Ešte zaujímavejšie ako informácia o vysokom počte nakazených a očkovaných je to, že 50 chorých (44,6% nakazených) nespĺňalo klinické kritéria pre osýpky. 24 z nich malo vyrážky a horúčku a 13 malo iba vyrážky. 5 nakazených nemalo vôbec vyrážky, no laboratórne testy potvrdili prekonanie osýpok. Autori štúdie upozorňujú na fakt, že takmer polovica prípadov osýpok by nebola identifikovaná, keby neboli všetci zdravotnícki pracovníci vyšetrení a neboli vykonané laboratórne testy.

  Aj na Slovensku by sa mali kompetentní pripraviť na možnosť, že prídu do styku s chorými, ktorí nebudú vykazovať všetky klinické príznaky osýpok (každá osoba, ktorá má horúčku a vyrážky a aspoň jeden z príznakov kašeľ - smrkanie - zapálené očné spojovky). Koncom decembra 2017 bol hospitalizovaný v Bratislave 55-ročný pacient, u ktorého bolo potvrdené nakazenie sa osýpkovým vírusom. Muž mal „Netypický priebeh ochorenia (hemoragický charakter výsevu, úplne chýba na tvári), v rámci diferenciálne diagnózy sa uvažovalo aj o možných morbillách.“

 • 13.7.2018 K epidémii osýpok v okrese Michalovce vyšla čerstvá správa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Z nej vyplýva nasledovné: Spomedzi 71 prípadov za mesiac jún, 24 bolo očkovaných jednou dávkou vakcíny a 22 dvoma dávkami vakcíny. Dokonca ochorel aj jeden človek v strednom veku ktorý bol očkovaný až 4-krát! To je vskutku bizarné. Pritom, každého, kto dostal aspoň jednu dávku vakcíny, treba považovať za očkovaného, pretože propagátori očkovania hlásajú doživotnú účinnosť vakcíny, a táto vakcína nepozná posilňovacie ďalšie dávky (tzv. booster). Z ostatných chorých, u 5 sa očkovací status nezistil, 1 bol neočkovaný pre kontraindikácie, 9 neočkovaných z iných príčin (napr. zanedbanie, odmietnutie apod), a 9 bolo neočkovaných pre nízky vek (očkuje sa v 15.-18.mesiaci života). Pri tejto skupine sa treba zastaviť a skonštatovať, že výsledkom plošného očkovania sú práve ochorenia malých detí, pretože očkované matky nedokážu na ne preniesť imunitu ktorá by ich ochánila počas tohto obdobia, na rozdiel od neočkovaných matiek, ktoré kedysi prekonávali osýpky bežne v detskom veku a spoľahlivo chránili svoje potomstvo. Celková bilancia teda je, že očkovaných bolo 46 z tých 61 chorých na osýpky, ktorí mohli byť očkovaní, (link2) čo je 75%, pričom väčšina z nich dokonca pomerne nedávno (vek. kategórie 5-19 rokov). Znamená to, že doterajšie oficiálne zdôvodnenie ochorení u očkovaných "nestabilnou vakcínou, používanou v 80. rokoch", kríva na obe nohy. K očividnému zlyhaniu vakcíny máme ďalšie zaujímavé informácie ktoré po doplnení zverejníme.

