Veľký manuál korónavírusu od expertov z Bulovky

Súvisiace témy

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., Prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D z Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK a pražskej Nemocnice Na Bulovce napísali pre verejnosť Velký manuál ke koronaviru. Opisujú v ňom základné poznatky o šírení vírusu, práci imunitného systému atď.

7. mája napísali pokračovanie manuálu v ktorom zohľadnili novšie poznatky.