Štúdia: porovnanie poklesu účinnosti očkovacích látok proti COVID-19Štúdia v prestížnom časopise Science porovnávala, do akej miery poklesne účinnosť jednotlivých experimentálnych génových preparátov proti COVID-19.

Ochrana proti nakazeniu poklesla priemerne z 87,9% (február) na 48,1% (október 2021).

  • Janssen (Johnson & Johnson): z 86,4 % na iba 13,1 %
  • Pfizer/BioNTech: z 86,9% na 43,3%
  • Moderna: z 89,2% na 58%

Ochrana proti úmrtiu vo veku <65 rokov bola priemerne 81,7%.

  • Pfizer: 84,3%
  • Moderna: 81,5%
  • Janssen: 73%

Ochrana proti úmrtiu vo veku 65 rokov a viac bola priemerne 71,6%.

  • Moderna: 75,5%
  • Pfizer: 70,1%
  • Janssen: 52,2%

O výsledkoch informovali aj médiá.

 

COHN, B.A. et al: SARS-CoV-2 vaccine protection and deaths among US veterans during 2021. Science. 2021 Nov 4;eabm0620. doi: 10.1126/science.abm0620. PMID: 34735261. https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm0620