 • 10.7.2018 Napriek opatreniam RÚVZ vrátane masového očkovania, osýpky v okrese Michalovce nie sú pod kontrolou a počet pravdepodobných chorých je už 161 (z toho 68 laboratórne potvrdených). Medzi chorými sú očkovaní i neočkovaní a až 85% sú deti (osoby mladšie ako 18 rokov). Bola vyhlásená mimoriadna situácia. RÚVZ predvolal na mimoriadne očkovanie už 1400 ľudí, preočkovával sa aj personál michalovskej nemocnice a stále platí prísny zákaz návštev. Nemocnica praská vo švíkoch a ďalší chorí budú asi vození do Košíc a Prešova. Pripomeňme, že osýpky sa kedysi liečili doma. Za jednu z príčin šírenia ochorenia sa považuje aj nedodržiavanie protiepidemických opatrení osobami "žijúcimi v problémovej komunite v nízkych hygienických podmienkach bývania" v obci Drahňov, prvotnom ohnisku nákazy privezenej z Veľkej Británie.
 • 10.7.2018 V súvislosti s epidémiami osýpok je zaujímavé, ako málo toho vieme o skutočnom účinku vakcíny. Japonsko bolo v roku 2015 vyhlásené za krajinu, ktorá eliminovala osýpky. No od roku 2016 došlo k viacerým výskytom osýpok, kde posledná zaznamenaná epidémia bola od marca do mája 2018 v prefektúre Okinawa. K 25. máju bolo hlásených 99 autochtónnych prípadov osýpok u obyvateľov vo veku 1 až 50 rokov. Z celkového počtu bolo až 33 prípadov tzv. modifikovaných osýpok, ktoré sa vyskytli najmä u dospelých. Modifikované osýpky, t.j. netypické sú také, ktoré sa neprejavujú klinckými príznakmi ako je horúčka, vyrážky, kašeľ, zápal nosohltanu alebo očných spojoviek a je ich možné zistiť najmä laboratórne. Dôvodom ich prepuknutia môže byť nedostatočná vakcinácia alebo vyprchanie imunity po očkovaní v dôsledku poklesu protilátok časom. Podobne, ako v prípadoch osýpok na Slovensku, či v Čechách, bola väčšina ochorení (71 prípadov) u dospelých vo veku 20 rokov a viac a rovnako ako v našich krajinách mnohí nepoznali a nevedeli vydokladovať svoj očkovací status (v prípade Japonska je to až 50 nakazených).

 • 25.6.2018 V Českej republike evidujú epidemiológovia od začiatku roka k 22.6. už 111 prípadov osýpok. Spočiatku zverejňované informácie obviňovali zo začínajúcej epidémie rodičov neočkovaných detí (na začiatku z celkového počtu 23 prípadov bolo 9 neočkovaných detí a 3 neočkovaní dospeli), vyhýbali sa však informáciám o tom, či 11 nakazených bolo alebo nebolo očkovaných (možno pritom predpokladať, že 11 nakazených bolo očkovaných.).
  V nasledujúcich mesiacoch sa spôsob informovania zmenil, záujem médií opadol a iba zo správ, ktoré zverejňuje Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) či Krajská hygienická stanice Středočeského kraje (KHS) možno zistiť, aký je aktuálny vývoj.
  Podľa KHS boli všetci chorí – 27, hospitalizovaní na infekčných oddeleniach nemocníc (poznámka: Nie je uvedené, či išlo o preventívnu hospitalizáciu, alebo mali nakazení komplikácie, ktoré si vyžiadali pobyt v nemocnici), išlo o 3 deti do 4 rokov, 1 mladistvého a 23 dospelých. Žiadne dieťa nebolo očkované, z dospelých boli 4 neočkovaní a u 3 nebolo možné údaj o očkovaní zistiť. Takže ostatní 17-ti boli očkovaní.
  V Prahe bolo 84 prípadov osýpok, priemerný vek nakazených je okolo 30 rokov, v 26 prípadoch ide o deti a mladistvé do 18 rokov a až v 58 prípadoch sú nakazenými dospelé osoby. Bližšie informácie k očkovaciemu statusu nakazených možno nájsť na stránke HSHMP. Podobne ako na Slovensku je medzi nakazenými veľa dospelých, ktorí nemajú žiaden doklad o očkovaní, resp. nevedia si spomenúť a nie je známe, či boli alebo neboli v minulosti očkovaní.
  Opäť sa potvrdzuje (v prípade ČR aj rovnako aj SR), že veľkým otáznikom a tiež rizikom pri šírení osýpok sú dospelí, ktorí už nie sú imúnni voči nákaze z dôvodu poklesu protilátok vzhľadom na časový odstup od očkovania, čo potvrdil napr. „Víceúčelový sérologický přehled protilátek“ z roku 2013, ktorý bol realizovaný v ČR - až 14% dospelých od 40 do 44 rokov nemalo protilátky proti osýpkam. Tento prehľad prepočítal na Slovenské podmienky Mgr. Peter Tuhársky a výsledky zverejnil v časopise Dieťa 4/2017.
 • 18.6.2018 V Českej republike sa opäť hovorí o odškodňovaní nežiaducich účinkov očkovania. Podľa prísľubu prof. Prymulu, zákon by mal byť na svete už do konca tohto roka. Škoda, že takýto profesionálny rozhovor s dôkladne pripravenou redaktorkou (Andreou Hajdúchovou) vyšiel iba v blogu Denníka N. V samotnom hlavnom médiu žiaľ zatiaľ k téme očkovania prevažovali skôr jednostranné články útočiace na kritikov plošného očkovania. Je zaujímavé, že proponent očkovania prof. Prymula priznáva, že ochorenia očkovaných na osýpky má pravdepodobne na svedomí jednoducho vyprchanie vakcinačnej imunity, ktorá zrejme netrvá tak dlho ako sa pôvodne tvrdilo, a to paradoxne aj pre zníženú cirkuláciu vírusu v populácii (v súlade s tým, ako publikoval v roku 2015 a 2017 náš člen Mgr. Peter Tuhársky v časopise Dieťa).

