Štúdia: Vitamín D >50 ng/ml by mohol úplne odstrániť úmrtnosť na COVID-19Nová štúdia analyzovala hladinu vitamínu D 25(OH)D3 v krvi pacientov s COVID-19. Platí vzťah, že čím má pacient nižšiu hladinu vitamínu D, tým má nižšiu šancu na prežitie.

Na základe štatistických metód štúdia predpovedá, že hladina 50 ng/ml je pravdepodobne hranicou života, nad ktorou už na COVID nezomiera prakticky nikto.

Predbežne zverejnená verzia:

Borsche L et al: COVID-19 mortality risk correlates inversely with vitamin D3 status, and a mortality rate close to zero could theoretically be achieved at 50 ng/ml 25(OH)D3: Results of a systematic review and meta-analysis. MedRxiv 2021 Sep 25. DOI: 10.1101/2021.09.22.21263977

Publikovaná recenzovaná verzia:

BORSCHE, L.; GLAUNER, B.; MENDEL, J.V. COVID-19 Mortality Risk Correlates Inversely with Vitamin D3 Status, and a Mortality Rate Close to Zero Could Theoretically Be Achieved at 50 ng/mL 25(OH)D3: Results of a Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients 2021 Oct 14;13(10):3596. PMID: 34684596. PMCID: PMC8541492. DOI: 10.3390/ijms19030892

 

Poznámka: Pre porovnanie, podľa dostupných údajov je cca polovica obyvateľstva Slovenska v zimnom polroku v deficite, to znamená s hladinou pod 30 ng/ml, pričom cca štvrtina má hladinu dokonca menej než 20 ng/ml, čo je ťažký deficit.

Vzhľadom na očakávané rýchle šírenie vírusov túto sezónu, je potrebné mať hladinu v poriadku skôr než človek ochorie. Navrhujeme nasledovný prístup u dospelej osoby: začiatkom chrípkového obdobia (september) začať užívať 10 000 IU (desaťtisíc) denne (s jedlom), čo je ešte bezpečná dávka u bežnej populácie, a po mesiaci si nechať skontrolovať hladinu v krvi.

Normálna hladina je medzi 30-75 ng/ml; ak je hladina stále pod 50 ng/ml, môže užívať ďalší mesiac. Ak je dokonca pod 30 ng/ml tak užiť 50 000 IU denne počas 3 dní a potom užívať 10000 denne ďalší mesiac. Potom opäť zmerať. Ak je hladina už nad 50 ng/ml, môže prejsť na základné preventívne dávkovanie podľa FLCCC, t.j. 3000-5000 IU denne až do konca zimy, s kontrolným testom po 3 mesiacoch užívania.

Test na vitamín D je raz ročne hradený v rámci poistenia (počas preventívnej prehliadky). Ináč je spoplatnený, zvyčajne cca 10-20€.

Existujú zdravotné problémy, pri ktorých sa vysoké dávky vitamínu D neodporúčajú, napr. sarkoidóza. Prípadné otázky ohľadom kontraindikácie treba konzultovať s lekárom. Viac info aj tu v kap. Vitamín D.