Walter Hadwen: The Case Against VaccinationPrejav ďalšej vedeckej kapacity: Walter Hadwen, J.P., M.D., L.R.C.P., M.R.C.S., L.S.A., Etc: The Case Against Vaccination. Verbatim Report of An Address. Goddard’s Assembly Rooms, Gloucester, Saturday, January 25th, 1896 (During the Gloucester Smallpox Epidemic).

Slovenský preklad prvej časti prejavu napísal Mgr. Peter Tuhársky pri príležitosti vysielania relácie Sám sebe lekárom č. 318.


WALTER HADWEN
J.P., M.D., L.R.C.P., M.R.C.S., L.S.A., Etc
(Gold Medalist in Medicine and in Surgery)

Gloucester, 25.1.1896 (počas epidémie kiahní)

Kauza proti očkovaniu

Pán predseda, dámy a páni, -zaiste človeku poteší srdce, vidieť také veľkolepé a nadšené obecenstvo ako dnes. Ukazuje sa, že jedna vec je veľmi jasná: že či už ste jednotní vo veci, o ktorej diskutujeme, alebo nie, hlboko vás zaujíma.
(čujme, čujme)
Cestou sem sa mi dostal do rúk článok, napísaný, ako vidím, Dr. Bondom, v ktorom dáva „15 dôvodov prečo by sme mali veriť v účinnosť očkovania ako prevencie kiahní“. Neviem, či je tu Dr. Bond osobne, ale mal by byť, pozval by som ho na pódium a prediskutoval by som s ním tieto body, len čo dokončím čo mám povedať. Prešiel som si ich očami; väčšiny z nich sa dotknem vo svojej reči a musím povedať, že každé tvrdenie v tomto článku už bolo tisíckrát rozbité na prach.
(potlesk)
Na začiatok by som mal jasne povedať svoje stanovisko k tejto veci. Stojím tu nielen ako muž medicíny, ale ako otec a občan. Ako muž medicíny sa na očkovanie pozerám ako na urážku zdravého rozumu, poveru vo svojom počiatku, nevedeckú teóriu v praxi, a zbytočnú a nebezpečnú vo svojej povahe; kým ako otec a občan vidím Zákony o Povinnom Očkovaní ako demoralizujúce vo svojom smerovaní, degradujúce svojou povahou, kruté a nespravodlivé vo svojich ustanoveniach, a neospravedlniteľné zásahy do rodičovskej zodpovednosti a slobody-
(potlesk)
-aké by sa nemali tolerovať v krajine akou je Anglicko, ktorá sa už mnoho generácií hrdí občianskou a náboženskou slobodou.
(obnovený potlesk)

