Štúdia: osoby, ktoré prekonali COVID-19, majú veľmi malé riziko opätovného ochoreniaKatarská štúdia, správu o ktorej publikoval prestížny žurnál NEJM, skúmala národnú databázu vzoriek od 353 326 osôb, ktoré sa novým korónavírusom nakazili medzi koncom februára 2020 a koncom apríla 2021 (potvrdené PCR testom).

Po vylúčení 87 547 osôb so záznamom o očkovaní zistili, že našli len 1304 reinfekcií, čo znamená že opätovnú infekciu dostali len 0,4% ľudí s prirodzenou imunitou, ktorí neboli očkovaní.

Pokiaľ ide o závažné ochorenie, tým ochoreli iba 4 osoby, ale žiadna z nich neskončila na JIS a žiadny pacient nezomrel. To znamená, že prirodzená imunita je prakticky 100-percentnou ochranou voči opätovnéme ťažkému ochoreniu a úmrtiu na COVID-19.

Štúdia je ďalším v rade dôkazov o tom, že opatrenia diskriminujúce neočkovaných ľudí, ktorí už prekonali ochorenie, nie sú podložené vedou.

 

Abu-Raddad LJ, Chemaitelly H, Bertollini R; National Study Group for COVID-19 Epidemiology. Severity of SARS-CoV-2 Reinfections as Compared with Primary Infections. N Engl J Med. 2021 Dec 23;385(26):2487-2489. doi: 10.1056/NEJMc2108120. Epub 2021 Nov 24. PMID: 34818474; PMCID: PMC8631440.

Upozornila: Infovojna.