Zdravotné ťažkosti v týždňoch po očkovaní? Ohláste podozrenie na nežiaduci účinok! Je to dôležité

Nežiaduce účinky

Mnohí ľudia priznávajú, že po očkovaní sa u nich objavili zdravotné ťažkosti, no približne 95-99% z týchto dôležitých skúseností skončí zabudnutá a nikdy sa nedostane do oficiálnych záznamov. Tak vznikajú falošné a možno aj nebezpečné predstavy o bezpečnostnom profile tej-ktorej vakcíny.

Príkladom môžu byť krvné zrazeniny po experimentálnych génových preparátoch nazývaných „vakcíny proti COVID-19“. Európska lieková agentúra priznala tento problém až v marci 2021, po štvrť roku masového očkovania a podaní miliónov dávky vakcín. Až vtedy sa totiž nazbieralo toľko hlásení, že sa tieto vážne ťažkosti už nemohli považovať za štatistickú náhodu. Podobný bol príbeh zápalov srdcového svalu – na tento následok sa prišlo až po pol roku.

Vždy existuje riziko nežiaduceho účinku, či už známeho, alebo dosiaľ neznámeho. Tým viac to platí pre experimentálne preparáty, ktorým klinické skúšky končia až v roku 2023.

Nie je preto nič podivné na tom, ak sa objavia také následky, s ktorými sa vôbec nerátalo. Naopak – práve toto je ten čas, kedy sa majú odhaľovať.

Prečo je hlásenie dôležité?

Najlepšie si to ukážeme na príklade krvných zrazenín.

  • Najprv sa takéto udalosti považovali za úplne náhodné a nesúvisiace s očkovaním, aj v prípade úmrtí mladých zdravých ľudí bez zjavných iných príčin.
  • Keď sa nahromadilo niekoľko desiatok hlásení, úrady sa tým začali zaoberať ako novým nežiaducim účinkom.
  • Táto skutočnosť bola medializovaná a ľudia, či už očkovaní alebo očkujúci (zdravotníci) si trochu viac začali všímať takéto prípady a hlásiť ich.
  • Rozbehol sa výskum, ktorý zisťuje, kto je najviac ohrozený, akým spôsobom k tomuto vážnemu problému dochádza, a ako týmto veciam predísť.
  • Takto môžu vzniknúť odporúčania napr. pre konkrétne zraniteľné skupiny, aby sa očkovaniu vyhli, alebo sa navrhnú preventívne opatrenia, ktoré znížia riziko. Tým sa dá zabrániť ďalšiemu zbytočnému utrpeniu a tragickým udalostiam.
  • Budú k dispozícii lepšie údaje pre rozhodovanie u toho-ktorého človeka, či pre neho očkovanie predstavuje väčší možný benefit alebo riziko.

Tieto dôvody sú zamerané na širšie blaho, no má hlásenie význam aj pre samotného očkovaného?

Samozrejme, má. Ak odmyslíme fakt, že pomáhame predísť možným vážnym problémom aj v okruhu svojej rodiny a ďalších ľudí, na ktorých nám záleží, ohlásenie ťažkostí po očkovaní je dôležité aj pre samotného očkovaného.

Prípady zrazenín, ale aj zápalu srdcového svalu nám ukazujú, že aj vážne nežiaduce účinky môžu začínať zdanlivo miernymi ťažkosťami, no potom sa môžu vyvinúť v život ohrozujúci stav alebo priniesť trvalé následky. Lekár si môže všimnúť podozrivé znaky a vykonať vyšetrenia, vďaka ktorým sa príde na problém včas.

Aj v prípade, že by lekár nič závažného nezistil, požiadajte ho, aby veci uviedol do zdravotnej dokumentácie. Nie je nutné, aby vyjadroval svoj názor na to, či to s očkovaním súvisí alebo nie. Podstatné je, aby zapísal, aké ťažkosti nastali, a kedy.

V prípade, že by došlo k zhoršeniu, bude mať lekár poruke viac údajov, aby zvážil situáciu a navrhol liečbu alebo hospitalizáciu. Bude sa tiež dať ľahšie vysledovať, aký bol vývoj, prípadne aké okolnosti mohli prispieť k zhoršeniu.

Niektoré nežiaduce účinky majú sklon zhoršovať sa s ďalšími dávkami vakcíny. V prípade, že by ste sa obávali podstúpiť ďalšie očkovanie, záznam v zdravotnej dokumentácii o predošlých ťažkostiach sa môže stať neoceniteľným argumentom proti akémukoľvek prípadnému nátlaku na očkovanie, možno dokonca podkladom na lekárske potvrdenie o kontraindikácii (zákaze) ďalšieho očkovania touto vakcínou. Môže sa tiež stať, že vďaka hláseniam od rôznych ľudí vydá lieková agentúra oficiálne upozornenie, a dostanete kontraindikáciu automaticky na základe nových údajov v príbalovom letáku.

Zdravotná dokumentácia je tiež dôležitým podkladom pre prípad sporu.

Ako hlásiť nežiaduci účinok?

Zatiaľ sme hovorili len o ohlásení ťažkostí lekárovi. Hlásenie však treba podať aj na Štátny ústav pre kontrolu liečiv; mal by to síce urobiť lekár, no nespoliehajte sa na to; lekári sú vyťažení a ohlásené sú len 3 % ťažkostí.

Našťastie, poslať hlásenie je ľahké a môže to urobiť aj pacient. Na webstránke ŠÚKL vyplníte Elektronický formulár, alebo stiahnete Tlačivo ktoré vytlačíte a pošlete poštou. Je na vás, čomu dáte prednosť.

ŠÚKL to prijme ako podozrenie na nežiaduci účinok. Neobávajte sa, nemusíte nič dokazovať ani nikoho presviedčať. Vašou vecou je len pravdivo opísať svoje pozorovania, aké ťažkosti nastali v čase po očkovaní. Ďalšie skúmanie je už v kompetencii ŠÚKL.

Ak by vám prišlo nakoniec vyjadrenie ŠÚKL, že to s očkovaním pravdepodobne nesúviselo, to ešte nič neznamená. Takto končili spočiatku aj hlásenia o trombózach, a o 3 týždne neskôr to už musel aj ŠÚKL uznať ako možný nežiaduci účinok.

Bezpečnosť vakcín sa nezlepší, kým ľudia nezačnú hlásiť svoje ťažkosti.

Nikto to za nás nespraví.