Nie čisto záležitosť medicíny

Človeku neustále hovoria, že toto je čisto záležitosť medicíny, a že keď o nej chcem verejne hovoriť, mal by som o nej diskutovať pred odborným publikom alebo písomne v lekárskych časopisoch. Tí, ktorí to hovoria, vedia, aké zaobchádzanie čaká anti-vakcínových lekárov v spomínaných žunáloch. Ale toto nie je čisto záležitosť medicíny. Je to otázka pozorovania, histórie, a štatistiky, a môže ju pochopiť ktorýkoľvek inteligentný laik, rovnako, ako muž medicíny. Je to len povera, a nepotrebuje k svojmu uchopeniu žiadne profesionálne poznanie. A čo viac, môžem povedať, že som zistil, že inteligentní, premýšľajúci a študujúci anti-vakcinátori vedia o tejto veci viac, než väčšina dnešných mužov medicíny.
(potlesk)
A čo viac, vravím, že v tej chvíli, ako vezmete lekársky predpis a začleníte ho do Zákona, a vynucujete ho proti vôli a svedomiu inteligentných ľudí pomocou pokút, exekúcií a väzenia, už prekračuje medze čisto medicínskej záležitosti – a stáva sa v zásade otázkou spoločenskou a politickou.
(potlesk)
Lekárska profesia je dnes rozdelená na dve veľké časti. Na jednej strane máme časť, ktorá tvorí, musím povedať, väčšinu, ktorá verí, že jediným liekom na kiahne je očkovanie so všetkými svojimi rizikami. Na druhej strane je tu iná časť, menšinová, ku ktorej mám tú česť patriť, ktorá verí, že liekom na kiahne nie je očkovanie, ale sanitácia- (potlesk) -ktorá neprináša žiadne riziká.
Protestujeme proti schorobňovaniu detí Zákonom. Hovoríme, že kiahne sú chorobou špiny, a že keď sa zbavíme špiny, zbavíme sa aj choroby. Taktiež deklarujeme, že keď je niekto chorý, doktor je oprávnený robiť všetko čo je možné pre svojho pacienta; ale keď je niekto zdravý, lekár nemá vôbec žiadne právo zasahovať do normálnych funkcií ľudského tela, čo sa deje keď vnáša chorobu, dokonca chorobu nižšieho zvieraťa, leda že by vedel absolútne zaručiť, že nielenže zákrok prinesie očakávaný výsledok, ale že nespôsobí žiadne škodlivé následky.
(potlesk)
A pri všetkých 15-tich dôvodoch, ktoré vie vyrobiť Dr. Bond, dokážem, že nevie dať žiadnu podobnú záruku. Je vážnou škvrnou na lekárskej profesii, že povzbudila a pomohla vo vynucovaní opatrenia, a že doktori Gloucesteru ešte aj dnes povzbudzujú strážcov, aby trestali v záujme jeho presadzovania, keď nemôžu zaručiť, že nielenže prinesie očakávaný výsledok, ale že nespôsobí žiadne škodlivé následky.
Verejní vakcinátori dostávajú svoje pokyny, že sú zodpovední za kvalitu lymfy ktorú používajú. Ale kto by si mohol myslieť, že to tak robí, keď je zákrok sprevádzaný rizikom?
Preto aké majú právo starať sa do zdravých detí? (potlesk) Pamätajte, Poriadok verejných vakcinátorov je jasný, že iba zdravé deti majú byť schorobené.
(hanba)

História hnutia

Thomas Carlyle nám povedal, že „žiadna chyba nie je plne vyvrátená, pokým nielen neuvidíte, že je to chyba, ale aj ako sa ňou stala“. Preto aj ja vás teraz vezmem k niečomu v histórii hnutia, a ukážem, ako táto obrovská povera a monštrózny podvod očkovania dospel k vynucovaniu, a prijatiu odbornosťou a verejnosťou.
Takzvaný „objaviteľ“ bol, ako všetci viete, muž menom Edward Jenner, ktorý žil v Berkley, vo vašom vlastnom okrese. Avšak on nebol objaviteľom. Celá vec bola poverou dojičiek v Gloucestershire už roky predtým, ako sa Jenner narodil- (smiech) -a samotný experiment, takzvaný, ktorý vykonal, bol vykonaný starým farmárom menom Benjamin Jesty o 20 rokov skôr.
Takže tento chlapík Jenner nikdy v živote nezložil skúšku z medicíny. Patril do starých dobrých čias, keď Juraj III. bol kráľom- (smiech) -keď lekárske skúšky neboli povinné. Jenner pozeral na celú vec ako na hojnosť, a zavesil na svoje dvere „Lekár, lekárnik“ bez akejkoľvek kvalifikácie ktoré by opodstatňovali túto domnienku.
Nie skôr než po 20 rokoch praxe si pomyslel, že by bolo vhodné mať niekoľko písmen za svojím menom. Následne komunikoval so Škótskou univerzitou a dostal titul Doktor Medicíny za cenu 15 libier a nič viac. (smiech)
Je pravdou, že krátko predtým obdržal členstvo Kráľovskej spoločnosti, ale jeho neskorší životopises a apologét, Dr. Norman Moore, musel priznať, že ho obdržal takmer podvodom. Obdržal ho za napísanie najúžasnejšieho článku o bájnej kukučke, z najväčšej časti obsahujúci vyložené absurdnosti a vybájených nápadov, akým by žiadny ornitológ dnešných čias nevenoval ani náznak pozornosti.
Niekoľko rokov neskôr, trochu nespokojný so svojou jedinou lekárskou kvalifikáciou, Jenner komunikoval s Oxfordskou univerzitou a požiadal ich o honorárny titul M.D. a po mnohých neúspešných pokusoch ho dostal. Potom poslal do Kráľovského lekárskeho kolégia v Londýne, po ich diplom, a dokonca predstavil svoj oxfordský titul ako argument vo svoj prospech. Ale oni usúdili, že už toho lacno získal dosť, a povedali mu, že kým nezloží bežné skúšky, žiadny titul mu nedajú. To bola v Jennerovom prípade dostatočná brzda, a uspokojil sa potichu aj bez lekárskeho diplomu.

