Štúdia: Očkovanie po prekonaní ochorenia prináša častejšie nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky | Ostatné vakcíny

Hoci ministerstvo zdravotníctva uvádza, že očkovať sa môžu ľudia už týždeň po prekonaní ochorenia, pre takýto krok je obtiažne nájsť nielen akýkoľvek rozumný dôvod, ale aj dôkazy o bezpečnosti.

Na jednej strane, neexistuje nijaký dôkaz o tom, že by pre týchto ľudí malo očkovanie akýkoľvek významný zdravotný benefit. Na druhej strane, sú nedostatočné dôkazy o bezpečnosti takéhoto očkovania.

Z klinických skúšok firmy Pfizer boli totiž vyradení všetci, ktorí mali dôkaz o prekonaní COVID-19. Bezpečnostné údaje od výrobcu preto nemáme ani len v takom obmedzenom rozsahu ako u ostatných ľudí.

Navyše, Dr. Bukovský upozornil na štúdiu, podľa ktorej ľudia, ktorí prekonali ochorenie, majú po očkovaní vyššie riziko nežiaducich účinkov.