Štúdia: vakcína len čiastočne znižuje riziko príznakovej infekcie SARS-CoV-2.deltaPrípadovo-kontrolná štúdia, založená na údajoch z anglického testovacieho programu dospela k názoru, že účinnosť očkovania proti príznakovej infekcii SARS-CoV-2 bola 48,7 % proti alfa variantu a len 30,7 % proti delta po prvej dávke vakcíny. Účinnosť po druhej dávke bola 93,7 a 88% pri vakcíne BNT162b2 a 74,5 a 67% pri vakcíne ChAdOz1 (AstraZeneca/Oxford).

Tento typ štúdie je však menej vedecky spoľahlivý a ako uvádza Pouwels et al, môže byť ovplyvnený o.i. aj správaním ľudí vyhľadávajúcich test.

Napríklad očkovaní ľudia, ktorí nepotrebujú lekársku pomoc, môžu mať menší záujem/ochotu sa testovať (a pravdepodobne pre nich platia aj všemožné výnimky). To vytvorí zdanie menšieho počtu prípadov u očkovaných než v skutočnosti nastalo. Účinnosť vakcín teda môže byť ešte nižšia.

 

Bernal JL et al. Effectiveness of Covid-19 Vaccines against the B.1.617.2 (Delta) Variant. N Engl J Med 2021; 385:585-594. DOI: 10.1056/NEJMoa2108891