 • 17.6.2018 Situácia v okrese Michalovce sa zatiaľ neupokojila, vyskytli sa nové prípady osýpok pretože osadníci z Drahňova zrejme nedodržiavajú karanténu. V tejto súvislosti je zaujímavé vyhodnotenie mesiaca máj od RÚVZ Michalovce: z 18 chorých, 12 bolo očkovaných a 6 neočkovaných. Ochorenie postihlo predovšetkým vekovú kategóriu 15-19 rokov čo poukazuje na zlyhanie vakcíny (7x očkovaní, z toho 6x dokonca dvoma dávkami, iba 3x neočkovaní).

 • 7.6.2018 Po preočkovaní a karanténe tých, ktorí boli v kontakte s nakazenými osýpkami - študenti Elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Drahňov 167 (nie však zamestnanci školy, či rodinní príslušníci študentov) z 29.5. 2018, nariadil RÚVZ Michalovce očkovanie zdravotného personálu nemocnice v Michalovciach. Povinnosť preočkovať sa nemajú tí, ktorí preukážu, že osýpky v minulosti prekonali, resp. boli očkovaní 2 dávkami vakcíny. Opätovne sa stretávame, podobne ako to bolo v prípade nakazených a pritom očkovaných dospelých z Bratislavy z decembra 2017 a januára 2018, s informáciou o tom, že narodení v rokoch 1968-1985 môžu byť napriek očkovaniu voči ochoreniu vnímaví a to z dôvodu nestabilnej vakcíny. Dôvodom pre takéto rozhodnutie sú pravdepodobne prípady osýpok u dvoch zdravotných sestier z michalovskej nemocnice, kde už v 2017 vydali hygienici odporúčanie, aby boli zamestnanci preočkovaní resp. mali mať skontrolované prekonanie ochorenia či hladinu protilátok.

  Väčšina nakazených bola hospitalizovaná, podľa hygienikov nemajú zatiaľ komplikácie, nezverejnili však informácie o tom, či boli nakazení očkovaní alebo nie.
 • 3.6.2018 Presne ako sme predpokladali, HPV vakcíny sú už pretláčané na ministerstve zdravotníctva a ak budú lobisti úspešní, stanú sa povinnými možno ešte v tomto roku. Pozrite si dokument dánskej TV2 o možných obetiach HPV vakcín.

 • 2.6.2018 Keď ide o očkovanie v médiách, doslova nemôžete veriť vlastným očiam. Pozrite sa, ako "tvorivo" vyriešili autori článku Pražští záchranáři zavolali pomoc kvůli spalničkám armádu, vojáci nahradí nemocné zaměstnance nedostatok ilustračnej grafiky. Obrázok ukazuje dieťa v náručí človeka v lekárskom plášti. Dieťa (podľa kontextu asi údajne s osýpkami) má na tele podivné vyrážky a výrazne citovo zafarbuje článok. Bližší pohľad však prezradí, že ide o zbabranú "fotošopovú" prácu, jednotlivé skupiny vyrážok sú navlas rovnaké. Šikovní čitatelia odhalili aj originál takže čitatelia si môžu vydýchnuť, zlatučké dieťatko z obrázka v skutočnosti nijako netrpelo. Doslova, virtuálna realita v podaní médií.

 • 2.6.2018 V obci Drahňov v okrese Michalovce sa vyskytlo zatiaľ 13 prípadov osýpok, a to u detí od 10 do 19 rokov. RÚVZ Michalovce nariadil preočkovanie a karanténu všetkých kontaktov. Michalovce sa v roku 2013 preslávili epidémiou mumpsu v osade na Mlynskej ulici, v ktorej prevažná väčšina chorých boli očkovaní. Čakáme na bližšie informácie, ako to bolo v tohtoročnej epidémii osýpok. Úvodné ochorenia boli privezené z Británie neočkovanými adolescentmi a na základe okolností máme istú pochybnosť, či išlo o vedomých a informovaných odmietačov očkovania.

