Vitamín D ako liek na COVID-19Medzinárodná štúdia Univerzitnej nemocnice v Cordobe (Španielsko) preukázala, že megadávky vitamínu D u hospitalizovaných pacientov s COVID-19 dokážu 25-krát znížiť riziko ťažkých komplikácií.

V štúdii boli pacienti liečení kombináciou hydroxychlorochínu (400mg každých 12 hodín prvý deň, 200mg každých 12 hodín ostatných 5 dní) a azitromycínu (500 mg ústne počas 5 dní).

Časti pacientov bol podaný aj vitamín D (kalcifediol) hneď pri prijatí na hospitalizáciu v dávke 532ug čiže 20000IU a následne v deň 3 a 7 a raz týždenne ďalších 266ug čiže 10000IU. Pacienti s vitamínom D mali až 25-krát nižšie riziko, že sa s vážnymi komplikáciami dostanú na Jednotku intenzívnej starostlivosti.

V štúdii bol použitý kalcifediol, forma vitamínu D s rýchlejším účinkom. Pri štandardnom kalciferole (D3) by mohli byť potrebné vyššie a/alebo častejšie dávky.

Prečo sa o tejto štúdii nerozpráva každý deň v médiách?