Štúdia – očkovaní majú 5-krát vyššiu návštevnosť pohotovostiUK Health Security Agency predbežne zverejnila štúdiu, ktorou chceli pravdepodobne ukázať, ako očkovanie proti COVID-19 znížilo hospitalizácie. V rámci štúdie autori zverejnili aj surové dáta, a tie po nezávislej analýze odkrývajú celkom iný obraz. Podľa analýzy, UKHSA použila vo svojej štúdii nesprávnu štatistickú metódu (TNCC), ktorá navyšuje dojem efektívnosti očkovania.

Čo odkryli surové dáta?

Napríklad, hospitalizácií na potvrdený príznakový COVID-19 mali očkovaní iba v polovičnej miere (8,5 na 100000 obyvateľov) než neočkovaní (17 na 100000, čo je stále ešte pomerne nízka miera).

Avšak pri hospitalizáciách u negatívne testovaných je obraz celkom iný – u neočkovaných 284 na 100000, u očkovaných až 1409 na 100000, čiže 5-krát viac.

Analýza potom podrobnejšie ukázala niektoré podskupiny, napr. 65 rokov a viac, 1-dňové hospitalizácie, apod, ale výsledky pre očkovaných boli veľmi zlé vo všetkých prípadoch.

Tieto výsledky môžu do istej miery súvisieť s inými faktormi, napríklad – čo ak tí, ktorí sa očkovali, patria medzi hypochondrov ktorí viac navštevujú pohotovosť? Alebo čo ak ide o ľudí s mnohonásobne chatrnejším zdravím? A tak ďalej.

Autor, ktorý je vyslúžilý vedecký pracovník, uzatvára, že jeho analýza síce nie je dôkazom o poškodení očkovaním, ale je to obrovská „červená vlajka“ – dáta naznačujú, že tu môže byť veľmi vážny problém s COVID očkovacími látkami, ktorý treba poctivo preskúmať.

 

Julia Stowe, Nick Andrews, Freja Kirsebom, Mary Ramsay, Jamie Lopez Bernal. Effectiveness of COVID-19 vaccines against Omicron and Delta hospitalisation: test negative case-control study. MedRxiv 2022 Apr 01. https://doi.org/10.1101/2022.04.01.22273281