 • 26.5.2018 V Portugalsku prebehla epidémia osýpok. Z 211 podozrení na osýpky bolo potvrdených 96, z toho všetci okrem jedného boli dospelí, priemerný vek 33,3 roka, väčšina chorých sú zamestnanci nemocnice v Porte. Z potvrdených prípadov, 67 (69.8%) bolo očkovaných dvoma dávkami vakcíny (monovakcínou alebo MMR). V závere sa píše jedna veľmi zaujímavá vec: Váčšina prípadov bola u mladých (18-39 ročných) dospelých plne očkovaných zamestnancov nemocnice. Toto potvrdzujú aj iné epidémie (v Číne či Holandsku). Vysoký podiel chorých očkovaných je pravdepodobne z dôvodu vyvanutia/vymiznutia imunity po očkovaní v situácii, kde sa prirodzený booster/posilňovanie už takmer nevyskytuje.

 • 17.5.2018 V Národnej rade Slovenskej republiky sa odohralo podujatie Workshop Výboru NR SR pre zdravotníctvo - Význam očkovania proti HPV vírusom, vedený predsedom Štefanom Zelníkom, kde známe tváre slovenskej vakcinačnej scény lobovali u poslancov za schválenie rozpočtu na plošné očkovanie detí HPV vakcínami (marketingovo: proti rakovine krčka maternice). To by de facto znamenalo zavedenie povinného očkovania, nakoľko o ňom si už v uzavretom kruhu rozhodne Pracovná skupina pre imunizáciu pri ministerstve zdravotníctva, ktorá pozostáva do značnej miery z osôb organizujúcich túto akciu. Rozhodnutie skupiny má síce "len poradný" hlas, ale prax ukazuje, že na jeho základe bude celkom bez zaváhania schválená príslušná vyhláška. Na workshope sa zúčastnila aj predsedníčka nášho o.z. Ing. Vranská Rojková a položila niekoľko podstatných otázok, ktoré ostali do značnej miery bez relevantnej odpovede. Video z podujatia nebolo ani po týždni zverejnené na stránke NRSR. K dispozícii je zatiaľ iba facebookový záznam zo živého vysielania. HPV vakcíny majú v porovnaní s ostatnými vakcínami mimoriadne veľký výskyt vážnych nežiaducich účinkov podľa americkej databázy VAERS, čo je dobrovoľný systém kam prevažne lekári, ale i pacienti hlásia svoje podozrenia na nežiaduce účinky vakcín. Viaceré združenia zhromažďujú príbehy údajných obetí. O výskumoch na túto tému sme informovali aj v časopise Dieťa.

 • 15.5.2018 Slovenské vakcinačné Kocúrkovo prinieslo ďalšiu úrodu absurdnosti. Úrad verejného zdravotníctva nezverejnil meno jedného člena Pracovnej skupiny pre imunizáciu, ktorá sa podľa listu ÚVZSR v ostatných rokoch rozrástla už na 16 členov (+predseda), okrem iného aj zástupcov zdravotných poisťovní, no ani jedného zástupcu verejnosti. Člen za poisťovňu Dôvera totiž nemá v zozname uvedené meno. Naša členka sa voči tomu písomne ohradila v rámci Infozákona, no bolo jej oznámené zo strany ÚVZSR, že dotyčný člen so zverejnením svojho mena nesúhlasil a preto ho neuvedú. Takže nielenže sa o povinnom očkovaní rozhoduje za zavretými dverami, ale už ani nemáme nárok vedieť, kto vlastne o ňom rozhoduje! To je škandalózne, vzhľadom k známym informáciám a možných konfliktoch záujmov pri minulých rozhodnutiach PSI.

 • 15.4.2018 TV Joj, relácia V siedmom nebi (séria 4, epizóda 14, príbeh 4), zverejnila príbeh dievčatka menom Katka, ktoré krátko po očkovaní dostalo epilepsiu a ďalšie vážne problémy.

 • 10.4.2018 Fakt, že očkovanie proti čiernemu kašľu nebráni nákaze a jeho šíreniu na ďalšie osoby, je známy už mnoho rokov. Českí vedci, ktorí sa venujú štúdiu baktérií Bordetella pertussis vydali štúdiu, v ktorej vysvetľujú ako baktérie čierneho kašľa manipulujú s imunitou, takže telo s ochorením ani len nebojuje.

