WHO: Plošné testovanie = neefektívne vyhodené peniazeSvetová zdravotná organizácia (WHO) zverejnila odporúčanie pre národné stratégie boja s pandémiou. Ohľadom testovania v ňom o.i. uvádza:

  1. Testovať všetkých príznakových jedincov, bez ohľadu na zaočkovanosť či prekonanie ochorenia
  2. Bezpríznakových testovať IBA v prípade, že boli v pravdepodobnom kontakte s chorým, a u skupín dlhodobo vystavených zvýšenému riziku, napr. zdravotníckych pracovníkov
  3. Plošné testovanie bezpríznakových jedincov sa v súčasnosti neodporúča kvôli významným nákladom, a nedostatku dát ohľadom efektívnosti.

Pripomeňme si, že Matovičova vláda sa chválila plošným testovaním ako prostriedkom víťazstva nad pandémiou. Odvolávala sa na štúdiu, platenej zo zahraničia, ktorej spoluautorom bol aj minister zdravotníctva Krajčí a štátny tajomník Pavelka, ktorého stále vídame v médiách s totalitnými názormi na očkovanie.

WHO však ich štúdiu zjavne vyhodnotila ako nedostatočnú, pretože konštatuje, že je nedostatok dôkazov o efektívnosti takéhoto postupu.