Obdobie, v ktorom žil, bolo bezpochyby veľmi špinavé. Boli to časy, keď napríklad v Londýne boli ulice len masou kameňov, ulice boli také úzke, že si ľudia z oboch strán mohli takmer podať ruky, a pokiaľ ide o čerstvý vzduch, o tom len zriedkavo niečo vedeli, pretože doprava ako ju poznáme dnes, neexistovala.
Sanitárne podmienky úplne chýbali. Vodu získavali z potrubí a studní v susedstve, splachovacie záchody ani kanalizácia neexistovali. Bol to predovšetkým Londýn, kde sa rozmohli kiahne, kde telá boli pochovávané na starom cintoríne sv. Pavla v Covent Garden, a to len na stopu hlboko, a kde ľudia museli uprostred noci vstávať a páliť kadidlá, aby potlačili zápach; a kde tí, ktorí si to mohli dovoliť, mali domy na brehu rieky Flotily, takže keď vietor vanul na východ, žili na západe, a keď vanul na západ, bývali na východe.
Toto boli podmienky v starom Londýne, a nemôžete sa diviť, že kiahne boli tým, čo Dr. Bond nazýva ranou; nemôžete sa diviť, že potom kiahne ustúpili, dokonca aj po tomto nádhernom objave očkovania- (smiech a potlesk) -a nezabudnime, že sanitárne zlepšenia v Londýne začali od roku 1766 a kiahne začali v dôsledku ustupovať ešte pred objavením očkovania.

Nebudem teraz zachádzať do osobného charakteru Jennera, ale Dr. Creighton ho dobre opísal keď povedal, že bol nadutý a ješitný, prešibaný a chamtivý; muž skôr veľkohubý a vystatovačný než solídnych výsledkov, do istej miery bezškrupulózny, človek ktorý vo svojich zápisoch nikdy nebol presný ak mohol byť vágny, a nikdy priamočiary keď mohol byť tajnostkár.
Toto je charakter, ktorý mu dáva Dr. Creighton; a pokiaľ ide o tvrdenie, ktoré neustále počúvame, že Jenner získal také nádherné pocty v neskorších rokoch života, dobre vieme, že jeho posledné roky boli plné mizérie nakoľko začali nad ním krúžiť zlyhania jeho fetišu.
Bolo to 23. januára 1823, keď napísal dôvernému priateľovi svoj posledný list, kde mu povedal, že nikdy nebol obklopený toľkými dilemami. O dva dni neskôr Jenner naposledy vydýchol.

