Štúdia: úroveň vitamínu C u kriticky chorých pacientov na COVID-19Španielska štúdia merala plazmovú hladinu vitamínu C u 67 kriticky chorých na COVID-19, ktorí spĺňali kritériá ARDS (syndróm dychovej tiesne):

 • 18 % pacientov malo nemerateľne nízku hladinu (< 0,1 mg/dl)
 • 64 % malo nízku hladinu (priemerne iba 0,14 mg/dl)
 • 18% malo normálnu hladinu (priemerne 0,59 mg/dl, zväčša v spodnom pásme normálu)

To znamená, že 82 % malo nízku alebo takmer nulovú hladinu.

Tieto zistenia nie sú nové. Michael Passwater opisuje, prečo majú kriticky chorí pacienti tak často deficit vitamínu C:

 • Zvýšená spotreba – práca imunitného systému, ako aj zápalové procesy v tele, spotrebúvajú vitamín C mnohonásobne rýchlejšie než v zdraví. Lekári často nie sú mentálne pripravení vykryť pacientovi tak vysoký príjem, pretože aj 100-krát prekračuje naučené „odporúčané denné dávky“, a tak dávajú nejaké mierne zvýšené tabuľkové dávky (napr. 500-1000mg denne), ktoré u toho-ktorého pacienta vôbec nemusia stačiť.
 • Znížená recyklácia kvôli vyčerpaniu antioxidačnej reťaze. a to aj následkom činnosti vírusu

Výskumy ukazujú, že vírus SARS-CoV-2 dokáže poškodiť antioxidačnú reťaz tým, že sa viaže na červené krvinky, ktoré vykonávajú recykláciu vitamínu C a obsahujú dôležité antioxidačné zložky – selenoproteíny. Zničením selenoproteínov sa ničí aj recyklácia vitamínu C. Ďalšiu ranu imunitnému systému vírus spôsobuje blokovaním interferónu. Zníženie okysličenia vedie k tvorbe nových krviniek, ale tie majú jadro a preto ich vírus infikuje a situácia sa ešte zhorší.

Odporúčania autora článku pre účinnú prácu imunitného systému:

 • Vitamín C 500-1000 mg 3x denne (v chorobe viac, až po hranicu hnačky)
 • Vitamín D 5000 IU denne
 • Vitamín K2 100 ug denne
 • Vitamín B3 (Niacín/niacínamid) 200-1000 mg denne v rozdelených dávkach, začať s menšími a počas týždňov zvyšovať
 • Horčík 400 mg denne (malát, citrát, chelát alebo chlorid)
 • Zinok 20 mg denne
 • Selén 200 ug denne