  Tieto nové zistenia len potvrdzujú to, čo je známe už mnoho rokov, že vakcína proti čiernemu kašľu nebráni nákaze, ani šíreniu tohto ochorenia, viď štúdia publikovaná CDC „Nákaza čiernym kašľom v jasliach medzi plne očkovanými deťmi, Izrael“ z roku 2000. V štúdii je uvedené, že iba 6% detí malo príznaky typické pre nákazu čiernym kašľom, ostatné pokašliavali týždne až mesiace a tak šírili ochorenie ďalej.
  Účinnosti vakcín proti čiernemu kašľu sa venuje aj Nicola P. Klein, MD, PhD, riaditeľka Kaiser Permanente Vaccine Study Center, ktorá publikovala viaceré práce, napr. „Miznúca imunita po piatich dávkach acelulárnej vakcíny proti čiernemu kašľu u detí či novšia práca „Miznúca efektivita Tdap vakcíny (tetanus, záškrt a čierny kašeľ) u adolescentov“ z roku 2015. Je alarmujúce, že táto vakcína nezabráni ochoreniu na čierny kašeľ a protilátky proti nemu sú už 2 roky od posledného očkovania len veľmi nízke. Účinnosť vakcíny po 4 rokoch je necelých 9%!
  O mnohých z týchto zistení písal aj náš člen, Peter Tuharský v časopise Dieťa č. 1-3/2014 a knihe Hovorme o očkovaní... a nebojme sa pýtať.
 • 6.4.2018 ÚVZSR pripravuje imunologický prehľad, ktorý vlani sľúbil. Zarážajúce je, že zisťovať sa nebude čierny kašeľ ani pneumokoky; u čierneho kašľa pravdepodobne preto, lebo ÚVZ vie, že vakcína účinkuje cca 5 rokov a výsledok by bol preto katastrofálny a ÚVZ nechce riskovať, že by teraz potvrdil to, čo naše združenie tvrdí už niekoľko rokov. U pneumokokov nám dôvody nie sú známe, predpokladáme však, že to vzdali z dôvodov komplikovanosti alebo vysokých nákladov. Naša členka sa na ÚVZ obrátila s žiadosťou o informáciu.

 • 16.3.2018 Pred 7-mi rokmi sme žiadali vládu SR, aby zrušila povinné plošné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam (IPO). Už vtedy sme poukazovali na fakt, že toto očkovanie bolo zavedené bez analýzy jeho prínosu, s nákladmi cca 10 mil. eur/rok, s podozrením na klientelizmus, podrobnejšie informácie nájdete v sérii článkov v časopise Dieťa č. 10/2017 až 4/2018.
  V najnovšom čísle 4/2018, ktoré práve prichádza do distribúcie, sa náš člen, Peter Tuhársky, venuje aj fenoménu sérotypovej náhrady, ktorá sa vyskytuje v krajinách, ktoré očkovanie proti IPO zaviedli, vrátane Slovenska.
  Americké Centrum pre kontrolu chorôb (CDC) publikovalo v marci 2018 štúdiu „Nástup sérotypu 12F Streptococcus pneumoniae po zavedení 7- a 13-valentnej vakcíny, Izrael“. Vedci publikovali zistenia, ktoré potvrdzujú trendy z iných krajín (USA, Veľká Británia); zavedením vakcíny proti pneumokokom dôjde k poklesu tých sérotypov, ktoré sú vo vakcíne, avšak tie sú nahradené ne-vakcínovými sérotypmi.
  V Izreali počas 7 rokov od zavedenia vakcíny došlo k výraznému nárastu prípadov IPO spôsobených ne-vakcínovým sérotypom 12F (najviac sa vyskytujúci sérotyp IPO, tvorí 9,5 % všetkých prípadov), ktorý veľmi často spôsobuje meningitídy a je rezistentný voči penicilínu. Od roku 2009 do 2016 došlo k poklesu IPO spôsobených sérotypmi pokrytými v 7-valentnej vakcíne o 90 %, resp. 80 % (13- valentná vakcína), na druhej strane prišlo k nárastu prípadov IPO z ne-vakcínových sérotypov až o 93 %!
 • 16.2.2018 Jacob Simmering et al z University of Iowa ukazuje vo svojej štúdii, že preventívne prehliadky a termíny na očkovanie zdravých detí u pediatrov sú spojené so zvýšením rizikom infekcií (v prípade tejto štúdie s rizikom CHPO – chrípke podobné ochorenie), a to nielen u detí, ale aj rodinných príslušníkov v období dvoch týždňov od termínu prehliadky/očkovania. Takéto návštevy predstavujú viac ako 700 000 ochorení každý rok, ktoré by inak bolo možné odvrátiť a znamenajú náklady viac ako 490 miliónov USD ročne na liečbu. Poznámka: Preventívne prehliadky by mali pomôcť včas odhaliť vývojové a iné ochorenia, a nie zvyšovať chorobnosť. Ak pediater nemá vyhradený čas pre preventívne prehliadky zdravých detí, oddelený od ordinačných hodín pre chorých, rodičia by to mali od neho požadovať. Vzhľadom k rastúcemu nedostatku pediatrov na Slovensku však často nemajú na výber.