Obdobie povier

Táto praktika očkovania bola jednoducho legendou. Myšlienka zahnania choroby bola častá vo všetkých krajinách a vo všetkých časoch, nielen medzi nevedomými ale aj vzdelanými. V starých herbároch nachádzame, ako veľmi liečba niektorých chorôb závisela na zvonivých menách; a niet pochýb, že spôsob, akým sa samotná myšlienka dojičiek, že ten kto mal kravské kiahne nikdy nedostal pravé kiahne, závisela na cvengu kravských a pravých kiahní, a že tento mal taký úžasný účinok na masy ľudí tých čias.
Napríklad, v starých herbároch nájdeme, že aby ste sa vyhli utrpeniu po pohryzení besným psom, musíte nosiť pod jazykom bylinku nazvanú psí jazyk, a ešte, že na ochranu pred následkami pohryzenia psom musíte zobrať dávku koreňa psej ruže.
Takéto veci boli v tých časoch bežné, obdobie života Jennera bolo obdobie najväčších povier, kedy živé žaby hltali ako liek proti červom, keď kravské a ľudské lajno sa miešali z mliekom a maslom proti záškrtu; keď mozog človeka ktorý zomrel násilnou smrťou sa podával po čajových lyžičkách ako liek na kiahne, ale aj proti hydrofóbii (pozn. prekl: besnote), čo tak trochu uberá silu Pasteurovej liečbe.
Bolo treba spraviť len toto: ponoriť pohryzeného človeka 3-krát pod prúd tečúcej vody, a dať pritom len pozor že pri každom ponorení takmer vymizol život. (smiech)
Povedal, že nevie o žiadnom prípade, kedy by to nepomohlo, za žiadnych okolností. (opäť smiech) Zjavne si myslel, že pohryzený človek besným psom bol posadnutý zlým duchom, a treba ho liečiť tak ako liečili bosorky. Tak toľko k Jennerovi.

Keď po prvýkrát počul príbeh legendy kravských kiahní, o ktorom hovorili dojičky, že ak ste len mali kravské kiahne, už nemôžete dostať pravé kiahne, začal o tom rozprávať na stretnutiach Medicko-družnej spoločnosti, kde sa starí lekári stretávali aby pofajčili fajky, vypili si grogu, a porozprávali sa o svojich prípadoch. No len čo to porozprával, smiali sa na tom. Kravskí doktori mu mohli porozprávať o stovkách prípadov, kde pravé kiahne prišli po kravských kiahňach, a Jenner zistil, že s tým musí prestať.

Jennerove experimenty

V roku 1796 však vykonal svoj prvý experiment, ako tomu vravia. Zobral chlapca menom James Phipps a zaočkoval ho lymfou ktorú zobral z kravského pľuzgiera. Krátko na to zaočkoval chlapca pravými kiahňami, a z určitých vážnych dôvodov, ktoré sa dajú vysvetliť, kiahne sa neuchytili.
„Toto“, povedal Jenner, „je veľký objav. Toto poslúži môjmu cieľu, a čoskoro pošlem do Kráľovskej spoločnosti ďalší článok“, hneď do radu za bájnou kukučkou, ktorá bola vtipne nazvaná „vtákom ktorý zniesol vakcinačné vajce“ (smiech)
To bolo v roku 1796, a sme blízko storočnice od tohto úžasného experimentu. Rusko sa chystá oslavovať, a muži medicíny v Bristole posielajú 1000-librové prihlášky na nákup pozostatkov tohto úžasného človeka – napríklad jeho tabatierky, skalpelov, a kresla v ktorom sedával tento veľký muž- pre múzeum Bristolskej univerzity.
Všimol som si, že doktori vynechali jeden dôležitý predmet, ktorý sa objavil na Bristolskej výstave – vlas z chvosta kravy, ktorá poskytla svoju lymfu pre vakcínu. (hlasný smiech)
Škoda, že ho vynechali. Som si istý, že nič by nepohlo srdciami prichádzajúcich generácií mužov medicíny tak, ako dôkaz viery v princípy obsiahnuté v starom herbári, podľa ktorých pohryzený človek musí nosiť srsť z chvosta psa ktorý ho pohrýzol. (smiech)
Neviem, či senzácia z Ruska prenikne Anglickom, ale pokiaľ vami Gloucesterčania nezakýve manifest vydaný mužmi medicíny, odporúčam vám, aby ste si uchovali svoje nadšenie na 5. novembra, a potom ak sa náhodou dostanete do blízkosti Guya Fawkesa, radil by som zobrať portrét Edwarda Jennera pre účely vatry. (smiech a potlesk)

