TS: Očkovaní môžu šíriť vírus ako neočkovaní. Žiadame okamžité zastavenie diskriminácie neočkovanýchIniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z., vydáva tlačovú správu k aktuálnym poznatkom o šírení vírusu SARS-CoV-2 aj očkovanými ľuďmi. Diskriminácia neočkovaných je právne aj medicínsky neúnosná.