Tlačová správa k prípadu tetanu u 3-ročného chlapca na Južnej MoraveIniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z., vydáva tlačovú správu k prípadu tetanu u 3-ročného chlapca na Južnej Morave. Aktualizácia 1.10.: Dostali sme informáciu, že niektorí čitatelia nerozumejú významu vety „Dúfame, že nebola situácia dieťaťa zneužitá na jeho očkovanie proti vôli matky, napr. neodôvodneným použitím kombinovanej vakcíny nad rámec súvisiaci s liečbou apod.“ Vysvetlenie: Naše združenie sa totiž už dozvedelo o inom prípade, kedy údajne pod zámienkou očkovania proti tetanu lekár podal hexavakcínu, t.j. kombináciu 6-tich vakcín. Nielenže by bol takýto postup nezákonný (ak je rodič uvedený do omylu, nemožno hovoriť o „informovanom súhlase“), ale lekári často podceňujú očkovanie, ktoré je vážnym imunobiologickým zásahom s rizikom nežiaducich účinkov. Je skutočne dôležité uistiť sa, aby dieťa v čase očkovania bolo zdravé. Pre dieťa, ktoré už čelí vážnemu ochoreniu (tetanu) by kombinovaná vakcína predstavovala veľkú záťaž. Preto sme vyjadrili nádej, že keď lekári očkovali hospitalizované dieťa proti tetanu, tak to bolo skutočne iba proti tetanu.