Vo vakcíne Priorix Tetra našli kompletný genóm potrateného dieťaťa

15 - 18 mesiacov | 5+ rokov | Povinné vakcíny | Zloženie a princípy vakcín

Talianski aktivisti nechali vakcínu Priorix Tetra výrobnej šarže A71CB256A otestovať v certifikovanom laboratóriu. Analýza ukázala, že vakcína obsahuje 99,76% čiže takmer kompletný ľudský genóm.

Znepokojivé je aj to, že genóm obsahoval mutácie vo všetkých 560 génoch ktoré sa spájajú s rakovinou.

Táto DNA pochádza z bunkovej línie MRC-5 ktorá sa používa na výrobu zložky vakcíny proti rubeole a proti ovčím kiahňam. Bunková línia MRC-5 sa vyrába množením buniek pôvodne získaných z pľúc umelo potrateného chlapca vo veku 14 týždňov v septembri 1966. Názov pochádza z pracoviska Medical Research Center vo Veľkej Británii, kde sa bunková línia začala vyrábať v roku 1970.

Výroba vakcíny spočíva v infikovaní tejto bunkovej línie vírusmi, ktoré sa na tejto mase množia. Napriek filtrácii, DNA zo zničených buniek dostáva vo veľkom množstve do výslednej vakcíny.