Vakcína môže spôsobiť bolestivé „COVID rameno“ aj 11 dní po očkovaní

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Krátkodobé nežiaduce účinky COVID vakcín sú veľmi časté, sú uvedené v príbalových letákoch a sčasti aj medializované.

Lenže, odborníci teraz opísali oneskorené následky ktoré postihujú cca 1% očkovaných vakcínou Moderna s odstupom 4-11 dní (priemerne 8 dní) po očkovaní. Po takom čase sa už dokonca aj lekári často zdráhajú prisudzovať to očkovaniu. Ide o nečakaný zápal, opuch, podivné vyrážky, veľká bolestivosť, a to nielen na očkovanom ramene, ale dokonca aj celkom inde – na rukách, lakťoch apod. Podrobnejší je pôvodný článok.

Podotknime, že aj Pfizer Comirnaty je veľmi podobná vakcína, AstraZeneca a Sputnik sú technologicky odlišné, ale základný princíp majú rovnaký – geneticky vynútená výroba S-proteínu v bunkách očkovaného človeka. Ak teda reakcie nie sú vyvolané niektorou jedinečnou prísadou vakcíny Moderna, tak sa nedajú vopred vylúčiť ani pri iných COVID vakcínach.

Tieto následky nevyzerajú príliš závažne a do 4-5 dní zväčša odozneli. Ale znepokojivé je, že zatiaľ nie je plne objasnené, ako presne vznikajú a či nemajú nejaké dlhodobé stopy. Vyzerá to na zvláštnu imunitnú reakciu. Vakcíny Pfizer zase môžu u 1 z cca 5000 očkovaných spôsobiť jednostranné dočasné ochrnutie tváre, potenciálny mechanizmus je neznámy.

COVID vakcíny nemajú ešte dokončené klinické štúdie a sú preto stále experimentálne. Keďže imunitné procesy bežne trvajú aj mesiace, nikto netuší, aké následky nás môžu nečakane prekvapiť po dlhšej dobe. Preto sa treba rozhodovať dobrovoľne a po zvážení očakávaných prínosov a rizík.