Jenner zaočkoval toho chlapca, Jamesa Phippsa, v roku 1796. Hneď ako to urobil, zapísal to- (smiech) -a urobil kolečko po susedstve, aby zozbieral zbežné informácie ohľadom kravských kiahní a skiahňovaných dojičiek. Mal prípady takých, ktoré mali pred rokmi kravské kiahne a nikdy potom pravé kiahne, akoby každý povinne musel dostať pravé kiahne. Potom zobral niekoľko vyžitých chudákov, starších než 60 rokov, ktorí mali kedysi dávno kravské kiahne, a naočkoval ich pravými kiahňami, aby zistil, či sa ujmú. Zistil, že sa neujali, raz preto, lebo človek sa počas života stáva voči nim viac či menej odolný. „Toto,“ povedal Jenner, „je ten veľký dôkaz hodnoty očkovania kravskými kiahňami ako prevencie pravých kiahní.“

Ako Jenner zmenil svoju taktiku

Toto boli materiály, ktoré dal dokopy za účelom svojho článku pre Kráľovskú spoločnosť. Netreba sa diviť, pri takto mizerných materiáloch, že Kráľovská spoločnosť, napriek svojej nízkej vedeckej úrovni v tom čase, musela článok odmietnuť ako nedostatočný a nevhodný pre vedeckú spoločnosť alebo zdravú verejnosť. (potlesk)
Jenner si dal pozor, aby vo svojom článku nikde nespomenul prípady ľudí, ktorí mali kravské kiahne a dostali aj pravé kiahne, spomenul prípady 12-tich starých mužov, ktorí mali kravské kiahne a nedostali potom pravé kiahne, ale mohol mať stovky prípadov, ktoré dostali oboje. O tých starostlivo pomlčal.
Lenže akonáhle sa vrátil so svojím článkom, šli po ňom kravskí doktori. Povedali mu, že to je všetko konina a začali mu vymenúvať stovky prípadov, presne ako my zasypávame pro-vakcinátorov grafmi, ktoré ukazujú, že 90 % tých, ktorí dostali kiahne, boli očkovaní. (potlesk)

Takže Dr. Jenner čoskoro zistil, že bude musieť zmeniť pesničku, a vymyslel nový nápad. Nápad začal takto: povedal, že sú dva druhy kiahní. Jeden je pravý a druhý falošný, a tí, ktorí mali kravské kiahne a napriek tomu potom dostali pravé kiahne, boli tí, ktorí mali falošný druh. Tí, ktorí mali kravské kiahne a nedostali pravé, boli tí, ktorí mali pravú chorobu.
Toto bol veľmi šikovný a prijateľný typ argumentu, a ďalšou vecou, ktorú musel Jenner urobiť, bolo zistiť, kde sa dajú nájsť tie ozajstné kravské kiahne.
A tak, idúc jedného dňa do stajne, našiel kravu s špecifickým druhom choroby, ktorá vznikla týmto spôsobom: zdá sa, že nejaký chlapík obzeral maz nad konskými pätami, a potom dojil kravy bez umytia rúk.
Výsledkom bol tento špecifický druh choroby známy pod menom „kravské kiahne z konského mazu“. „Toto,“ povedal Jenner, „je tá život zachraňujúca tekutina“, a išiel domov aby napísal o úžasných účinkoch kravských kiahní z konského mazu. Lenže bolo nevyhnutné urobiť experiment, a tak zaočkoval chlapca menom John Baker konským mazom, priamo z konských nôh. Zamýšľal ho potom zaočkovať pravými kiahňami aby videl, či sa ujmú, ale bolo to niečo ako ten prípad chlapíka, pamätáte, ktorý dostal nápad, že ak bude koňom dávať čoraz menej žrať, tak napokon nebudú musieť žrať vôbec. Pamätáte, kôň zdochol ešte pred dokončením experimentu, a to isté sa stalo s Johnom Bakerom, pretože chudák chlapec hneď na to zomrel v chudobinci na nákazlivú horúčku získanú z očkovania. (hanba)

