Trenčín: Výzva riaditeľom škôl v súvislosti s prezenčným vyučovanímKonceptuálna skupina z Trenčína vypracovala a zverejnila otvorený list a zároveň výzvu riaditeľom škôl v súvislosti s prezenčným vyučovaním a testovaním žiakov na COVID-19.

List uvádza, že je to ponuka riaditeľom na spoluprácu s rodičmi, zároveň však upozorňuje, že vláda a ministerstvo sa zbavujú zodpovednosti a tá padá práve na riaditeľov, vrátane prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti, napríklad ak nezákonne odoprú deťom vzdelanie na ktoré majú ústavné právo. Plné znenie listu.

(Máme aj miestnu kópia listu, pre prípad že by ho Google odstránil)

V skratke – list predovšetkým uvádza, že neexistuje žiadny právne záväzný dokument, ktorý by riaditeľom nariaďoval, akým spôsobom majú obnoviť školskú dochádzku či vykonávať testovanie; ministerstvo školstva zverejnilo manuál „Návrat do škôl“ ktorý však podľa listu nemá žiadnu právnu váhu.

Preto za všetko je plne zodpovedný riaditeľ, a to aj z hľadiska Zákona o zdravotnej starostlivosti, ak sa rozhodne testovať žiakov, pretože ide o zdravotný úkon, ktorý musí vykonávať kvalifikovaný personál, výlučne na základe podpísaného informovaného súhlasu od zákonného zástupcu dieťaťa.

List pomenúva množstvo vážnych nevyriešených otázok a problémov ktoré treba vyriešiť vopred.