Štúdia: Očkovaniu chýba jednoznačný prínos

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Medzinárodná štúdia vzala do úvahy dostupné údaje o vakcínach a ich nežiaducich účinkov. Vypočítala, že aby sa predišlo jednému prípadu COVID-19, treba zaočkovať 200-700 ľudí. Aby sa predišlo jednému úmrtiu, treba zaočkovať 9000-50000 ľudí.

Pritom je podľa štúdie ohlásených 16 vážnych nežiaducich účinkov a 4 úmrtia na 100000 očkovaní. Z toho autorom vychádza, že aby sa predišlo trom úmrtiam na COVID-19, musia zomrieť dvaja ľudia na následky očkovania.

Poznámka: Takýto výsledok vyšiel len preto, že systémy hlásenia nežiaducich účinkov trpia veľkou podhlásenosťou, pretože väčšina ľudí svoje ťažkosti neohlási. Keby sa bral do úvahy skutočný, nie len hlásený výskyt vážnych problémov po očkovaní, pomer by bol pravdepodobne omnoho horší.