Ústavná ochrana v čase korónavírusu

Povinné očkovanie

Západoslovenská TV zverejnila rozhovor s ústavným právnikom, ktorým bol Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc. v prvej polhodine vysvetľoval ústavné okolnosti povinného očkovania. Súčasné opatrenia v súvislosti s „pandémiou“ sú úplne mimo zákonného rámca. Pripustil možnosť, že na Slovensku prebehol štátny prevrat a namiesto parlamentnej demokracie nám vládnu epidemiológovia, ktorí však za nič nenesú zodpovednosť.

Doc. Drgonec tiež opísal, ako médiá hlavného prúdu nechceli publikovať jeho právnu analýzu povinného očkovania.