UK: Vyše 30000 žien hlási menštruačné problémy po COVID vakcínach

Nežiaduce účinky

Prestížny odborný časopis BMJ zverejnil editorial, v ktorom reprodukčná imunologička Victoria Male poukázala na pravdepodobný ďalší nežiaduci účinok COVID vakcín – menštruačné problémy. Vyše 30000 žien z Veľkej Británie ohlásilo zmeny v menštruačnom cykle či nečakané vaginálne krvácanie. Ako vieme, hlásený je len zlomok nežiaducich účinkov, takže skutočný počet bude pravdepodobne viac než 10-násobný.

Článok uvádza, že väčšina menštruačných problémov sa napravila s ďalším cyklom, a že zatiaľ nie sú dôkazy, že by očkovanie poškodzovalo plodnosť.

Úrady zatiaľ považujú počet hlásení za prinízky a preto zatiaľ nevidia súvislosť týchto ťažkostí s očkovaním. Podľa článku je však súvislosť plauzibilná – hlásenia sa týkajú všetkých COVID vakcín, takže ťažkosti pravdepodobne súvisia s imunitnou reakciou na spike proteín. Je známe, že imunitné procesy dokážu ovplyvniť menštruačný cyklus. Článok podotýka, že ak úrady nedokážu objektívne vyšetriť ani krátkodobé menštruačné problémy, ťažko získajú dôveru a rozptýlia obavu žien, že očkovanie zanecháva nejaké dlhodobé následky, napríklad na plodnosti.

Článok tiež podotýka, že menštruačné ťažkosti by sa mali zisťovať už počas klinických skúšok, pretože sú na to ideálne.

K tomu len poznamenajme, že keby boli klinické skúšky dizajnované skutočne všeobecne, a porovnávali by celkový dlhodobý vývoj zdravia očkovaných a neočkovaných, tak by určite odhalili aj menštruačné ťažkosti. Klinické skúšky však neporovnávajú chorobopisy pacientov, ale len dotazníkovo zisťujú, aké nežiaduce účinky si pacienti všimli počas niekoľkých dní, poťažne týždňov po očkovaní.

Odhalenie nežiaducich účinkov, ktoré sa prejavia o niečo neskôr, a o ktorých pacient netuší, že môžu súvisieť s očkovaním, je za týchto podmienok málo pravdepodobné, napriek možnosti pacientov hlásiť nežiaduce účinky aj neskôr po odovzdaní dotazníku.

 

Male V. Menstrual changes after covid-19 vaccination. BMJ 2021; 374 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2211