Štúdie: očkovaní po nainfikovaní môžu poľahky šíriť SARS-CoV-2.deltaĎalšie štúdie potvrdzujú, že zaočkovaní ľudia po nakazení korónavírusom SARS-CoV-2 môžu šíriť vírus rovnako efektívne ako neočkovaní, ktorí predtým neprekonali ochorenie. Štúdia vo Wisconsine skúmala výtery od 719 ľudí s pozitívnym testom a zistila, že 68% prelomových prípadov malo vysokú vírusovú nálož. Následne bol kultivovaný vírus z 55 výterov a zistilo sa, že 88% vzoriek od neočkovaných a 95% od očkovaných malo infekčný vírus vo výtere.