WHO: Vakcíny znižujú riziko infekcie SARS-CoV-2.delta len asi o 40 %Svetová zdravotnícka organizácia varuje, aby ľudia neprepadli falošnému pocitu bezpečnosti kvôli očkovaniu. Vakcíny môžu (počas účinnosti) znížiť riziko úmrtia na SARS-CoV-2, ale nezabraňujú prenosu vírusu, v prípade variantu Delta ho znižuje iba o 40 %.

Pozoruhodný je aj odhad WHO, podľa ktorého voči predošlým variantom vakcína znižovala riziko prenosu iba o 60 %.

WHO týmto vlastne tvrdo spochybnila aj opatrenia vládneho režimu na Slovensku, ktoré už pol roka zvýhodňujú očkovaných a berú ich fakticky ako bezinfekčných. Na tento nezmysel dlhodobo upozorňujeme.

Nezmyselnou diskrimináciou je aj súčasný režim OP, ktorý neberie do úvahy ani negatívny test, hoci ten je zjavne smerodajnejší než status zaočkovanosti.