Jenner nahradí kravské kiahne z konského mazu

Potom zobral trochu pravých kiahní z konského mazu a naočkoval 6 detí, a ani nepočkal aby videl výsledky, alebo preukázal či sa ujmú alebo nie, a už sa ponáhľal do Londýna aby mu vytlačili článok. A v tomto článku mal tú drzosť vyhlásiť, že nebolo potrebné čakať na výsledky, pretože dôkazy sú už také presvedčivé, a časové experimenty rozprávajú takú mimoriadnu rozprávku-hoci dokončil iba jeden experiment vo svojom živote, a ten vôbec nič nedokazoval. Ten chlapec James Phipps bol vláčený po krajine ako dôkaz hodnoty očkovania, lenže on vôbec nebol očkovaný kravskými kiahňami z konského mazu, ale spontánnymi kravskými kiahňami, ktoré Jenner vo svojom druhom článku vyhlásil ako celkom bezcenné a nechrániace pred ochorením!

Lenže akonáhle článok vyšiel, nastali ohromné protesty. „Čože,“ vraveli ľudia, „zobrať konský maz, špinavý maz z konských nôh, zobrať to a dať to do krvi dieťaťa?“ Nie, s tým nechceli mať nič spoločné.
Nevadili im kravské kiahne bez koňa, ale nemohli ani pomyslieť na kravské kiahne aj s koňom uprostred. Dr. Pearson napísal Jennerovi, že musí dať odtiaľ koňa preč, alebo „to zatratí celú vec“. V dôsledku -proti gustu žiaden dišputát- odmietli kravské kiahne z konského mazu, ale boli pripravení prijať spontánne kravské kiahne.

Jenner sa vracia ku kravským kiahňam

Čo urobil Jenner? Pokúsil sa pridŕžať svojej viery alebo preukázať svoju pravdu? Nie; on chcel peniaze. Povedal, že sa v pevnej nádeji teší na „užívanie si nezávislosti“, vyhlasujúc, že žije v chudobe. Prijal rozsudok ľudí. Chcú kravské kiahne; budú ich mať.
A tak napísal tretí článok a pokúsil sa zmazať to, čo napísal predtým. S výnimkou ojedinelej poznámky v tomto článku, kravské kiahne z konského mazu sa nikde nespomínali, a vrátil sa späť k teórii spontánnych kravských kiahní, ktoré predtým označil za bezcenné a neochranné.
Tieto spontánne kravské kiahne sú tým, čo nám odporúča Dr. Bond vo svojom takmer poslednom bode, o.i., lymfa priamo z kravy -čo zavrhol samotný objaviteľ ako absolútne neochranné voči predmetnému ochorenia. (potlesk)

Takže, rozpovedal som stručne históriu, a teraz sa možno pýtate: „Ako sa mohlo stať, že táto vec sa nanucuje ľuďom? Ako to, že muži medicíny v našej krajine to prijali?“
V prvom rade, veda v tých časoch bola na tom veľmi biedne. Bolo to zhruba v časoch keď žila Joanna Stephens. Mala úžasný liek na kameň, ktorý si získal veľkú známosť. Bolo veľmi namáhavé ho získať, aspoňže bol otvorený poradovník.
Na vrchu bol Arcibiskup z Canterbury, a zapísali sa všetci hlavní doktori. Joanna chcela za jej receptúru 5000 libier. Peniaze dostala hneď ako zverejnila receptúru. Stálo tam: „Moje lieky sú v prášku, roztoku a tabletke. Prášok pozostáva z pražených škrupín z vajec a slimákov. Roztok sa vyrába uvarením nejakých bylín (spolu s guľou, ktorá pozostáva z mydla, vranej nôžky šupinatej spálenej na uhoľ, a medu) vo vode. Tablety pozostávajú z pražených slimákov, so semiačkami mrkvy a lopúcha, jaseňových častí, všetko spálené do čierna, mydla a medu.“

