Štúdia: Spike proteín poškodzuje DNA a potláča imunituŠtúdia uverejnená v odbornom časopise zistila, že Spike proteín, ktorý sú bunky človeka donútené produkovať po infikovaní vírusom SARS-CoV-2, ale aj po očkovaní proti COVID-19, má ďalšie, dosiaľ nepreskúmané vážne dopady.

Po tom, ako čiastočky vakcíny preniknú do miliárd buniek tela, syntetická mRNA donúti bunky produkovať Spike proteín. Ten má následne vyvolať imunitnú odozvu, čo je základným cieľom očkovania.

Už predtým boli publikované závažné následky spike proteínu, ako sú zápaly a zrazeniny v cievach. Prekvapivým a novým zistením štúdie je, že proteín sa v značnej miere dostane aj do jadra bunky, kde bráni v činnosti kľúčových opravných mechanizmov DNA – proteínov BRCA1 a 53BP1. Dôsledkom je, že merateľne v závislosti od množstva Spike proteínu, poklesne činnosť týchto mechanizmov, a to v najhoršom prípade až o 90%. Štúdia preukázala biochemické ukazovatele poškodenia DNA.

Poškodenie DNA má za následok v lepšom prípade iba bunkovú smrť, v horšom prípade vznik mutácií a rakoviny.

Tento mechanizmus zároveň poškodzuje V(D)J replikáciu ktorá je základom B- a T-bunkovej imunity. Spike proteín teda dokáže spôsobiť nielen nárast rizika vzniku rakovinových buniek, ale potenciálne aj potlačenie imunity ktorá by tieto bunky mohla zničiť.

Autori diskutujú, do akej miery tieto zistenia dokážu vysvetliť ťažký priebeh samotného ochorenia COVID-19 u starých ľudí. Zároveň uvažujú, že vakcíny vyvolávajú produkciu príliš nebezpečného proteínu a treba ich zmeniť.

Je doslova šialené, že takéto zistenia sa objavujú až po podaní miliardy dávok týchto nebezpečných preparátov. Je to ďalším dôkazom, o aký ohromný masový experiment tu ide, kedy namiesto ponúknutia preparátu výlučne osobám s vysokým rizikom ťažkého ochorenia, sú milióny ľudí pod nátlakom nútení do experimentu, ktorý pre nich ani neprináša benefit, keďže veľká väčšina z nich nie je významne ohrozená samotným ochorením proti ktorému sa „musia“ chrániť.

Jiang H, Mei Y-F. SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro. Viruses. 2021; 13(10):2056. https://doi.org/10.3390/v13102056