Štúdia: Vysoká zaočkovanosť neznamená automaticky menej coviduVýskum nad údajmi zo 68 krajín nepotvrdil, že by vysoká zaočkovanosť proti COVID-19 bola spojená s nízkym výskytom ochorenia. Naopak, naznačuje dokonca okrajovú priamu súvislosť – vysoká zaočkovanosť sa spájala s mierne vyšším výskytom, avšak nie vo významnej miere.

 

Subramanian, S.V., Kumar, A. Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States. Eur J Epidemiol (2021). https://doi.org/10.1007/s10654-021-00808-7