Dostala svojich 5000 libier a doktori dostali svoju receptúru: hovorí sa, že hlupáci a ich peniaze sa rýchlo rozchádzajú. (smiech)
Nikomu z nich nezávidím. Ani Joanne Stephensovej jej peniaze, ani doktorom jej receptúru, ale nemyslím si už nič veľké o doktoroch, a nemôžeme sa diviť, že s takými malými výhradami prijali aj úžasnú Jennerovu receptúru proti kiahňam.

Bol aj iný dôvod, prečo to prijali, a to preto, lebo väčšina doktorov tých čias nikdy kravské kiahne nevidela, ani o nich nepočula. Dr. Denham napísal v tých časoch, že o nich nikdy nepočuli. Ale keď Jenner vystúpil so svojimi písmenkami F.R.S., M.D. za menom, so všetkou drzosťou šarlatána, a povedal „Taká je hľa jedinečná povaha môjho objavu, že osoba, ktorá je raz zaočkovaná kravskými kiahňami, je potom navždy bezpečná pred pravými kiahňami“, tak celá profesia ustrnula týmto uváženým vyhlásením, a všetci sa poklonili pred zlatým teľaťom ktoré postavil kráľ Nabúkadnecar. (smiech a potlesk)

Vakcinácia uprednostnená pred očkovaním

Ďalším dôvodom bolo, že očkovanie sa ukázalo ako zlyhanie. Čo bolo očkovanie? Pozostávalo z nasledovného: v tom čase sa predpokladalo, že pravé kiahne boli trvalým vplyvom zla nad nami, a že každý ich pred smrťou musí skôr alebo neskôr dostať.
Takže myslelo sa, že ak môžu mať kiahne len v miernej forme, a vo vhodnom období, bolo by fajn mať to za sebou, tak ako si matky teraz myslia, že ich drobčekovia musia dostať osýpky, šarlach, čierny kašeľ. Ovčie kiahne atď, a rady to majú za sebou.
Takže sa povedalo: čo je jednoduchšie? Dajme ľuďom miernu podobu kiahní, a potom im budú schopní odolávať. Tento nápad, ktorý sa stal veľmi obľúbeným, pochádzal z Indie. Mali tam kiahňovú bohyňu menom Matah, a hindovia sa zvykli očkovať kiahňami aby ulahodili bohyni, veriac že keď to urobia, tak ak pôjdu okolo kiahne, tak ich dostanú vo veľmi miernej forme, alebo, možno sa jej božská výsosť na nich priaznivo pozrie a nedostanú ich vôbec.
Toto prešlo Otomanským dvorom a v roku 1721 Lady Worthy Montague, ženu vtedajšieho veľvyslanca, to tak zasiahlo, že v listoch do Londýna písala, že všetci v Turecku boli očkovaní pavými kiahňami. Keďže to prišlo od takejto osoby, zo samotnej spoločenskej smotánky, ľudí to vzalo a stalo sa módou v celej dĺžke a hĺbke Anglicka, očkovať pravými kiahňami. Lenže čoskoro zistili, že to ohromne rozšírilo chorobu. Práve medzi 1700 a 1800 boli kiahne rozšírené. Teraz už ich toľko nevidíme. Prečo? Očkovaním dávali ľuďom kiahne naprieč celou krajinou.
Dr. Bond rozpráva o jednote profesie. Prečo, celá (lekárska) profesia bola aj vtedy jednotná! Hovorili, že ide o vec a očkovať sa musí. Porozprávajte ešte o jednote profesie! K ničomu to nevedie; musíme sa vysporiadať s princípmi, a nie jednotou alebo čím profesie. (potlesk)
Väčšina nie je nikdy dôkazom pravdy. Dôsledkom bolo šírenie kiahní, pretože aj keď očkovaná osoba ich mohla mať mierne, ale mohla ich preniesť na iných v omnoho ťažšej podobe.
Dr. Lettsom písal v roku 1806, že pokým úmrtnosť na kiahne počas 42 rokov pred očkovaním bola len 72 na tisíc, 42 rokov po očkovaní bola 89 na tisíc.
Takže doktori sa striedali, hoci to niesli jednotne 80 rokov, a keď Jenner prišiel a povedal „Tu je mierna forma pravých kiahní; nie je infekčná; s istotou zastaví pravé kiahne“ prečo, doktori tomu hneď prepadli a prijali s otvorenou náručou.
Ľud po tom túžil, a namiesto snahy prekonať pravé kiahne ako predtým, každý začal volať po kravských kiahňach ktoré im Jenner dal do pozornosti.
Za prvých 12 mesiacov to prijal kráľ, kráľovná a dvorania, a legitímni synovia vojvodu z Clarence boli zaočkovaní.
(smiech)
A keď to videli dokonané, ctené matky znali ich kliatbu. A verte mi, priatelia, teror očkovania pravými kiahňami bol v tých časoch taký, že keby sme vtedy žili, som si istý, že by sme sa pridali k vznešenému davu.

