Štúdia: uvádzané dávky hliníka nezodpovedajú skutočnosti

11 mesiacov | 3 mesiace | 5 mesiacov | Ostatné vakcíny | Povinné vakcíny

Štúdia merala obsah hliníka v 13-tich typoch vakcín pre deti.

Zistila, že uvádzaná dávka hliníku väčšinou nesúhlasí so skutočnosťou; iba u troch vakcín výrobca dodržal svoju vlastnú špecifikáciu. U štyroch bol obsah v skutočnosti nižší, ale u šiestich vakcín bol obsah hliníku vyšší než výrobca deklaruje.

Veľmi podivné a znepokojivé boli odchýlky v rámci jednotlivých vakcín. Napríklad vakcíny Havrix obsahovali od 0,172 až do 0,602 mg hliníku, to znamená, že najvyššia nameraná dávka bola až 3,5-násobne vyššia než najnižšia. Ba čo viac, odchýlky sa prejavili dokonca aj v rámci rovnakej výrobnej série.