Vedia vôbec úrady, prečo presadzujú očkovanie?

Dôchodcovia | Nežiaduce účinky | Odmietnutie očkovania | Povinné očkovanie

Vedia vôbec úrady, prečo presadzujú očkovanie? Pátranie po oficiálnych informáciách

Odhodlaná mamička hľadá odpovede na jasné otázky – aké podklady boli použité pre rozhodovanie o povinnom očkovaní. O svoje pozoruhodné zistenia sa s nami podelila.

Petra

Máme syna, ktorý bude mať 2 roky. Je plne zaočkovaný, nikdy nemal žiadnu negatívnu reakciu, je zdravý a silný. Nikdy som sa nad očkovaním nezamýšľala, brala som to ako samozrejmosť. Veď predsa doktori vedia, čo robia…Keď mi doktorka navrhla aj nepovinné, uvažovala som nad ním, ale priznám sa, odmietla som kvôli cene. Keby bolo zadarmo, asi by som bola zaočkovala všetko možné.

Teraz som znovu tehotná a len nedávno som sa dozvedela o rôznych protiočkovacích aktivitách. Začala som čítať rôzne stránky a otvorili sa mi oči. Získala som názor. (Schválne píšem „získala“ a nie „zmenila“, lebo to predtým sa nedá nazvať názorom, ale nevedomosťou.)
Ja som svoj protiočkovací názor získala, ale manžela tie stránky nepresvedčili. Články skritizoval – toto je JPP (jedna pani povedala); toto je demagógia; toto je nepodložené…a pod.

Jeho najsilnejším argumentom bola dôvera v štát:
– Keďže to štát schválil, asi to musí mať podložené. Hádam má nejaké štúdie, sleduje to, musí predsa dbať o zdravie občanov. Nemohol si to vycucať z prsta.

A ja som mu odpovedala:
– Drahý, tak ja teda zistím, ako to je 🙂

Na ÚVZ SR je Odbor epidemiológie, ktorý má za úlohu riešiť veci okolo očkovania. Pochopila som to tak, že tento odbor dá návrh na MZ SR, ktorý ho potom zapracuje do zákona.
Napísala som teda žiadosť o poskytnutie informácií na úrad a tým sa začal kolotoč žiadostí, odpovedí a doplňujúcich žiadostí.

Žiadosť
Odpoveď

Žiadosť o doplnenie
Odpoveď

Žiadosť o doplnenie 2
Odpoveď

Aktualizované:
Žiadosť o doplnenie 3
Odpoveď
Príloha: Štúdia Hudečková H. & Šimurka P.

Manžel stihol zmeniť svoj názor pod ťarchou faktov ešte pred finálnou odpoveďou. Druhého syna teda nedáme očkovať na nič.

Keďže ešte žiadny úrad nikdy nedal na nič jednoznačnú odpoveď, aj táto odpoveď na moju žiadosť bola samá omáčka. My sme to pochopili po svojom a vydedukovali sme toto:
Štát si zavedenie, resp. ponechanie povinného očkovania naozaj vycuciava z prsta. Občas nejaký doktor preloží zahraničný článok a prednesie ho na nejakej lekárskej konferencii (neprístupnej verejnosti). Občas sa niekto mrkne, čo odporúča WHO. Ale štúdie šité na mieru pre Slovenské pomery neexistujú.

  • Existujú jedine každoročné štatistiky počtu ochorení a úmrtí na jednotlivé choroby.
  • Finančné štúdie – zdravotné poisťovne majú svoje vlastné prehľady o finančných nákladoch na prevenciu a na liečenie jednotlivých chorôb. Nikto to však od nich nežiada a ak to aj sami iniciatívne poskytnú, nie sú vypočutí. Viď posledný návrh na zmenu zákona – pripomienky (v dokumente úplne na konci, posledných 9 riadkov tabuľky)
  • Zdravotné štúdie – ŠÚKL SR vedie evidenciu nežiadúcich účinkov vakcín, ktorú každoročne vydáva v publikácii Liekové riziko. Neviem o tom, že by sa tieto štatistiky ďalej nejako používali v rozhodovaní. Zároveň sa na Slovensku nerobia žiadne iné zdravotné štatistiky súvisiace s očkovaním.
  • Závažnosť ochorení – všade sa hovorí, aké sú tie choroby hrozné a smrteľné. Oficiálne podklady dokazujúce závažnosť týchto ochorení však nemám k dispozícii (predpokladám, že ani neexistujú, keďže sa mi doteraz nepodarilo k nim dopracovať). Jedine tuberkulóza sa sleduje vo Vyšných Hágoch

Pozn.: Manžela presvedčil dokument, ktorý som vypracovala preňho.
Zhodnotenie faktov proti očkovaniu