 • 6.2.2018 Už niekoľko rokov upozorňujeme na slabé dôkazy o účinnosti chrípkových vakcín. Teraz bola publikovaná nová, prevratná vedecká štúdia, ktorá sa zaoberala málo preskúmanou oblasťou - šírením chrípkového vírusu. Merala sa o.i. infekčnosť jemného aerosolu ktorý vydychujú ľudia s príznakmi chrípky. Štúdia zistila, že týmto spôsobom, očkovaní v dvoch sezónach po sebe sú o 630% viac infekční než neočkovaní. Výsledok sa týkal vírusov typu A, nie B, a mal by sa ešte overiť ďalšími štúdiami, ale zatiaľ to vyzerá ako začiatok konca ďalšieho medicínskeho mýtu o kolektívnej imunite; zjednodušene, ak chcete účinnejšie nakaziť ľudí vo svojom okolí, dajte sa zaočkovať proti chrípke. Je iróniou, že niektoré nemocničné oddelenia sú polepené plagátmi, ktoré vtieravo a bez citovania akýchkoľvek vedeckých dôkazov propagujú, že zamestnanci chránia svojich pacientov tým, že sa očkujú proti chrípke.
 • 17.1.2018 Slovenskom sa od r. 2013 prehnala vlna mumpsu (články v časopise Dieťa 4/2014 a 6-7/2017), ktorá vrcholila v roku 2015, keď bolo hlásených celkovo 1707 prípadov. Mumps sa na Slovensku ešte sporadicky vyskytuje, sú to však prípady rádovo v jednotkách. Je však možné, že dôjde k opätovnému nárastu prípadov mumpsu, a to nielen kvôli vyprchávaniu protilátok z vakcíny, z jej nižšej účinnosti či tomu, že kmeň mumpsu, ktorý je vo vaccine obsiahnutý je iný ako cirkulujúci. Rizikom sú tiež nové prípady mumpsu v Českej republike kvôli ktorým bude upravený český očkovací kalendár. Druhá dávka vakcíny proti mumpsu, rubeole a osýpkam sa posunie o 4 roky na obdobie tesne pred nástupom do škôl. Bude zaujímavé sledovať, aký efekt bude mať táto zmena na výskyt prípadov mumpsu a či nenastane iba to, že miesto najviac postihnutej skupiny tínedžerov (od 13 do 19) budú chorí mladí ľudia od 20 do 25 rokov.

 • 10.1.2018 Dospelí ľudia, ktorí sa v posledných týždňoch v Bratislave nakazili osýpkami, boli v detstve očkovaní. Na tlačovej besede hlavný hygienik J.Mikas potvrdil, že tohto roku sa vykoná imunologický prehľad obyvateľstva, čiže zisťovanie hladiny protilátok. Neupresnil, ktoré ochorenia sa budú skúmať. Pri príležitosti mediálnej paniky ohľadom osýpok naše o.z. v roku 2017 kritizovalo fakt, že už 15 rokov sa na Slovensku takýto prehľad nevykonal, pričom prehľad z Českej republiky naznačoval, že protilátky vyvolané očkovaním detí u dospelých ľudí vyprchávajú.
 • 2018Všetky udalosti   RSS kanál


Obsah týchto stránok odráža výlučne názor jej autorov a slúži len na informačné účely. Prezentované názory sa nesmú chápať ako lekárske odporúčanie. Podrobnosti o okolnostiach ktorejkoľvek osoby by mali byť konzultované s kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a až na základe toho robiť rozhodnutie, ktoré môže ovplyvniť zdravie tejto osoby alebo kohokoľvek v jej starostlivosti.

RizikaOckovania.sk