Compulsion demanded

O 2 roky neskôr londýnski doktori podpísali osvedčenie a vyhlásili, že bolo objavené, že vakcinovaná osoba je navždy chránená proti pravým kiahňam.
Už sme sa predtým presvedčili, že doktori sú rovnako náchylní robiť chyby ako iní ľudia. Mohli si pred podpisom spomenúť na staré príslovie, „neprorokuj kým nevieš“.

Veľmi skoro začali rozprávať o povinnosti. V roku 1840 bola vakcinácia platená z verejných zdrojov, a doktori povedali, že očkovanie sa musí dať dole. Vakcinátori a očkovači -vtedy dve skupiny doktorov- bojovali jedni proti druhým tak ako pro-vakcinisti a anti-vakcinisti dnes.
Vakcinisti mali väčšinu, a nemali pokoja, kým nedali očkovačov dole.
Takže v roku 1840 bol prijatý zákon, že každý, kto sa pokúsi očkovať niekoho pravými kiahňami, pôjde na mesiac do väzenia.
V roku 1853 sa im podarilo prijať Zákon o povinnom očkovaní, proti ktorému tu dnes protestujeme. (potlesk) Myslím, že jednou z najvážnejších sťažností proti celému systému je táto: Neodvážia sa nechať vec svojej kvalite. Chcú ľudia pravé kiahne? Ak je Systém dobrý, prehovorí sám za seba; ak je zlý, nemajú právo vynucovať ho.
Možno sa pýtate, „Prečo je nutná povinnosť?“ Dôvod je jednoduchý -ľudia začali zisťovať, že na tom nie je nič dobré; začali znovu túžiť po očkovaní (pravými kiahňami), a pracujúca trieda, ktorí používajú skôr tvrdými faktami skúseností než medicínskymi dogmami, zistili že tu nie je ani najmenší úžitok v ochrane ľudu pred kiahami.

V roku 1811 nastala pozoruhodná ukážka zlyhania. Lord Robert Grosvenor, vo veku 10 rokov, ktorý bol vakcinovaný samotným Jennerom, ochorel na pravé kiahne, a vznášal sa na pokraji života a smrti. Jenner sedel pri lôžku význačného pacienta, a keď sa chlapcovi konečne prilepšilo, Jenner sa otočil k jeho otcovi: „Aké šťastie že bol vakcinovaný. Keby nebol, určite by zomrel.“ Takto Jenner započal slávnu doktrínu zmiernenia, ktorá bola odvtedy navždy odovzdávaná medicínskymi vakcinistami ako dedičstvo.


…koniec úryvku

Prejav ďalej pokračuje, jeho originálne znenie v plnom rozsahu nájdete napr. na linku uvedenom na začiatku článku.