WHO chytá komára, prehliada slona

11+ rokov | 15 - 18 mesiacov | 5+ rokov | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vydala tlačovú správu k medializovanej správe WHO o 10 najväčších rizikách pre globálne zdravie, kde zaradila odmietanie očkovania. WHO naopak nezaradila do zoznamu chyby zdravotného systému, ktoré majú na svedomí pravdepodobne milióny úmrtí.